مهر   |  فرهنگی  |  

رویارویی‌های کربلا/دو یزید خوش‌عاقبت و بدعاقبت عاشورا که بودند؟

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: کتاب «رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها در تاریخ کربلا» نوشته حمید محمدقاسمی به‌عنوان یکی از آثار عاشورایی بازار نشر کشور، سال 1395 توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شد و سال 96 هم به چاپ دوم رسید. حمید محمدقاسمی نویسنده این‌کتاب معتقد است یکی از جلوه‌های بدیعی که نمود آشکاری در حادثه کربلا دارد، تقابل و رویارویی صحنه‌ها با یکدیگر است. مفاهیم،…

رویارویی‌های کربلا/دو یزید خوش‌عاقبت و بدعاقبت عاشورا که بودند؟

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: کتاب «رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها در تاریخ کربلا» نوشته حمید محمدقاسمی به‌عنوان یکی از آثار عاشورایی بازار نشر کشور، سال 1395 توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شد و سال 96 هم به چاپ دوم رسید.

حمید محمدقاسمی نویسنده این‌کتاب معتقد است یکی از جلوه‌های بدیعی که نمود آشکاری در حادثه کربلا دارد، تقابل و رویارویی صحنه‌ها با یکدیگر است. مفاهیم، انسان‌ها، چهره‌ها،‌ نظرات و طرز فکرها و اتفاقات و ... همه و همه از مواردی هستند که در این‌حادثه قابلیت دوقطبی و تفاوت را دارند.

مولف کتاب پیش‌رو می‌گوید نگاه به واقعه کربلا، از منظر رویارو دیدن چهره‌ها و صحنه‌ها، نقش به‌سزایی در پرده‌گشایی حقایق آن دارد و کتابش تلاش دارد با چنین‌رویکردی به این‌دوقطبی‌ها بپردازد.

این‌کتاب 3 فصل اصلی با عناوین «رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها از منظر اعتقادی»، «رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها از منظر اخلاقی و تربیتی» و «رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها از منظر سیاسی و اجتماعی» دارد که هرکدام بخش‌های مختلفی را شامل می‌شوند.

اولین‌فصل کتاب پیش‌رو، دربرگیرنده 14 بخش با این‌عناوین است:

اهل ایمان و کفرپیشگان، تلاش برای حفظ اسلام و تلاش برای محو اسلام، پایبندی به رفتار و گفتار پیامبر و بی‌اعتنایی به رفتار و گفتار پیامبر، تحریف‌گران و تحریف‌ستیزان، تلاش برای هدایت و تلاش برای گمراهی، تلاش برای کسب وجاهت بی‌امیه و تلاش برای پرده‌برداری از ماهیت بنی‌امیه، حسن استفاده از مقدسات و سوءاستفاده از مقدسات، مومنان مخلص و نفاق‌پیشگان، بصیرت‌مندان و فریب‌خوردگان، بابصیرت‌ها و بی‌بصیرت‌ها، هدایت‌یافتگان و گمراهان، معرفت‌ نسبت به امام و بی‌معرفتی نسبت به امام، بلندنظران و کوته‌فکران، مصلحت‌اندیشی و دوراندیشی.

دومین فصل کتاب «رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها در تاریخ کربلا» 45 بخش دارد که این‌عناوین را شامل می‌شوند:

