برنا   |  فرهنگی  |  

روایت چهل سالگی انقلاب در رادیو

رادیو برنامه‌هایی در خور چهل سالگی انقلاب تهیه و تولید می‌کند.

روایت چهل سالگی انقلاب در رادیو

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ گزارش اقدامات مهم شبکه‌های رادیویی در بهار چهل سالگی انقلاب بدین شرح می‌باشد.

رادیو ایران با 20 برنامه و(مینی فیچر) مستند داستانی کوتاه

در «چلستون» دستاوردهای انقلاب در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی و ... ، طی چهار دهه انقلاب شکوهمند اسلامی،«روی دیگر تاریخ» سینمای قبل از انقلاب و چگونگی استفاده ابزاری از زنان به عنوان بازیگر و کارگردان بررسی می‌شود.

ضمن اینکه در «پیشران» با مدیران ، معاونین و مسئولان ارشد کشور در چهلمین سال انقلاب اسلامی با هدف بررسی گذشته برای برداشتن گامهای حساب شده در راستای رسیدن به آینده بهتر گفتگو می‌شود.

«دیروز نامه» نگاه نقادانه و طنز به شخصیت های قبل از انقلاب در خصوص شخصیت و عملکرد آنها داردو دستاوردهای علمی و اقتصادی در راستای حمایت از کالای ایرانی بعد از انقلاب تا کنون در «ایران ساز»معرفی می‌شود.

بیانات مقام معظم رهبری در مورد انقلاب ، انقلابی گری، دستاوردها ، دشمن شناسی و....در«نشانی» بازتاب دارد و برنامه صبحگاهی «سلام ایران» به انعکاس نشست چهلمین سال انقلاب که هر شنبه در ستاد چهلمین سال برگزار می شود با عنوان شنبه های انقلاب می‌پردازد.

«ایرانشهر» به موضوع چهل سالگی انقلاب و دستاوردهای انقلاب درباره ی مردم استان های مختلف  و نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. 

همچنین( مینی فیچر‌هایی) مستندهایی داستانی کوتاه در مورد فرهنگ و هنر انقلاب در  «کافه‌هنر» در خصوص دستا وردهای نظامی ، دفاعی و هنر دفاع مقدس و انقلاب در «پلاک هشت» در خصوص دستاوردهای انقلاب در حوزه زنان و خانواده در«خانه‌و‌خانواده»در خصوص دستاوردهای اقتصادی - پرداختن به کالای ایرانی در «نمودار»

در مورد مسائل علمی و دستاوردهای علمی انقلاب مانند نانو، برق و ...در«رهاورد» و  بررسی سینمای بعد از انقلاب  در «حوض نقره» پخش می‌شود.

همچنین دستاوردهای احیای محیط زیست کشور در «سیاره‌آبی» بررسی ودر «میزبان» در مورد مسائل اقتصادی ، محیط زیست و کشاورزی بعد از انقلاب گفتگو می‌شود.

لازم به ذکر است دستاوردهای کشور در روستاهادر برنامه«راهی‌به‌آبادی» و  دستاوردهای حوزه کشاورزی در «سبزینه» معرفی می‌شود.

دو برنامه سیاسی «جهان سیاست» به بررسی و تبیین رویدادها و تحولات مربوط به پیشرفت و دستاوردهای اقتصادی ، سیاسی و دفاعی ، علمی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و ترسیم توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی بر ضد نظام می‌پردازد و «رویای‌اندلس»آشکار نمودن تلاش دشمن برای تغییر رویکرد از اسلام ناب به اسلام التقاطی و بررسی راههای سیاسی ، اقتصادی  و فرهنگی نفوذ دشمن بر ضد جمهوری اسلامی و راهبردهای ایران برای مقابله با نفوذ و بررسی جنگ نرم و روانی است.

رادیو جوان  با خط ویژه 

رادیو جوان با موضوعات رشد امکانات در اختیار جوانان، فرصت ها برای نخبگان، بستر مناسب برای پیشرفت جوانان، مقابله با سیاه نمایی و تطهیر پهلوی، ایجاد و شکست طرح واره ها،شکاف دانش و تمرکز زدایی برنامه‌هایی را تهیه و تولید می‌کند.

در برنامه‌های درون شبکه ای فرصت های پیش روی نخبگان، که به واسطه ی پیشرفت های کشور، در چهار دهه ی اخیر به وجود آمده است، در «رادیوچی» بررسی می‌شود.

در«خط ویژه»که برنامه‌ای میان شبکه‌ای است، پیشرفت های علمی کشور در قالب برنامه های سی دقیقه ای بررسی می‌شود.

