اخاذی 5 میلیارد تومانی خانم منشی از مرد کارخانه دار تهرانی

خانم منشی که پس از اخراج، کینه مرد کارخانه دار را به دل گرفته بود با اجیر کردن یک آدم ربا نقشه اخاذی

اخاذی 5 میلیارد تومانی خانم منشی از مرد کارخانه دار تهرانی

خانم منشی که پس از اخراج، کینه مرد کارخانه دار را به دل گرفته بود با اجیر کردن یک آدم ربا نقشه اخاذی 5 میلیارد تومانی را طراحی و اجرا کرد.

اواخر مرداد بود که هرمز مرد کارخانه دار و ثروتمند سوار بر خودرواش شد تا به محل کارش برود. اما زمانی که خواست از پارکینگ خارج شود، با خودروی پژویی مقابل در ورودی پارکینگ رو به رو شد.

وی چندین بار بوق زد تا سرنشینان خودروی پژو از مقابل در پارکینگ کنار بروند، اما وقتی بی توجهی آن‌ها را دید از خودرواش پیاده شد و به سمت پژو سواران رفت تا تذکر دهد. اما به محض رسیدن کنار پژو ناگهان زن و مردی که صورتشان را با ماسک پوشانده بودند از خودرو پیاده شده و با تهدید چاقو هرمز را سوار بر خودرو کرده و ربودند.

13 ساعت کابوسخودروی پژو ساعتی بعد، مقابل خانه‌ای در جنوب پایتخت متوقف شد. آن‌ها با تهدید مرد کارخانه دار را به خانه‌شان منتقل کردند.سپس شکنجه‌ها آغاز شد و با تهدید چاقو، پیرمرد را مجبور کردند تا چندین برگه چک برایشان امضا کند. بعد از آن نیز کارت‌های عابربانک او را گرفته و تمام موجودی داخل آن را به حساب زن جوان منتقل کردند.

مرد کارخانه دار 13 ساعت تحت شکنجه قرار گرفت. با آنکه زن جوان ماسک به صورت داشت، اما صدا و چهره‌اش هویت او را برملا کرد و مرد کارخانه دار، منشی سابقش را شناخت. متهمان پس از رسیدن به هدفشان بار دیگر پیرمرد را سوار خودرو کرده و در یکی از خیابان‌های پایتخت رها کردند.

اخاذی‌های سریالیهرمز که فکر می‌کرد ماجرا تمام شده به پلیس شکایت نکرد، اما این پایان اخاذی‌های متهمان نبود بلکه زن جوان به بهانه‌های مختلف به سراغ وی می‌رفت و از او اخاذی می‌کرد. بهنوش متهم او را تهدید می‌کرد که اگر پای پلیس به ماجرا باز شود به خانواده وی صدمه می‌زند. با این شیوه متهمان در مدت یک ماه بیش از 5 میلیارد تومان از وی اخاذی کردند.

تا اینکه هرمز تصمیم به شکایت گرفت و به پلیس گفت: منشی سابقم که به خاطر کم کاری‌هایش او را اخراج کرده بودم از من کینه به دل گرفته و با همدستی یک مرد مرا ربوده و شکنجه کردند و تا الان بیش از 5 میلیارد تومان از من اخاذی کرده‌اند.

دستگیری آدم ربایانبه دنبال شکایت هرمز، به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی پایتخت، تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی آغاز شد. در بررسی‌های صورت گرفته، منشی جوان و همدستش بازداشت شدند.

زن جوان که خود را در برابر مدارک مستند می‌دید به ناچار لب به اعتراف گشود: چند سالی در کارخانه هرمز کار می‌کردم و برایش کلی زحمت کشیدم، اما او مدام بهانه می‌آورد و از کارم ایراد می‌گرفت در نهایت هم مرا اخراج کرد.

ماجرا فقط اخراجم از کارخانه نبود او حق و حقوقم را نداد و زندگی‌ام نابود شد. به همین خاطر کینه او را به دل گرفتم و به فکر انتقام افتادم.