آزادمردان و اسیران دنیا، همت عالی و همت دانی، تطمیع و عزتمندی، کرامت و دنائت، پیشگامان در نیکی‌ها و پیشگامان در زشتی‌ها، خوش‌نام‌ها و بدنام‌ها، پاکان و ناپاکان، عبادت‌پیشگان و اهل لهو و لعب، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و عدم پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، حق‌پیشگان و فریبکاران، ادب و بی‌ادبی، حریم‌داری و بی‌حرمتی، تسلی خاطر به بازماندگان شهید و بی‌حرمتی به بازماندگان شهید، عطوفت و قساوت، اظهار تالم از شهادت مردان خدا و اظهار مسرت از شهادت مردان خدا، جوانمردی و ناجوانمردی، پایبندی به عهد و پیمان‌شکنی، پیمان مقدس و پیمان شوم، وفاداری و بی‌وفایی، تکریم‌کنندگان و تحقیرکنندگان، تجلیل و تکریم جنایت‌پیشگان و توبیخ و تحقیر جنایت‌پیشگان، افتخار به جنایت و ندامت از جنایت، افتخار به شهادت و افتخار به جنایت، مشارکت در شهادت و مشارکت در جنایت، سبقت در شهادت و سبقت در جنایت، رقابت‌های رحمانی و رقابت‌های شیطانی، دعوت به حق و دعوت به باطل، نصیحت‌گران به خیر و نصیحت‌گران به شر، تعصب بر حق و تعصب بر باطل، پندپذیری و پندگریزی، آرامش و تشویش، مطایبه و مشاجره، توبه‌های راستین و توبه‌های دروغین، گریه‌های عارفانه و گریه‌های مذبوحانه، مظلوم و ظالم، محبت و نفرت، اظهار دوستی برای خدا و اظهار دوستی برای هوا، اظهار دشمنی برای خدا و اظهار دشمنی برای هوا، دعا در حق اتقیا و نفرین در حق اشقیا، شجاعت و ترس، استقبال از مرگ و فرار از مرگ، استفاده از فرصت و فرصت‌سوزی، ثبات در رفتار و گفتار و بی‌ثباتی در رفتار و گفتار، رویش‌ها و ریزش‌ها، خوش عاقبت‌ها و بدعاقبت‌ها.

فصل سوم این‌کتاب هم 23 بخش یا عنوان را در خود جا داده که به این‌ترتیب‌اند:

تدبیرگری و بی‌تدبیری، درایت و موقعیت‌شناسی و بی‌درایتی و سطحی‌نگری، ظلم‌پذیری و ظلم ستیزی، زور و تهدید و تساهل، تبلیغات مسموم و تنویر افکار، اغفال توده‌ها و بیدارکردن توده‌ها، اصلاح‌گری و افسادگری، رسیدن به هدف از هر راه و رسیدن به هدف از راه مشروع، حُسن استفاده از عنوان و سوءاستفاده از عنوان، اطاعت‌پیشگان از رهبر باطل و تمردپیشگان از رهبر باطل، اطاعت‌پیشگان از رهبر حق و اطاعت‌پیشگان از رهبر باطل، اطاعت‌پیشگان از رهبر حق و تمردپیشگان از رهبر حق، اطاعت‌ عاشقانه و اطاعت کورکورانه، اطاعت از سر ترس و اکراه و اطاعت از سر محبت و ارادت، یاوران حق و یاوران باطل، حمیت و بی‌تفاوتی، دشمن‌شناسان بصیر و ساده‌لوح‌ها، جهاد در راه خدا و جهاد در هوا، مقاومت در راه حق و مقاومت در راه باطل، تحریک سپاهیان برای دفاع از حق و تحریم سپاهیان برای دفاع از باطل، مقاومت‌پیشه‌ها و سست‌عنصرها، مجاهدان و عافیت‌طلبان، حمایت مشروط و حمایت بی‌قیدوشرط.

***

در ادامه سه‌فراز گزیده از این‌کتاب را می‌خوانیم:

زنی بی‌بصیرت که به فرمانبرداری از ستمگران فرا می‌خواند: عُمره دختر عبدالرحمن بن سعد انصاری از دوستداران خاندان اموی بود. او نامه‌ای به امام نوشت و قیام آن حضرت را بر ضد یزید امری خطرناک دانست و ایشان را به فرمانبرداری و همراهی از جماعت تشویق نمود و از قیام بر حذر داشت و به امام یادآور شد که راهی که در پیش گرفته او را به‌سوی قتلگاهش سوق خواهد داد.

زنی با بصیرت که به قیام علیه ستمگران فرا می‌خواند: ماریه دختر منقذ عبدی از زنان شیعه و از افراد آگاه و با بصیرت بصره بود. خانه او پایگاهی برای گفت‌وگو و مذاکرات شیعیان به‌شمار می‌آمد. ازجمله هنگامی که خبر حرکت امام حسین (ع) به‌سمت کوفه به مردم بصره رسید شیعیان آن سامان در خانه ماریه گرد آمدند و به گفت‌وگو پرداختند.