«رو در رو+40»نه تنها به بررسی پیشرفت های کشور در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در چهار دهه ی گذشته می ‌پردازد بلکه با استانداران درباره ی پتانسیل های به بار نشسته ی استان ها و ارتقا سطح زندگی شهروندی در هرگذشته استان در چهار دهه ی اخیر گفتگو می‌شود.

رادیو تهران در«هوش مشرقی» 

رادیو تهران در برنامه‌های شاخص «پارک شهر» با آیتم «تابلو صوتی» نگاهی به چهل سالگی انقلاب در سخنان مبارزان و فعالان انقلاب اسلامی  دارد.ضمن اینکه «تهران من» با هدف افزایش حس تعلق و خودباوری مردم تهران نسبت به استان تهران پخش می شود که در آیتم های کوتاه گزارشی، زندگی در استان تهران را قبل و بعد از انقلاب اسلامی مقایسه می کند.

این رادیو سلسله نشست های شنبه های انقلاب در چهل موضوع دستاوردها و خدمات چهل ساله کشور با همکاری جنبش مردمی پاسداشت انقلاب کبیر جمهوری اسلامی ایران  را پخش میکند و«گفتاورد» به بررسی و تبیین موضوعات اندیشه ها و رخدادهای تاریخی مربوط به چهار دهه اخیر از دوران مبارزات انقلاب تا امروز براساس برنامه ریزی محتوایی ستاد صدا و کتاب رادیو در بهار چهل سالگی می‌پردازد.

«هوش مشرقی» دستاوردی امیدآفرینی را معرفی کرده و توانمندی های انقلاب را در مقاطع تاریخ چهل ساله ایران در عرصه های ورزش، علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، سیاسی و سلامت تشریح می کند.

ضمن اینکه در برنامه‌ای  کوتاه در قالب CSA  دستاوردها و خدمات چهل ساله کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی می پردازد.

رادیو قرآن  و روایت نشیبا 

رادیو قرآن با 7برنامه « پای رحل استاد»،« چهل پنجاه و هفت»،«افق»، «قرآن و انقلاب»،«مهر تابان»، «چهل محفل»و« یک آیه یک قصه» به موضوع  بهار چهل سالگی انقلاب اسلامی می پردازد.

دستاوردهای قرآنی نظام در حوزه کودک و نوجوان دربرنامه «یک آیه یک قصه»با روایت مریم نشیبا  مقایسه می‌شود.ضمن اینکه با حضور قاریان و حافظان و فعالان و مسئولان قرانی هر استان در برنامه «چهل پنجاه و هفت»،دستاوردهای قرانی انقلاب تبیین می‌شود.«افق» به معرفی دستاوردهای قرآنی مساجد و مقایسه موسسات و خانه های قرآن  قبل و بعد از انقلاب ، مصوبات قرآنی مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای قرآنی نظام ، جایگاه قرآن در مطبوعات قبل و بعد از انقلاب می‌پردازد.ضمن اینکه دستاوردهای پژوهشی قرآنی انقلاب در مقایسه با قبل از انقلاب در «قرآن و انقلاب» مطرح می‌شود.

فعالیت ها و دستاوردهای قرآنی چهل سال انقلاب در برنامه«مهرتابان» و دستاورچهل محفل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در «چهل محفل» بیان می‌شود.

«پای رحل استاد» نه تنها به معرفی جلسات قرآن اساتید تهران و شهرستانها می ‌پردازد بلکه به گسترش جلسات قرآنی به برکت پیروزی انقلاب اسلامی نیز اشاره دارد.

رادیو معارف با نهضت روح الله 

رادیو معارف در برنامه‌های «حدیث آفتاب »، «کلام امام » و « پیام ولایت » به تبیین اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری می‌پردازد.

تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی دربرنامه‌ « نهضت روح الله »، تشریح مبانی فقهی وکلامی ولایت فقیه  در « درمسیر ولایت»، فرهنگ مطلوب، بایدها و چالش ها درگفت و گو با چهره های شاخص فرهنگی  در «گفتگوی فرهنگی»، آرمان ها و دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی در برنامه های«آسمان هشتم»، «میعاد»، «روایت عشق»، « شاهد» و « شجره طیبه»، همچنین گفتمان های کلیدی انقلاب اسلامی در برنامه های «راهبرد» ، «برای بیداری» و« اندیشه ها»، دشمن شناسی و دشمنی شناسی در برنامه های « ابلیسیان» و « دسیسه» از دیگر موضوعاتی است که این رادیو در بهار چهل سالگی انقلاب اسلامی به آن می‌پردازد.

