مهر   |  فرهنگی  |  

کتاب «سرمایه انسانی اشتغال پذیری» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سرمایه انسانی اشتغال پذیری؛ مبانی نظری و کاربردش برای رشته ادبیات فارسی» از مجموعه پژوهشهای طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور تألیف یعقوب انتظاری دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بهای 83 هزار تومان در سال جاری منتشر شد. طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه هایی به هم پیوسته و مسئله محور…

کتاب «سرمایه انسانی اشتغال پذیری» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سرمایه انسانی اشتغال پذیری؛ مبانی نظری و کاربردش برای رشته ادبیات فارسی» از مجموعه پژوهشهای طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور تألیف یعقوب انتظاری دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بهای 83 هزار تومان در سال جاری منتشر شد.

طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه هایی به هم پیوسته و مسئله محور است که بر مبنای منشور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالهای اخیر مبنی بر در پیش گرفتن رهیافت بومی و کاربردی سازی علوم انسانی شکل گرفته و بر پایه خرد جمعی و تعاطی افکار خبرگان، نخست طی یک سال و نیم، از گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین RFP عبور کرده و سپس وارد اجرای طرح ها شده است. این طرح کلان برپایه این منطق شکل گرفت که برای بومی‌سازی و کاربردی‌سازی علوم‌انسانی لازم است سه مقولة مهم به‌صورت متمایز کاویده شوند و نهایتاً از همة طرح‌ها تلفیق صورت گیرد.

1. مبانی و ریشه‌های علوم‌انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند.(کارگروه مبانی) 2. قلمرو و فرایند شکل‌گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشته‌ها در ایران نظر افکنده شود و نقد گردد. (کارگروه بازشناسی انتقادی و تاریخ) 3. شیوه‌ها و مظاهر کاربست آن‌ها و تعامل این رشته‌ها با جامعه ایران در چرخه ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.(کارگروه کاربست)

از گذرگاه این کندوکاوها، اتصال یا عدم پیوند آن با گنجینه های میراثی و تناسب با تغایر احتمالی آن نسبت به نیازهای جامعه امروز روشن می شود. از سوی دیگر این طرح ها با تکیه بر میراث های فرهنگ بومی و دینی و با پشتوانه بهره گیری از مطالعات جهانی و ملی و به صورت شیکه برنامه محصول گرا و هم افزایانه شکل یافته اند و با رویکرد بین رشته ای و با مشارکت محققان توانای پژوهشگاه و صاحب نظران سرآمد سطح ملی تدوین شده اند.فته شده است که شامل تمام سطوح و گرایش های زبان و ادبیات فارسی می شود. مطالب کتاب به ترتیب می تواند برای سیاست گذاران اشتغال و توسعه سرمایه انسانی، محققان اقتصادی و دانشجویان علوم اقتصادی مفید باشد.

کتاب شامل 9 فصل است که عناوین آن عبارتست از کلیات، مؤلفه های بنیادین سرمایه انسانی، سرمایه انسانی اشتغال پذیری، بازار خدمات آموزش عالی رشته ادبیات فارسی، بازار کار دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی، هماهنگی بازارهای آموزش عالی و کار دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی، تحلیل تجربی محتوای سرمایه انسانی رشته ادبیات فارسی، تحلیل شکاف عرضه و تقاضای سرمایه انسانی دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی و جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها.

در بخشی از مقدمه این اثر به قلم نویسنده آمده است: هدف کلی کتاب حاضر تحلیل سرمایه انسانی اشتغال پذیری است که با سه هدف جزئی دنبال می شود: 1. بررسی و توسعه مبانی نظریه سرمایه انسانی 2. بررسی و تحلیل کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای آموزش عالی(محتویات برنامه های درسی، آموزشی و مبانی فکری رشته ادبیات فارسی) 3. بررسی و تحلیل کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی ادبیات فارسی و 4. تحلیل هماهنگی دو بازار خدمات آموزش عالی و بازار کار دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی است. برای پیگیری اهداف یادشده از داده های میدانی و اسنادی در چارچوب یک روش تحقیق آمیخته(کیفی و کمی) استفاده شده است. از تحقیق کیفی برای استخراج و ارزیابی مهارت های اشتغال پذیری در رشته ادبیات فارسی استفاده کردیم. از تحقیق کمی نیز برای تحلیل محتوای سرمایه انسانی و تعیین سطح عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و تعیین شکاف آنها در این رشته بهره جستیم.