نفوذ کلام ماریه، فهم عمیق او از دین و روح پاک و پارسا و بی‌پروایش شعله انقلاب را در جان پیران و جوانان روشن می‌کرد.

***

کسی که همتش آن بود که مراتب وفاداریش به حسین (ع) را ثابت کند: یکی از جمله اصحاب خاص امام حسین (ع) که مراتب وفاداری خود را خالصانه به محضر آن حضرت اعلام داشت بریر بن خضیر بود. او در کربلا رو به امام کرده می‌گوید: «ای پسر رسول خدا! خداوند بر ما منت نهاده است که بتوانیم پیش روی تو جنگ کنیم و کشته شویم و بندبندمان در راه تو از هم بگسلد و چه سعادتی است که جد تو در قیامت شفیع ما خواهد بود.»

کسی که همتش آن بود که مراتب وفاداری‌اش به یزید را ثابت کند: بحیر بن اوس در روز عاشورا وقتی بریر بن خضیر را به شهادت رساند، در بین دو صف مغرورانه رجز می‌خواند و می‌گوید:

«هرگاه عبیدالله را دیدی به او بگو که من مطیع و گوش به فرمان خلیفه (یزید) هستم. من بریر را کشتم و با تلاش او را به هلاکت رساندم در آن بامدادان جنگ که او فریاد می‌زد: کیست که به جنگم آید؟»

***

«یزید خوش عاقبت»: یزید بن زیاد بن مهاجر ملقب به ابوالشعثاء از تیراندازان ماهری بود که همراه سپاه عمر سعد برای جنگ با امام (ع) به کربلا آمد، اما وقتی دید آن‌ها شروط امام را نپذیرفتند و آماده پیکار با امام شده‌اند، از آن‌ها جدا شد و به سپاه امام پیوست و با آن حضرت بود تا در رکابش به شهادت رسید.

در روز عاشورا او ابتدا سواره به کارزار با دشمن پرداخت و زمانی که اسبش را پی کردند در برابر دیدگان امام بر سر زانو نشست و یکصد تیر به دشمن پرتاب کرد که فقط پنج تیر از آن به خطا رفت. امام حسین در حقش دعا کرد و فرمود: «خدایا تیرهای او را به هدف برسان و پاداش او را بهشت برین مقرر دار.»

زمانی که تیرهایش تمام شد بپا خاست و در حالی که رجز می‌خواند با شمشیر به سپاه دشمن حمله برد و پس از به هلاکت رساندن جمعی از دشمنان و مجروح کردن شماری به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

«یزید بدعاقبت»: یزید بن معاویه پس از عمری فسق و فجور و جنایت، طومار حیاتش در نهایت خواری و خفت بسته شد. درباره شیوه به هلاکت رسیدن وی گفته شده که آن ملعون شبی را به نوشیدن زیاد شراب سپری کرد و صبح هنگام جسد او را در حالی که صورتش همچون قیر سیاه شده بود در بسترش یافتند.

و گفته‌اند: بر اثر مستی زیاد شروع به رقص و پایکوبی کرده بود که با سر به زمین افتاد و مغزش متلاشی شد.

همچنین گفته‌اند: روزی به قصد شکار بیرون رفته بود که آهویی دید به دنیال آن رفت و از همراهانش خواست کسی او را دنبال نکند. پس از طی مسافت زیادی به یک مرد اعرابی برخورد. آن مرد وقتی یزید را شناخت سوگند یاد کرد که او را به قتل برساند همچنان که آن ملعون حسین (ع) را به قتل رسانده است. از این‌رو شمشیر خود را کشید که ناگهان اسب یزید از برق شمشیر او رمید و یزید در حالی‌که پایش در رکاب اسب بود بر زمین افتاد و اسب او را به این‌سو و آن‌سو می‌کشید تا آن‌که پیکرش پاره‌پاره شد و با تشنگی به هلاکت رسید.