رادیو فرهنگ و  شنیدنی‌های تاریخ انقلاب 

ویژه ‌برنامه «شنیدنی‌های تاریخ انقلاب « با مروری بر تاریخ شکل گیری انقلاب اسلامی و پساز آن تولید می‌شود.«چهل برگ» با معرفی و مروری بر چهل سال نشر ایران ، «چهل روایت» روایت هایی از هنر و ادبیات انقلاب «سروش» نحوه شکل گیری و تولید سرودهای انقلابی و گفت وگو با هنرمندان این عرصه،«چهل نما» گفت وگو با هنرمندان شاخص تئاتر و سینما درباره دستاوردهای این حوزه پس ازانقلاب است.

«رستاخیز کلمات»با موضوع نقد و بررسی زندگی و آثار شاعران برجسته و تاثیرگذار انقلاب، «مسابقه 57 – 97» تاریخ انقلاب اسلامی و رویدادها و دستاورد های فرهنگی-تاریخی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی،« چله بهار» معرفی شاعر و پخش سرودهای انقلابی و« رهاورد» دستاورهای انقلاب اسلامی در حوزه علم وفناوری از دیگر برنامه‌های این شبکه رادیویی است.

رادیو سلامت و معرفی تولیدات دانش بنیان 

این شبکه رادیویی با برنامه‌های «کارنامه» معرفی تولیدات دانش بنیان در حوزه سلامت، «رویش» برنامه ترکیبی نمایشی از دستاوردهای حوزه سلامت با معرفی بنیان گذاران آن،«ره‌آورد» بیان پیشرفتها و دستاوردهای حوزه سلامت، «با نخبگان» معرفی نخبگان حوزه سلامت به منظور الگوسازی،«زنان جامعه من» معرفی زنان فعال و تاثیر گذار جامعه به موضوع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.

رادیو گفت‌و ‌گو درگذر از بحران 

این شبکه رادیویی نه تنها در برنامه‌های روتین گفت و‌گوهای سیاسی،علمی و اقتصادی به موضوع انقلاب اسلامی می‌پردازد، بلکه در ویژه برنامه‌های «عصر خمینی» به تأثیرات انقلاب اسلامی بر حوزه های نظریه های انقلاب و روابط بین الملل و بازتاب های آن در سطح منطقه و جهان، «دستاورد» تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های اقتصادی، «راهی که آمده‌ایم» تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری، رشد و شتاب علمی، تولید علم  در چهل سال گذشته می‌پردازد.ضمن اینکه «گذر از بحران» برنامه ای با ساختار مستند درخصوص چگونگـی مواجهه جمهوری اسلامـی ایــران با بحران هـای پیش روی خود در دوران پس از انقلاب است.

رادیو ورزش  و بیان تاریخ شفاهی ورزش ایران

این شبکه رادیویی در ویژه برنامه«تاریخ شفاهی ورزش ایران» از زبان مدیران و مسئولان ورزشی به تاریخ ورزشی  پس از انقلاب  می‌پردازد.«دستاورد» با کارشناس مجری خسرو والی‌زاده به تحلیل دستاوردهای حوزه ورزشی قهرمانی و حرفه‌ای پس از انقلاب با حضور مسیولین حوزه ورزش می‌پردازد.

«ایران‌ما» میزان پیشرفت حوزه‌های متولی ورزش در استان‌ها پس از انقلاب را پیگیری می‌کند و «بانوی قهرمان» به تحلیل و انعکاس افتخار آفرینی بانوان در میادین ورزشی می‌پردازد.

رادیو اقتصاد با خدمتی بی منت 

این شبکه رادیویی در برنامه‌های «کالای‌ایرانی»، «رهیافت»، «ساعت‌صنعت»،«نود‌و‌هشتی‌ها» وبرنامه‌های خبری«روی‌خط اقتصاد»، «روی‌خط‌بازار» و «روز‌از‌نو» به موضوع چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‌پردازد.اماویژه‌برنامه«خدمت‌بی‌منت» با هدف معرفی یک روستا از هر استان که در طول 40 سال به شاخص های رشد و توسعه رسیده است و در قالب مستندی گزارشی در روستاها تهیه میشود . در ساخت این برنامه رعایت قالب مستند گزارشی است ؛ با ورود به روستا صحبت و گپ و گفت با روستائیان یا دهیار اعضای شورای شهر و حتی متناسب با نیازهایشان ، با مسئولین مرتبط هم گفتگو می‌شود . در ساخت این برنامه سعی می شود ضمن حفظ فضای بکر و اصالت روستایی ، از موفقیت ها ، زیر ساخت ها و ظرفیت های آن روستا در بخش های مختلف صحبت شود

