ایلنا   |  اقتصادی  |  

تعهد مدیریت فولاد هرمزگان به بهبود ایمنی/ نقش موثر فرهنگ‌سازی ایمنی در کاهش حوادث

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد هرمزگان گفت: در فولاد هرمزگان به همه ابعاد ایمنی در محیط کار توجه می‌شود و با توجه به نقش هدایتگر و متعهدانه مدیرعامل نسبت به مقوله ایمنی، توانستیم نشان درجه یک ایمنی در بین صنایع جنوب شرق کشور را دریافت کنیم.

تعهد مدیریت فولاد هرمزگان به بهبود ایمنی/ نقش موثر فرهنگ‌سازی ایمنی در کاهش حوادث

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد هرمزگان گفت: در فولاد هرمزگان به همه ابعاد ایمنی در محیط کار توجه می‌شود و با توجه به نقش هدایتگر و متعهدانه مدیرعامل نسبت به مقوله ایمنی، توانستیم نشان درجه یک ایمنی در بین صنایع جنوب شرق کشور را دریافت کنیم.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر محمود صالحی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد هرمزگان گفت: در فولاد هرمزگان به همه ابعاد ایمنی در محیط کار توجه می‌شود و با توجه به نقش هدایتگر و متعهدانه مدیرعامل نسبت به مقوله ایمنی، توانستیم نشان درجه یک ایمنی در بین صنایع جنوب شرق کشور را دریافت کنیم.

وی در خصوص کسب نشان ایمنی جنوب شرق کشور توسط این شرکت بیان کرد: ایده اعطای نشان ایمنی از چهار سال قبل در استان کرمان مطرح شده و در این زمینه کمیته‌ای متشکل از اداره بازرسی کار، دانشگاه، کانون متخصصین ایمنی و مرکز تحقیقات و تعلیمات کار استان کرمان مبتکر این طرح بودند که طی توافق صورت گرفته با مقامات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار شد طرح در سطح این سه استان اجرا شود.

طی نظامنامه تدوین شده و بر اساس معیارهای قابل اندازه‌گیری و مهم در حوزه ایمنی، صنایع در سطح سه استان مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین عملکرد مدیران hse صنایع نیز با معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی شدند. واحدهایی که امتیاز بالای 93 از 100 را کسب کردند، نشان ایمنی درجه 1 دریافت می‌کنند که در این رابطه شرکت فولاد هرمزگان تنها واحد صنعتی بود که در سطح استان هرمزگان این امتیاز را کسب کرده است. همچنین مدیر hse شرکت فولاد هرمزگان نیز طی ارزیابی انجام شده نشان ایمنی درجه 2 دریافت کرد.

مدیر HSE شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به معیارهای مورد ارزیابی در این طرح خاطرنشان کرد: به‌روزترین مسائل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته که مهم‌ترین آن‌ها حرکت به سمت حادثه صفر (Zero Accident) است. خوشبختانه آمار حوادث شرکت فولاد هرمزگان با توجه به اهداف و برنامه‌های هدفمند تدوین و اجرا شده از سال 1390 تا کنون کاهشی بوده و حرکت به سمت حادثه صفر را به خوبی اجرا کرده است.

محمود صالحی تأکید کرد: تهیه و تدوین گردشکارها و دستورالعمل‌های ایمنی و جاری‌سازی آن‌ها در شرکت فولاد هرمزگان با بهره‌گیری از انتقال دانش فنی و همچنین استفاده از تجارب و دانش موجود در بخش HSE شرکت فولاد مبارکه یکی از مزیت‌های بوده که در این ارزیابی مورد توجه داوران قرار گرفت.

مدیر HSE فولاد هرمزگان با اشاره به مزیت‌های این شرکت در حوزه ایمنی، مطرح کرد: از جمله مزیت قابل اشاره دیگر که در هیچ یک از صنایع استان وجود ندارد، می‌توان به پیاده‌سازی نظام پیشنهادات کارت سبز اشاره کرد.

این نظام مشارکتی به منظور درگیر کردن کل کارکنان در بحث ایمنی بوده و نقش ارزنده‌ای در فرهنگ‌سازی ایمنی در سازمان، رفع نقاط نا ایمن و کاهش حوادث داشته است؛ به‌طوری که هر فرد با استفاده از دفترچه سبز می‌تواند هرگونه خطر ناشی از شرایط ناایمن، رفتار ناایمن و شبه حوادث در هر نقطه‌ای از شرکت را در صورت مشاهده یادداشت کند و پس از گزارش به مافوق و طبق سازوکار سازمانی، مسئولین مربوطه متناسب با نوع خطر موضوع را باید پیگیری و رفع کنند. پس از تائید رفع خطر ثبت و گزارش‌شده توسط مسئول مربوطه در نهایت برگه به واحد ایمنی ارجاع داده شده و در صورت تائید اثربخشی آن توسط کارشناس ایمنی برای فرد پیشنهاددهنده پاداش منظور می‌شود.