***

کربلا جوانان نویسنده   اخبار برگزیده
  

قشم ایر رکورد دار کیفیت و امنیت پروازIATA گواهینامه معتبرIOSA را برای سومین بار تمدید کرد!
اقتصادنیوز 

  

سرلشکر باقری پیام دادسرلشکر باقری با صدور پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار تاکید کرد: دشمن در تهاجم ترکیبی همه‌جانبه علیه ملت ایران، همه توان و امکانات خود را بسیج کرده از این رو در مقابله با ایجاد شبهه توسط دشمن در مسیر جهاد تبیین امری ضروری است.
فردا سربازی خبرنگار ایران 

  

هدفگذاری صنعت بیمه در راستای کاهش دغدغه های دولت و مردم استکاهش دغدغه های دولت در خصوص جبران خسارت های مردم در حوادث گوناگون از اهداف دارای اولویت صنعت بیمه به شمار می رود.
ایلنا صنعت بیمه شرکت های بیمه 

  

درخواست اصلاح قانون تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیرانجمعی از کارکنان دولتی در کارزاری خواستار اصلاح قانون بودجه 1401 در خصوص تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران شدند.
ایلنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات 

  

تصویب برنامه عملیاتی توسعه، نصب و راه اندازی ارتباطات سیارمحمد عزیزی در راستای پیاده سازی بستر های لازم برای ایجاد شهر الکترونیک، از تصویب برنامه عملیاتی توسعه 5G در کیش و ابلاغ آن به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در جزیره خبر داد.
ایلنا همراه اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شهر الکترونیک 

  

جاماندگان یارانه بخوانند | یارانه جدید جاماندگان واریز شداعتراض برای دریافت یارانه امکان‌پذیر شد.
مثلث یارانه عکس دولت 

  

محرومیت فوتبالی لیدر معروف پرسپولیسبا حکم قطعی؛ لیدر پرسپولیس به استادیوم‌ها ممنوع الورود شد!
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال بازار خودرو 

  

وزیر ارتباطات: ماهواره‌بر جدید در روزهای آینده پرتاب می‌شودوزیر ارتباطات:خط تولید مشترک ماهواره خیام را با روسیه راه‎اندازی خواهیم کرد.
فردا ماهواره تولید روسیه 

  

بازنشستگان کارگری خوزستان: دولت افزایش مصوب شورایعالی کار را ابلاغ کندبازنشستگان در اهواز و شوش، خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار شدند.
ایلنا دولت کار اهواز 

  

رئیسی: دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم استرئیس‌جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر:همه دولتمردان و دستگاه‌های در این رابطه مسئولیت دارند و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.
فردا دولت رئیس جمهور 

  

تلاش دولت و رئیس‌جمهور خدمت‌رسانی به مردم استوزیر کشور گفت: در مورد این دولت که امروز خودش را دولت مردمی و متعهد به اسلام و خدمت به مردم می‌داند باید بتوانیم خدمات را تشریح کنیم. دولت و در راس آن آقای رئیس‌جمهور تلا‌شان این است که به مردم خدمت کنند.
ایلنا دولت رئیس جمهور حوزه 

  

تغییر قیمت بنزین تصویب شد؟ | گرانی قیمت بنزین در راه استطرح بنزین برای همه از کیش به پاستور رسیده و منتظر جلسه بررسی در حضور رئیس جمهور است. همزمان با جدی شدن طرح بنزین برای همه، زمزمه‌هایی در خصوص تغییر قیمت بنزین هم شنیده می‌شود. چه تغییراتی در انتظار بنزین است؟
مثلث قیمت افزایش قیمت قیمت مسکن 

  

تمام دغدغه اتحادیه تسهیل شرایط تولید برای تولیدکنندگان استرئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز گفت:‌ تمام دغدغه اتحادیه تسهیل شرایط تولید برای تولیدکنندگان است.
ایلنا تولید جوانان مسکو 

  

دستیار وزیر خارجه:دایران در بازسازی سوریه برادرانه کنار مردم خواهد بوددستیار وزیر امور خارجه ایران گفت: ملت ایران برادرانه و بدون قید و شرط به منظور بازسازی سوریه، کنار مردم ما بوده و خواهد بود.
فردا سوریه ایران جمهوری اسلامی ایران 

  اخبار داغ
  

بورس کالا راه نجات صنعت خودرو است/ غزل خداحافظی با خریداران قلابی خودرومحمدرضا نجفی منش دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: با عرضه خودرو در بورس کالا و کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، صف طولانی خریداران قلابی خودرو که ماه هاست برای دریافت رانت از این صف خارج نمی شوند، جمع شده و بدون شک با عرضه های منظم خودرو علاوه بر حمایت از تولیدکننده، شاهد تعادل بازار نیز خواهیم بود.
ایلنا بورس کالا صنعت خودرو 