رادیو نمایش با تولید 80 کتاب صوتی و نمایش تک قسمتی

اداره کل هنرهای نمایشی با توجه به اهمیت دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد نسبت به تدوین مصوبات اقدام کرده است.تولید 40 نمایش تک قسمتی مشترک با رادیو انقلاب ، 40 کتاب صوتی ناهید، خاطرات ایران، نرگس، سیاه چمن، خاطرات مرضیه ،کارآگاه سرکرده،

تی لم،انگشت مجسمه، فصل کوچ چلچله، افرا، فصل کبوتر،زمستان بی‌شازده،سرو بلند گوراب، برخورد،زیتون سرخ،روایتی ساده از ماجرایی پیچیده،شباویز، شانزده سال، تالار پذیرایی پایتخت، خداحافظ سالار، ای کاش گل سرخ نبود، قرار بانه، سفر سرخ، شب ناسور، گلوله‌های کاغذی، لتاک، شش و پنجاه‌و‌نه، انجمن مخفی، از دانشگاه تا شکنجه‌گاه، من پسر شاه نیستم، رسم دلداگی، نقاش سرزمین ملائک، زخم سکوت ، منتظرش بودند، صریر صبر، شهود، با دستهای بسته پرواز، ریام، می‌شود از اینجا فرار کرد، پای یه عشق دیگه در میونه از دیگر تولیدات این شبکه‌رادیویی است.

در برنامه زنده گیومه «نشست شنبه های انقلاب» به صورت اختصاصی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی پوشش داده می شود. لازم به ذکر است از آنجا که رویکرد این برنامه فرهنگی هنری   می باشد دراین راستا به موضوعات تئاتر، سینماومساجد به صورت کامل پرداخته شده است.

تولید ات چند رسانه‌ای رادیو

در سایت کتاب گویای ایرانصدا تعداد 31 کتاب ویژه انقلاب اسلامی در دو قالب نمایشی (18) و روایی (13) که تعداد 9 کتاب گویا  تولید اختصاصی ایرانصدا می باشد وکتاب نمایشی ساکن طبقه وسط بصورت " سه بعدی" تهیه شده است .  همچنین در سایت موسیقی ایرانصدا تعداد 136 قطعه موسیقی ، 2 مجموعه پادکست با اطلاعات کامل ویژه انقلاب اسلامی بارگذاری شده است که قابل مشاهده می باشد . در ایرانصدا تعداد 43 مستند صوتی ویژه انقلاب اسلامی تهیه و بارگذاری شده است .از مستند های شاخص میتوان به مستند " فرح پهلوی " اشاره کرد.

رادیو پیام با پیام خدمت  

با وجودی که ساختار رادیو پیام به صورت زنده ، ترکیبی ساده است که به چهار بخش موسیقی ، گفتار ، خبر و برنامه های کوتاه مدت تقسیم بندی می شود .در برنامه‌90ثانیه تا 3 دقیقه «پیام خدمت» دستاوردهای انقلاب از زبان  بزرگان بیان می‌شود.در «سکانس انقلاب» موسیقی فیلم‌ها و سریال‌های انقلابی پخش می‌شود.«سرود انقلاب» به صورت میان برنامه پخش می‌شود و «یک مسابقه یک پیام»اولین برنامه تعاملی رادیو پیام است، که مخاطب در آن مشارکت  دارد و به صورت مسابقه اجرا می‌شود.«شنبه‌های انقلاب» از دیگر برنامه‌های ویژه است.

رادیو آوا و ترانه‌های انقلاب

ساختار رادیو آوا به صورت زنده ترکیبی و ساده است که به دوبخش موسیقی و کلام تقسیم بندی می شود . «ترانه انقلاب» و « گفتار متناسب با موضوعات روز و تقویم» از اقدامات محتوایی این رادیو است.