او ادامه داد:، چون به تنهایی نمی‌توانستم از او انتقام بگیرم به فکر یک همدست افتادم، مدتی بعد در اینستاگرام با مردی آشنا شدم و با وعده دستمزد 500 میلیون تومانی او را برای این کار استخدام کردم. تا الان بیش از 5 میلیارد تومان از مرد کارخانه دار اخاذی کردم و با این پول‌ها ملک و زمین خریدم.

همدست زن جوان نیز در تحقیقات به آدم ربایی اعتراف کرد، اما مدعی شد که هیچ پولی از بهنوش نگرفته و 500 میلیون تومان وعده پوشالی بوده که از سوی زن جوان مطرح شده بود.

به دستور بازپرس سهرابی، دو متهم جوان در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شده و تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

خانم منشی که پس از اخراج، کینه مرد کارخانه دار را به دل گرفته بود با اجیر کردن یک آدم ربا نقشه اخاذی 5 میلیارد تومانی را طراحی و اجرا کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) حوادث/ جنایی 26 شهریور 1399 - 06:00

اواخر مرداد بود که هرمز مرد کارخانه دار و ثروتمند سوار بر خودرواش شد تا به محل کارش برود. اما زمانی که خواست از پارکینگ خارج شود، با خودروی پژویی مقابل در ورودی پارکینگ رو به رو شد.

وی چندین بار بوق زد تا سرنشینان خودروی پژو از مقابل در پارکینگ کنار بروند، اما وقتی بی توجهی آن‌ها را دید از خودرواش پیاده شد و به سمت پژو سواران رفت تا تذکر دهد. اما به محض رسیدن کنار پژو ناگهان زن و مردی که صورتشان را با ماسک پوشانده بودند از خودرو پیاده شده و با تهدید چاقو هرمز را سوار بر خودرو کرده و ربودند.

13 ساعت کابوسخودروی پژو ساعتی بعد، مقابل خانه‌ای در جنوب پایتخت متوقف شد. آن‌ها با تهدید مرد کارخانه دار را به خانه‌شان منتقل کردند.سپس شکنجه‌ها آغاز شد و با تهدید چاقو، پیرمرد را مجبور کردند تا چندین برگه چک برایشان امضا کند. بعد از آن نیز کارت‌های عابربانک او را گرفته و تمام موجودی داخل آن را به حساب زن جوان منتقل کردند.

مرد کارخانه دار 13 ساعت تحت شکنجه قرار گرفت. با آنکه زن جوان ماسک به صورت داشت، اما صدا و چهره‌اش هویت او را برملا کرد و مرد کارخانه دار، منشی سابقش را شناخت. متهمان پس از رسیدن به هدفشان بار دیگر پیرمرد را سوار خودرو کرده و در یکی از خیابان‌های پایتخت رها کردند.

اخاذی‌های سریالیهرمز که فکر می‌کرد ماجرا تمام شده به پلیس شکایت نکرد، اما این پایان اخاذی‌های متهمان نبود بلکه زن جوان به بهانه‌های مختلف به سراغ وی می‌رفت و از او اخاذی می‌کرد. بهنوش متهم او را تهدید می‌کرد که اگر پای پلیس به ماجرا باز شود به خانواده وی صدمه می‌زند. با این شیوه متهمان در مدت یک ماه بیش از 5 میلیارد تومان از وی اخاذی کردند.

تا اینکه هرمز تصمیم به شکایت گرفت و به پلیس گفت: منشی سابقم که به خاطر کم کاری‌هایش او را اخراج کرده بودم از من کینه به دل گرفته و با همدستی یک مرد مرا ربوده و شکنجه کردند و تا الان بیش از 5 میلیارد تومان از من اخاذی کرده‌اند.

دستگیری آدم ربایانبه دنبال شکایت هرمز، به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی پایتخت، تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی آغاز شد. در بررسی‌های صورت گرفته، منشی جوان و همدستش بازداشت شدند.