از آنجایی که ارائه پیشنهاد در این زمینه سقف ندارد، افراد می‌توانند هر تعداد پیشنهاد را ثبت و گزارش کنند. در پایان هرماه هم به افرادی که بیشترین پیشنهاد را داده باشند، علاوه بر پاداش، عکس آن‌ها در ماهنامه فولاد چاپ و از آنها به عنوان نفرات برتر ایمنی تقدیر خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در فولاد هرمزگان مورد توجه ارزیابان قرار گرفت، سیستم ارزیابی عملکرد ایمنی واحدها و پیمانکاران است که تحت عنوان گردشکار ارزیابی عملکرد شرکت فولاد هرمزگان به طور ماهیانه اجرا می‌شود.

در این رابطه عملکرد ایمنی تمامی واحدها و مجموعه پیمانکاران طی هر ماه و بر اساس معیارهای قابل‌اندازه‌گیری مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نگرفتن حد نصاب امتیاز از پیش تدوین‌شده ضریب منفی به پاداش ماهیانه افراد آن واحد خورده و افراد به‌طور مستقیم نتیجه عملکرد ضعیف خود راه حس می‌کنند.

از آنجایی که میانگین نمره واحدهای تولیدی برای واحدهای ستادی نیز محاسبه و منظور می‌شود. در صورت ضعیف عمل کردن واحدهای عملیاتی ضریب منفی متوجه واحدهای ستادی هم می‌شود و به نوعی می‌توان گفت کل سازمان هر ماه اهمیت نتیجه عملکرد ایمنی سازمان را حس کرده و تلاش جمعی جهت بهبود عملکرد ایمنی صورت می‌گیرد. از طرفی واحدهایی که عملکرد بالاتر از هدف را کسب کنند نیز تشویق می‌شوند و پاداش بیشتر و متناسب با امتیاز کسب شده خواهد بود.

محمود صالحی ادامه داد: از جمله مزیت دیگری که منجر به اعطای نشان ایمنی درجه 1 در سطح استان به شرکت فولاد هرمزگان شد، پیاده‌سازی ایزو 45001 در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در شرکت بوده که طی دو دوره ممیزی شرکت SGS این گواهینامه استاندار تایید شده است که خود نشان از پیاده‌سازی و اجرای تمامی استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سطح سازمان را دارد.

در پایان مهم‌ترین ویژگی که بیشترین امتیاز را در این ارزیابی به خود اختصاص داد و منجر کسب نشان درجه 1 ایمنی در شرکت فولاد هرمزگان شد، تعهد مدیریت شرکت فولاد هرمزگان به نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در سطح شرکت از ابتدای راه‌اندازی تاکنون بوده است. این تعهد مدیریت را می‌توان در قالب تدوین و اجرای اهداف استراتژیک شرکت در حوزه ایمنی و سلامت بررسی کرد. به طوری که کل سازمان تعهد خود را به رعایت کلیه مقررات ایمنی و بهداشت سازمان از طریق تدوین برنامه‌ها و اقدامات مؤثر در این زمینه ارائه می‌کند و اجرای این برنامه از طریق شاخص‌های در نظر گرفته شده به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌شود.

همه واحدها خود را ملزم به تحقق این اهداف کرده‌اند. این اهداف ازجمله موارد موردنظر مدیرعامل شرکت به‌عنوان بالاترین مقام سازمانی است که همواره خود را متعهد به رعایت این موضوع می‌داند. این تعهد بدان معنی است که در تمام سطوح مدیریتی سازمان التزام عملی به تحقق اهداف ایمنی و بهداشت وجود دارد.

مدیر HSE فولاد هرمزگان در پایان گفت: از حمایت‌های مدیرعامل، معاونین، مدیران، سرپرستان و سایر کارکنان شرکت فولاد هرمزگان اعم از بخش امانی و پیمانکاران که عملکرد آن‌ها منجر به کسب این نشان ایمنی در سطح استان شد، تقدیر و همچنین از همکاران پرتلاش و نقش‌آفرین واحد ایمنی، مهندس شکری زاده رئیس ایمنی و آتش‌نشانی، کارشناسان و بازرسین ایمنی و دیگر همکاران تشکر می‌کنم. قطعاً نگاه سازمان‌های بازرسی کننده بیرونی به شرکت فولاد هرمزگان تغییر کرده و سطح انتظار آن‌ها بالاتر از قبل است، این موضوع مسئولیت واحد HSE شرکت را در حفظ و ارتقاع شرایط موجود چندبرابر خواهد کرد.