  

بزرگ ترین رشد تابستانی شاخص بورس/دومین ورود پول در مرداداقتصادنیوز: در معاملات امروز 22 مرداد بورس تهران، شاخص‌ کل بازار سهام رشد کرد و شاهد تزریق پول حقیقی به بورس بودیم.
اقتصادنیوز شاخص بورس تهران پول 

  

3315 ابتلا و 55 فوتی؛ آخرین آمار روزانه کرونا در کشوردر شبانه روز گذشته 3315 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 55 بیمار نیز فوت کردند.
ایلنا وزارت بهداشت 

  

آمار کرونا امروز 22 مرداد 1401 / پایان موج هفتم کرونا در راه است؟بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 3315 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 55 بیمار نیز فوت کردند.
نامه نیوز خودرو وزارت بهداشت پول 

  

آمار امروز کرونا 22 مرداد | 3315 ابتلا و 55 فوتیبنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 3315 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 55 بیمار نیز فوت کردند.
۵۵ آنلاین وزارت بهداشت 

  

جهش شاخص بورس /4 گروه ریالی سبزپوش شدنداقتصادنیوز: امروز قیمت سهام تمامی نمادهای گروه‌های «خودرو و ساخت قطعات»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «سرمایه‌گذاری‌ها» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» افزایش یافت و این 4 گروه یکپارچه سبزپوش شدند.
اقتصادنیوز شاخص قیمت سهام 

  

آخرین آمار کرونا در کشور(22مرداد)بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 3315 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 55 بیمار نیز فوت کردند.
گسترش وزارت بهداشت 

  

همراه داشتن کارت واکسن کرونا برای زائرین اربعین الزامی استفرماندار شهرستان مرزی مهران گفت: زائران علاوه بر همراه داشتن گذرنامه برای خروج از مرز به عتبات عالیات باید حتما 2 دُز واکسن کرونا تزریق کرده و کارت واکسن همراه داشته باشند.
برنا اربعین گذرنامه 

  

عبور پرقدرت شاخص بورس از نیمه کانالاقتصادنیوز: در بازار معاملات امروز بازار سهام، شاخص بورس در اولین دقایق معاملات از نیمه کانال بالاتر آمد و رکورد بیشترین رشد در 2 ماه اخیر را به ثبت رساند.
اقتصادنیوز شاخص سهام ماه 

  

قیمت دلار سقوط کرد | هجوم مردم برای فروش دلارهای خانگی | قیمت دلار امروز 22 مرداد چند؟ طی روزهای اخیر و همزمان با اعلام برخی اخبار سیاسی و گمانه‌زنی‌ها از نتایج مذاکرات، بازار ارز وارد مدار کاهشی شده و قیمت دلار در کانال 30 هزار تومان قرار گرفته است. فعالان بازار جو موجود در بازار ارز را مثبت اعلام کرده و معتقدند قیمت ارز احتمالاً همین روال را طی خواهد کرد و در کانال‌های پایین‌تری قرار می گیرد. دبیرکل کانون صرافان: اگر مدیریت بازار براساس عرضه و تقاضا و بدون…
نامه نیوز قیمت ارز قیمت دلار 

  

پیام آمریکایی به قیمت دلار /قیمت طلا پایین آمدبه نظر می رسد سیگنال های ضد و نقیض برجامی بازار ارز تهران را تحت تاثیر قرار داده است ، قیمت طلا هم در مقایسه با دیروز پایین آمد .
اقتصادنیوز قیمت دلار ارز 

  

مردم سرمایه خود را به بورس بسپارند!عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر بتوانیم سهامداری را به شکل واقعی در کشور رقم بزنیم و بورس بر مبنای تولید رشد کند آنگاه اعتماد مردم جلب و سرمایه‌های خود را وارد چرخه تولید خواهند کرد، اگر این اتفاق بیفتد شاهد ثروت‌آفرینی و توسعه کشور خواهیم بود.
گسترش سرمایه سرمایه داری مجلس شورای اسلامی