زن جوان که خود را در برابر مدارک مستند می‌دید به ناچار لب به اعتراف گشود: چند سالی در کارخانه هرمز کار می‌کردم و برایش کلی زحمت کشیدم، اما او مدام بهانه می‌آورد و از کارم ایراد می‌گرفت در نهایت هم مرا اخراج کرد.

ماجرا فقط اخراجم از کارخانه نبود او حق و حقوقم را نداد و زندگی‌ام نابود شد. به همین خاطر کینه او را به دل گرفتم و به فکر انتقام افتادم.

او ادامه داد:، چون به تنهایی نمی‌توانستم از او انتقام بگیرم به فکر یک همدست افتادم، مدتی بعد در اینستاگرام با مردی آشنا شدم و با وعده دستمزد 500 میلیون تومانی او را برای این کار استخدام کردم. تا الان بیش از 5 میلیارد تومان از مرد کارخانه دار اخاذی کردم و با این پول‌ها ملک و زمین خریدم.

همدست زن جوان نیز در تحقیقات به آدم ربایی اعتراف کرد، اما مدعی شد که هیچ پولی از بهنوش نگرفته و 500 میلیون تومان وعده پوشالی بوده که از سوی زن جوان مطرح شده بود.

به دستور بازپرس سهرابی، دو متهم جوان در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شده و تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

بازداشت اینستاگرام آدم ربایی   اخبار برگزیده
  

تروئیکای اروپا در پی ادعای آمریکا مبنی بر اقدام این کشور برای آغاز روند بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، تاکید کردند که این اقدام آمریکا قانونی نیست.
رویداد۲۴ ایران سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل 

  

واشنگتن نمی‌تواند از طرف شورای امنیت اظهارنظری درباره فعال‌سازی مکانیزم ماشه داشته باشدروسیه به تلاش‌های آمریکا و ادعای واهی وزیر امور خارجه این کشور درباره فعال‌سازی ماشه واکنش نشان داد‌.
ایلنا واشنگتن سازمان ملل متحد سازمان ملل 

  

پیام ایران به آمریکا از زبان سخنگوی وزارت خارجهآنچه ایالات متحده دنبال اونه یک گردنکشی دیگر است و هیاهویی برای هیچ است
مثلث ایران وزارت خارجه دونالد ترامپ 

  

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید: شرایط کاندیداتوری برای احمدی‌نژاد از همیشه سخت‌تر است، چون در سخنرانی‌هایی به اصل ولایت فقیه هم با اشاره و کنایه ایراد وارد کرده است.
رویداد۲۴ احمدی نژاد استیضاح انتخابات ریاست جمهوری 

  

اظهارات همتی درباره «گشایش‌های ارزی»: رایزنی‌های ما در بعضی کشور‌ها در آستانه ثمردهی استهمتی درباره گشایش‌های ارزی گفت: در حوزه بین‌المللی رایزنی‌های ما در بعضی کشور‌ها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت.
۵۵ آنلاین واحد های تولیدی ماه صادرات نفت 

  

اولین واکنش بورس به فعال شدن مکانیسم ماشه /شاخص ریزشی شددر ساعات ابتدایی معاملات بورس، شاخص 24هزار واحد ریزش داشت تا همچنان در پلکان قبلی خود باقی بماند.
اقتصادنیوز شاخص سهام دولت 

  

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت این سازمان تاکید کرد ادعای آمریکا برای بازگردانده شدن تحریم‌های لغو شده قطعنامه 2231، فاقد اثر حقوقی، باطل و بی‌اثر است.
نامه نیوز ایران جمهوری اسلامی ایران سامسونگ 

  

سال آینده رئیس جمهور زن خواهیم داشت؟یک چهره اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که آیا در آینده نزدیک رئیس جمهور زن خواهیم داشت و اینکه آیا جامعه ما به سمتی رفته که یک زن رئیس جمهور با وجود داشتن کارآمدی روی کار بیاید؟ بیان کرد: زمانی جامعه به این نتیجه می‌رسد که یک خانمی که کاندیدا شده، توانمندتر از مردهایی است که کاندیدا شده‌اند.
مستقل‌آنلاین رئیس جمهور انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  