 

انتهای پیام/

فولاد فولاد مبارکه شرکت فولاد   اخبار برگزیده
  

قشم ایر رکورد دار کیفیت و امنیت پروازIATA گواهینامه معتبرIOSA را برای سومین بار تمدید کرد!
اقتصادنیوز 

  

سرلشکر باقری پیام دادسرلشکر باقری با صدور پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار تاکید کرد: دشمن در تهاجم ترکیبی همه‌جانبه علیه ملت ایران، همه توان و امکانات خود را بسیج کرده از این رو در مقابله با ایجاد شبهه توسط دشمن در مسیر جهاد تبیین امری ضروری است.
فردا سربازی خبرنگار ایران 

  

هدفگذاری صنعت بیمه در راستای کاهش دغدغه های دولت و مردم استکاهش دغدغه های دولت در خصوص جبران خسارت های مردم در حوادث گوناگون از اهداف دارای اولویت صنعت بیمه به شمار می رود.
ایلنا صنعت بیمه شرکت های بیمه 

  

درخواست اصلاح قانون تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیرانجمعی از کارکنان دولتی در کارزاری خواستار اصلاح قانون بودجه 1401 در خصوص تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران شدند.
ایلنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات 

  

تصویب برنامه عملیاتی توسعه، نصب و راه اندازی ارتباطات سیارمحمد عزیزی در راستای پیاده سازی بستر های لازم برای ایجاد شهر الکترونیک، از تصویب برنامه عملیاتی توسعه 5G در کیش و ابلاغ آن به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در جزیره خبر داد.
ایلنا همراه اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شهر الکترونیک 

  

جاماندگان یارانه بخوانند | یارانه جدید جاماندگان واریز شداعتراض برای دریافت یارانه امکان‌پذیر شد.
مثلث یارانه عکس دولت 

  

محرومیت فوتبالی لیدر معروف پرسپولیسبا حکم قطعی؛ لیدر پرسپولیس به استادیوم‌ها ممنوع الورود شد!
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال بازار خودرو 

  

وزیر ارتباطات: ماهواره‌بر جدید در روزهای آینده پرتاب می‌شودوزیر ارتباطات:خط تولید مشترک ماهواره خیام را با روسیه راه‎اندازی خواهیم کرد.
فردا ماهواره تولید روسیه 

  

بازنشستگان کارگری خوزستان: دولت افزایش مصوب شورایعالی کار را ابلاغ کندبازنشستگان در اهواز و شوش، خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار شدند.
ایلنا دولت کار اهواز 

  

رئیسی: دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم استرئیس‌جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر:همه دولتمردان و دستگاه‌های در این رابطه مسئولیت دارند و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.
فردا دولت رئیس جمهور 

  

تلاش دولت و رئیس‌جمهور خدمت‌رسانی به مردم استوزیر کشور گفت: در مورد این دولت که امروز خودش را دولت مردمی و متعهد به اسلام و خدمت به مردم می‌داند باید بتوانیم خدمات را تشریح کنیم. دولت و در راس آن آقای رئیس‌جمهور تلا‌شان این است که به مردم خدمت کنند.
ایلنا دولت رئیس جمهور حوزه 

  

تغییر قیمت بنزین تصویب شد؟ | گرانی قیمت بنزین در راه استطرح بنزین برای همه از کیش به پاستور رسیده و منتظر جلسه بررسی در حضور رئیس جمهور است. همزمان با جدی شدن طرح بنزین برای همه، زمزمه‌هایی در خصوص تغییر قیمت بنزین هم شنیده می‌شود. چه تغییراتی در انتظار بنزین است؟
مثلث قیمت افزایش قیمت قیمت مسکن 

  

تمام دغدغه اتحادیه تسهیل شرایط تولید برای تولیدکنندگان استرئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز گفت:‌ تمام دغدغه اتحادیه تسهیل شرایط تولید برای تولیدکنندگان است.
ایلنا تولید جوانان مسکو 

  