مطالب کتاب در سه بخش و نه فصل سازمان یافته است: فصول اول و آخرفرابخشی هستند. در فصل مباحث طرح نامه پژوهش ارائه شده است و فصل آخر نیز به جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها می‌پردازد. بخش اول شامل دو فصل دوم و سوم است. در فصل دوم مبانی نظری سرمایه انسانی بررسی، مفهوم سرمایه انسانی بازتعریف و مؤلفه های بنیادی آن شناسایی شده اند. بخش دوم مشتمل بر سه فصل است. در این بخش بازار خدمات آموزش عالی در رشته ادبیات فارسی، بازار نیروی کار دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی و تعامل این دو بازار به ترتیب در سه فصل بعدی تحلیل شده است. بخش سوم که فصول هفتم و هشتم کتاب را در بر می گیرد، به تحلیلهای تجربی سرمایه انسانی اشتغال پذیری می پردازد. در فصل هفتم رابطه ساختار مؤلفه سرمایه انسانی دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی تحلیل شده است.در فصل هشتم عرضه و تقاضای مؤلفه های متنوع سرمایه انسانی دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی بررس و مقایسه شده و شکاف بین مؤلفه های مختلف سرمایه انسانی دانش آموختگان ادبیات فارسی تعیین شده است.

سرمایه علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی   اخبار برگزیده
  

شایعات عجیب درباره دختر رئیسی و همتی / واکنش همتی چه بود؟+ سنداین روزها شایعات زیادی درباره کاندیداهای ریاست جمهوری شکل گرفته است؛ شایعاتی که شکل آن‌ها تغییر پیدا کرده و خانواده‌ نامزدها را هدف قرار داده است.
نامه نیوز وام کودکان شورای نگهبان 

  

اقدامات اسرائیل هیچ سنخیتی با اندیشه‌های یهود ندارد/ زمان آن فرارسیده که اسرائیل را مجبور به پرداخت هزینه‌های بازسازی غزه کنیمحقوق بشر، حقوق بشر است و طبق منشور سازمان ملل متحد بخشی از حقوق بین الملل قلمداد می‌گردد. خواه پرونده سین کیانگ و اویغورها، میانمار و روهینگیا باشد یا اسرائیل و اعراب فلسطینی. روش صحیح دفاع از حقوق بین الملل از طریق سازمان ملل متحد است و از تحقیقات مستقل تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز می‌شود.
ایلنا سازمان ملل متحد سازمان ملل شورای حقوق بشر سازمان ملل 

  

بمب نقل و انتقالاتی در پرسپولیس؟+جزئیات بیشتریکی از افراد فعال در امور نقل و انتقالات که با بازیکنان خارجی ارتباط خوبی دارد، مدعی شد یکی از بازیکنان خارجی مطرح در فوتبال ایران خیلی دوست دارد پرسپولیسی شود.
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال بازی 

  

مصوبه‌ای برای جلوگیری از واگذاری سِمت‌‌های متعدد به مسئولان نداریم/ برخی چند شغله‌ها حتی صلاحیت یک شغل را هم را ندارند/ "احساس مسئولیت" در کشور خیلی کم استعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه "احساس مسئولیت" در کشور خیلی کم است، گفت: در حقیقت مقوله تربیت در کشور ما خاموش است، اگر احساس مسئولیت را در بحث تربیت تفهیم می‌کردند، خیلی از مشکلات کاسته می‌شد.
ایلنا شورای عالی انقلاب فرهنگی عکس رسانه 

  

رفتار دوگانه جریان اصلاحات در قبال لاریجانیعضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید شورای نگهبان نه معصوم است و نه علم غیب دارد. به همین دلیل نیز مبرا از اشتباه نیست، اما در جامعه قانونمند باید حتی از تصمیم غلط یک نهاد قانونی تبعیت کرد.
فردا علی لاریجانی شورای نگهبان بانک مرکزی 

  

گاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره چینرئیس اتاق ایران و چین ادعای علی رضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 1400 را درباره چین زیر سئوال برد.
۵۵ آنلاین انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری چین 

  

کراس اوور جدید چینی با برند ایرانی به نمایندگی ها رسید + عکسبهمن موتور در ادامه دور جدید فعالیت خود در بازار خودروهای کراس اوور شهری ، دومین محصول خود را راهی نمایندگی های فروش کرد.
خودروتک بازار خودرو عکس خودرو 

  

صداوسیما امروز برای کاندیداها چه برنامه ای دارد؟امروز سه شنبه (11 خرداد ماه) و در پنجمین روز از تبلیغات نامزدها در صداوسیما، پنج برنامه تلویزیونی و چهار برنامه رادیویی مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری برای نخستین بار به پخش‌ می رسد.
مثلث ایران محسن رضایی ماه 

  

خداحافظی بازار خودرو با دلالانچهارشنبه گذشته طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس مصوب شد. این طرح با هدف حذف دلالان و سفته‌بازان در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو و مسکن در دستور کار قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس تا حدود زیادی بر کاهش رانت بازار‌ها از جمله خودرو تاثیرگذار باشد.
خودروتک بازار خودرو خودرو مالیات 

  

همتی جفت پوچسه شب پیش در حالیکه همتی در کلاب‌هاوس گفتگوی مستقیم داشت، جو انتخاباتی بازار ارز را زیر و رو کرد. دلار بیش از 600 تومان رشد کرد و به کانال 24هزار تومانی قدم گذاشت.
مستقل‌آنلاین ارز قیمت ارز نرخ ارز 

  

دروغ گویی به سبک احمدی نژاد!احمدی نژاد : آقای دکتر الهام ممکنه در یک جلسه بقیه هیچ وقت حضور نداشته.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد عکس شورای نگهبان 