انبارها پر از مواد است اما مردم توان تامین مایحتاج اصلی خود را ندارندمردم توان تامین مایحتاج اصلی خود را ندارند. بر امور نظارت یا کنترل لازم نمی‌شود. انبارها پر از مواد است اما به دلیل فقدان نظارت هر کسی هر چه دلش می‌خواهد و به هر قیمتی که آرزو دارد، عرضه می‌کند.
مستقل‌آنلاین ایران رادیو لبنیات 

  

تاثیر مکانیسم ماشه بر قیمت دلار / روزی حساس برای بازار ارزدر زمانی که موعد ماشه امریکایی‌ها رسید، بازار ارز راه کاهشی را در پیش گرفت. دلار 200 تومان افت را به ثبت رساند و به محدوده 26700 تومان نزول کرد. اما از اخبار رسمی برای بازار ارز امروز چه سیگنال‌هایی قابل مشاهده است؟
گسترش قیمت دلار ارز 

  

جدیدترین خودرو ارتقا یافته ایران خودرو به بازار می آیدامسال را باید سال تولیدات ارتقا یافته یا آپشن دار خودروسازان داخلی به حساب آورد. دو خودروساز اصلی کشور تلاش کردند تا در سال 99 با تولید پلاس ها و Sها، سبد محصولات خود را متنوع کنند. رانا پلاس جدیدترین خودرویی است که قرار است از سوی ایران خودرو در مهر ماه امسال به بازار عرضه شود.
خودروتک ایران خودرو خودرو خودروسازان 

  

ترمز قیمت پراید کشیده شدترمز قیمت خودرو فعلا دست کم در کف قیمت خودرو یعنی قیمت پراید کشیده شده است.
خودروتک قیمت خودرو بازار خودرو 

  

تولید سالانه 2 میلیارد دوز واکسن کرونا توسط یک کمپانی آمریکاییکمپانی آمریکایی «نواواکس» ظرفیت تولید واکسن کرونا خود را افزایش می‌دهد.
مملکت‌آنلاین تولید ایالات متحده آمریکا هند 

  

واکسن کرونا برای ایرانی‌ها چقدر آب می‌خورد؟با گذشت حدود 9 ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا ابتدا در چین و سپس در تمام نقاط جهان، هنوز هیچ یک از تیم‌های پزشکی سراسر جهان به دارو یا واکسن این ویروس نرسیده‌اند اما کار برای نتیجه دادن این تحقیقات ادامه دارد. پیش‌بینی یک فعال صنعت دارو این است که واکسیناسیون 80 میلیون ایرانی، عددی در حدود هشت میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد.
گسترش اتاق بازرگانی ماه ویروس 

  

چین و روسیه درحال خندیدن به اختلاف شدید میان آمریکا و متحدانش هستندیک دیپلمات غربی از رویه دونالد ترامپ و دولت آمریکا و نحوه رفتار با متحدانش انتقاد کرد.
ایلنا چین دونالد ترامپ روسیه 

  اخبار داغ
  

پیش‌بینی 5 کارشناس از وضعیت امروز بورس تهراناقتصادنیوز: امروز هم اکثر تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرخواهی وضعیت بورس در اولین روز پاییز پیش‌بینی می‌کنند که اکثرنمادهای بورس سرخ‌پوش بمانند.
اقتصادنیوز بورس تهران تهران شاخص 

  

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مرگ 13 دانش آموز کرمانشاهی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا را تکذیب کرد و از رسانه‌ها خواست که در انتشار اعداد و ارقام دقت بیشتری داشته باشند.
نامه نیوز مرگ آموزش آموزش مجازی 

  

تست کرونای ایلکای گوندوگان ستاره آلمانی باشگاه منچستر سیتی مثبت اعلام شده است.
صراط ستاره منچستر بازی 

  