دستیار وزیر خارجه:دایران در بازسازی سوریه برادرانه کنار مردم خواهد بوددستیار وزیر امور خارجه ایران گفت: ملت ایران برادرانه و بدون قید و شرط به منظور بازسازی سوریه، کنار مردم ما بوده و خواهد بود.
فردا سوریه ایران جمهوری اسلامی ایران 

  اخبار داغ
  

ریزش قیمت سکه در بازار | انواع سکه چند شد؟هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز به 14 میلیون و 601 هزار تومان رسید.
نامه نیوز قیمت خودرو بهار 

  

بورس کالا راه نجات صنعت خودرو است/ غزل خداحافظی با خریداران قلابی خودرومحمدرضا نجفی منش دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: با عرضه خودرو در بورس کالا و کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، صف طولانی خریداران قلابی خودرو که ماه هاست برای دریافت رانت از این صف خارج نمی شوند، جمع شده و بدون شک با عرضه های منظم خودرو علاوه بر حمایت از تولیدکننده، شاهد تعادل بازار نیز خواهیم بود.
ایلنا بورس کالا صنعت خودرو 

  

بزرگ ترین رشد تابستانی شاخص بورس/دومین ورود پول در مرداداقتصادنیوز: در معاملات امروز 22 مرداد بورس تهران، شاخص‌ کل بازار سهام رشد کرد و شاهد تزریق پول حقیقی به بورس بودیم.
اقتصادنیوز شاخص بورس تهران پول 

  

3315 ابتلا و 55 فوتی؛ آخرین آمار روزانه کرونا در کشوردر شبانه روز گذشته 3315 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 55 بیمار نیز فوت کردند.
ایلنا وزارت بهداشت 

  

آمار کرونا امروز 22 مرداد 1401 / پایان موج هفتم کرونا در راه است؟بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 3315 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 55 بیمار نیز فوت کردند.
نامه نیوز خودرو وزارت بهداشت پول 

  

آمار امروز کرونا 22 مرداد | 3315 ابتلا و 55 فوتیبنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 3315 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 55 بیمار نیز فوت کردند.
۵۵ آنلاین وزارت بهداشت 

  

جهش شاخص بورس /4 گروه ریالی سبزپوش شدنداقتصادنیوز: امروز قیمت سهام تمامی نمادهای گروه‌های «خودرو و ساخت قطعات»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «سرمایه‌گذاری‌ها» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» افزایش یافت و این 4 گروه یکپارچه سبزپوش شدند.
اقتصادنیوز شاخص قیمت سهام 

  

آخرین آمار کرونا در کشور(22مرداد)بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 3315 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 55 بیمار نیز فوت کردند.
گسترش وزارت بهداشت 

  

همراه داشتن کارت واکسن کرونا برای زائرین اربعین الزامی استفرماندار شهرستان مرزی مهران گفت: زائران علاوه بر همراه داشتن گذرنامه برای خروج از مرز به عتبات عالیات باید حتما 2 دُز واکسن کرونا تزریق کرده و کارت واکسن همراه داشته باشند.
برنا اربعین گذرنامه 

  

عبور پرقدرت شاخص بورس از نیمه کانالاقتصادنیوز: در بازار معاملات امروز بازار سهام، شاخص بورس در اولین دقایق معاملات از نیمه کانال بالاتر آمد و رکورد بیشترین رشد در 2 ماه اخیر را به ثبت رساند.
اقتصادنیوز شاخص سهام ماه 

  

قیمت دلار سقوط کرد | هجوم مردم برای فروش دلارهای خانگی | قیمت دلار امروز 22 مرداد چند؟ طی روزهای اخیر و همزمان با اعلام برخی اخبار سیاسی و گمانه‌زنی‌ها از نتایج مذاکرات، بازار ارز وارد مدار کاهشی شده و قیمت دلار در کانال 30 هزار تومان قرار گرفته است. فعالان بازار جو موجود در بازار ارز را مثبت اعلام کرده و معتقدند قیمت ارز احتمالاً همین روال را طی خواهد کرد و در کانال‌های پایین‌تری قرار می گیرد. دبیرکل کانون صرافان: اگر مدیریت بازار براساس عرضه و تقاضا و بدون…
نامه نیوز قیمت ارز قیمت دلار 

  

پیام آمریکایی به قیمت دلار /قیمت طلا پایین آمدبه نظر می رسد سیگنال های ضد و نقیض برجامی بازار ارز تهران را تحت تاثیر قرار داده است ، قیمت طلا هم در مقایسه با دیروز پایین آمد .
اقتصادنیوز قیمت دلار ارز