  

قالیباف رئیس مجلس باقی ماندانتخابات هیات رئیسه مجلس در سال دوم در صحن علنی مجلس برگزار شد.
۵۵ آنلاین اصولگرایان فریدون عباسی 

  

یک دولت متعادل و انقلابی باید مذاکره را در دستور کار خود قرار دهد/ شأن سپاه اجل از این است که بازوی یک جناح شود/ سیاست بنزینی دولت خاتمی درست بود/ احمدی‌نژاد نباید خدمات جریان‌های دیگر را به نام خودش می‌زدمعاون سیاسی وزیر کشور دولت نهم، گفت: به نظر من یک دولت متعادل و انقلابی باید مذاکره را در دستور کار خود داشته باشد اما در حد خودش و در حاشیه نه در متن.
ایلنا فیزیک مکانیک دولت 

  

مجمع نیروهای خط امام به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرددر پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، مجمع نیروهای خط امام بیانیه‌ای صادر کرد.
ایلنا امام خمینی انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  اخبار داغ
  

گزارشی خواندنی از فعالیت مافیای تزریق واکسن کرونا در تهرانسلامت نیوز:بازار غیررسمی فروش 25 تا 60میلیون تومانی واکسن کرونای آمریکایی فایزر در تهران راه افتاده است که به صورت قاچاق وارد می شود؛ بازاری که با توقف واکسیناسیون در ایران، کمبود واکسن و جاماندن خیلی ها از دوز دوم، از سوی بازاریاب ها، با جذب متقاضیان واکسن، رونق گرفته است...
سلامت‌نیوز شبکه های مجازی سازمان بهداشت جهانی سازمان غذا و داروی آمریکا 

  

ایران به زودی تولیدکننده بزرگ واکسن کرونا در جهان می‌شودوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران تا پایان تابستان امسال، یکی از تولیدکنندگان بزرگ واکسن کرونا در جهان می‌شود.
برنا ایران درمان آموزش 

  

هلدینگ مالی «صندوق بازنشستگی کشوری» در بورس عرضه می‌شودعرضه اولیه سهام شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ مالی) با نماد «ومدیر»، روز چهارشنبه 26 خردادماه در بورس تهران انجام می‌شود.
ایلنا بازنشستگی بورس تهران روابط عمومی 

  

آغاز کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی_کوبایی کرونا روی خردسالان و نوجوانان در کوباسخنگوی سازمان غذا و دارو از آغاز کارآزمایی بالینی واکسن تولید مشترک بین ایران و کوبا بر روی خردسالان و نوجوانان در کشور کوبا خبر داد.
ایلنا توئیتر نوجوانان دارو 

  

قیمت خودرو / قیمت خودروهای داخلی (سه شنبه 25 خرداد 1400)قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان جزئی همراه است.
خودروتک قیمت خودرو تندر90 

  

آشنایی با یک حسگر پوشیدنی برای کنترل علائم حیاتی بیماران کروناییمحققان یک حسگر پوشیدنی ابداع کرده‌اند که می‌تواند علائم حیاتی بیماران مبتلا به کووید-19 را در خانه کنترل کند.
برنا 

  

خبر مهم دولت درباره وام کرونا / دریافت کنندگان وام کرونا حتما بخواننددولت در سال گذشته در دو مرحله تسهیلات یک‌میلیون تومانی کرونا به اقشار آسیب‌دیده پرداخت کرد که از اولین مرحله 12 قسط و از دومین مرحله 6 قسط آن پرداخت‌شده است.
فردا دولت وام درآمد 

  

قیمت گذاری دستوری بلای جان بورس !در گفت‌وگو ‌با مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه و میثم هاشم‌خانی کارشناس اقتصادی مطرح شد؛ قیمت گذاری دستوری بلای جان بورس شده است و در این خصوص ملاحظات اخلاقی بسیاری وجود داشته که متاسفانه بی‌اهمیت تلقی می شود.
گسترش قیمت سرمایه 

  

اولین قیمت دلار در صرافی ملی (1400/02/25)صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را 23574(بیست و سه هزار و پانصد وهفتاد و چهار تومان) اعلام کرد.
گسترش قیمت دلار دلار آمریکا 

  

بورس در اقتصاد کشور جایگاهی ویژه پیدا کرده استرییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: جایگاهی که امروز بورس در کشور پیدا کرده، جایگاهی ویژه در اقتصادی کشور است، زمانی که رقابت‌های انتخاباتی را با دیگر سال‌ها مقایسه کنیم شاهد هستیم که در آن زمان هیچ اسمی از بازار سرمایه نبود اما اکنون جایگاه پیدا کرده و مطالبه مردم شده است.
اعتماد سازمان بورس و اوراق بهادار اقتصاد رشد اقتصادی 

  

علائم نوع دلتا ویروس کرونا در جوانان شبیه سرماخوردگی استبر اساس نتایج تحقیق جدید، ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا در جوانان می‌تواند احساس سرماخوردگی شدید با
خبرفوری ویروس جوانان سرماخوردگی