حجت‌الاسلام علوی‌تهرانی به کرونا مبتلا شدحجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی سخنران مذهبی و امام جماعت مسجد حضرت امیر (ع) بر اثر ابتلا به کرونا از روز 30 شهریورماه در بیمارستان بستری شد.
رویداد۲۴ مسجد عزاداری بیمارستان 

  

پیش بینی قیمت سکه و دلار در روز سه شنبهاقتصاد نیوز: در حالی که بازار سکه به شدت تحت تاثیر اونس قرار دارد و احتمال عقب نشینی قیمت در آن در روز سه شنبه زیاد است معامله گران دلار به دنبال کف سازی قیمت در کانال 27 هستند.
اقتصادنیوز قیمت دلار اقتصاد 

  

رکوردهای بورس در آخر تابستان/ مستی سهام پرید؟اقتصاد نیوز: بالاترین بازدهی منفی بورس در نیمه نخست سال جاری ثبت شد.شاخص سهام در پایان شهریور نزدیک به 10 درصد نزول کرد تا درصد منفی در مرداد ماه را جابجا کند.
اقتصادنیوز بورس تهران سهام اقتصاد 

  

پیش بینی بورس سه شنبه 1 مهر 99با ریزش بیش از 57 هزار واحدی شاخص کل در روز جاری، بازار فردا سه شنبه مورخه 1 مهر 99 چگونه خواهد بود؟
مستقل‌آنلاین شاخص خودرو خبرنگار 

  

پزشکان در انگلیس هشدار دادند چنانچه دولت این کشور به سرعت برای مقابله با موج دوم کرونا اقدام نکند، شاهد افزایش مرگ و میر خواهند بود.
صراط دولت انگلیس مرگ 

  

آخر هفته گذشته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، جدیدترین دستورالعمل‌های خود را در مورد نحوه انتشار ویروس کرونا تغییر داد و گفت که این ویروس می‌تواند از طریق قطرات آئروسل در هوا منتشر شود.
صراط ورزش وزارت بهداشت ویروس 

  

معاون کل وزارت بهداشت گفت: رفتار برخی از مردم خیلی عجیب است، فرزندان خود را به مدرسه نمی‌فرستند تا کرونا نگیرند، اما برای تفریح راهی شمال می‌شوند. برخی از افراد واقعا رعایت می‌کنند و درخانه مانده‌اند، اما در مقابل، برخی اصلا رعایت نمی‌کنند و مدام در گردش‌اند.
صراط آموزش مجازی وزارت بهداشت ایران 

  

این دو غذای پرطرفدار باعث انتقال کرونا می شود!عدنان الفرا متخصص مشکلات گوارشی اهل سوریه گفت: فست فود ها و غذا های آماده که خارج از خانه تهیه می شوند، به خصوص فلافل و شاورما که دو غذای پرطرفدار هستند موجب انتقال کرونا به انسان و طولانی شدن عمر این ویروس در بدن می شوند.
گسترش مواد غذایی سوریه ویروس 

  

افرادی که نباید علیه ویروس کرونا واکسینه شوندرئیس کرسی ایمونولوژی بالینی و حساسیت دانشگاه مسکو گفت: گروه کوچکی از افراد با نقص اولیه سیستم ایمنی بدن نباید واکسینه بشوند.
اقتصادنیوز ویروس مسکو روسیه 

  

عرضه ‌های اولیه فرابورس 15 تایی شددر این عرضه حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 1100 سهم و دامنه قیمت از مبلغ 9500 ریال تا ‌‌10 هزار و 100 ریال تعیین شد. ‌
گسترش بانک صادرات سهام قیمت 

  

بحران کرونا به شبکه نمایش خانگی رونق داده است / چشم اندازی برای پایان کرونا وجود نداردسید غلامرضا موسوی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا تولید فیلم را در کشور دچار مشکل کرده است، تأکید دارد که برای پایان این وضعیت در حال حاضر چشم‌اندازی وجود ندارد.
برنا شبکه نمایش خانگی ویروس تولید