انقلاب اسلامی ایران تاریخ انقلاب رادیو   اخبار برگزیده
  

70 درصد پرونده های کلاهبرداری از طریق دستگاه های خودپرداز استرئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: 70 درصد پرونده های کلاهبرداری در حال رسیدگی در پلیس آگاهی مربوط به کلاهبرداری از طریق کشاندن افراد به پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز پول به حساب بانکی مالباختگان می باشد و این موضوع در حال افزایش است.
برنا کلاهبرداری پلیس پلیس آگاهی 

  

"ژنرال احمد العسیری" مشاور وقت محمد بن سلمان ، در ماه مارس سال گذشته میلادی در نشستی در ریاض، حضور داشته است. موضوع این نشست که با حضور چند تاجر لابی کننده برای دولت سعودی بوده، امکان استفاده از شرکت‌های خصوصی برای ترور مقامات ارشد ایرانی از جمله "قاسم سلیمانی"، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است.
برنا ایران ریاض انقلاب اسلامی ایران 

  

پیام جالب کاپیتان پرسپولیس به هواداران+عکسسیدجلال حسینی بعد از اتمام بازی فینال لیگ قهرمانان پیامی در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
برنا پرسپولیس عکس بازی 

  

تردید نکنید شما قهرمان آسیا هستید/ برانکو مربی باشخصیتی استوزیر ورزش و جوانان در جمع بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس از برانکو به عنوان مربی باشخصیت در ایران و‌ منطقه نام برد.
برنا آسیا برانکو ورزش 

  

پروین، جام قهرمانی را روی سکو قرار می‌دهداسطوره تاریخ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را روی سکو می‌ برد.
برنا علی پروین ایران زمین 

  

آخرین وضعیت مصدومیت این ستاره پرسپولیس برای بازی با کاشیما+ عکسآخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه برای بازی با کاشیما آنتلرز تا ساعاتی دیگر مشخص می شود.
برنا ستاره پرسپولیس بازی 

  

دوباره زلزله ؛ دوباره تازه آباد کرمانشاهزلزله ای به بزرگی 4.4 دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 2 دقیقه و هشت ثانیه بامداد سه شنبه تازه آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه را لرزاند.
برنا زلزله کرمانشاه استان کرمانشاه 

  

تمام ظرفیت بلیت بازی با کاشیما، امروز عرضه می‌شودتمام ظرفیت بلیت فروشی بازی پرسپولیس – کاشیما امروز دوشنبه عرضه و از طریق سامانه اینترنتی Gishe3.com به فروش خواهد رسید.
برنا بازی باشگاه پرسپولیس پرسپولیس 

  

راز جنایت رودخانه نوخاله کشف شداز توطئه خونین یک زن که در اقدامی هولناک با همدستی مردی بیگانه، شوهرش را به قتل رسانده بود، فاش شد.
برنا جنایت قتل پلیس 

  

تبلیغات عجیب مجری شبکه یکعلی ضیا در یک مراسم تبلیغاتی برای خرید زمین در آلانیای ترکیه به عنوان مجری حاضر شد.
برنا زمین ترکیه تلویزیون 

  اخبار داغ
  

مواد اولیه داخلی صنعت تایر با ارز آزاد تامین می شودتهران- ایرنا- مدیرعامل یک گروه صنعتی تولیدکننده لاستیک با ابراز نگرانی از وضعیت تولید صنعت تایر کشور گفت: 60 درصد مواد اولیه تولید تایر در ایران، داخلی است که منابع آن از محل پتروشیمی ها و با ارز آزاد تامین می شود و این مساله در افزایش هزینه های تمام شده نقش بسزایی دارد.
ایرنا صنعت ارز ارز دولتی 

  

تاکید بر اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی در قمقم- ایرنا- دومین جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی وهجدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب روز پنجشنبه با حضور استاندار و مسئولان در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد و اعضا بر اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت تاکید کردند.
ایرنا زیبایی درآمد قم 

  

مهدی تاج بر اساس ماده 60 قانون خدمات کشوری می‌تواند در فدراسیون فوتبال فعالیتش را ادامه بدهد/ وزیر ورزش‌وجوانان نسبت به عملکرد فدراسیون فوتبال ارزیابی مثبتی داردرییس کمیته ملی المپیک کشورمان گفت: در پی جلسات فشرده ای که با وزیر ورزش و جوانان و ریاست فدراسیون فوتبال داشتیم مقرر شد تا آقای تاج به خدمت خود در فدراسیون فوتبال ادامه دهند.
برنا قانون قانون خدمات کشوری کمیته ملی المپیک 

  

استقبال در قشر جوان از کتاب " بلدچی" بیشتر بوده و این برای من ارزشمند است/جلد سوم کتاب آماده است /تلاش کردم مطالب کتاب را با اسناد دفاع مقدس تطبیق دهم"اسماعیل سپهوند" نویسنده کتاب «بلدچی» جامع ترین خاطره نگاری دفاع مقدس لرستان، نگاه متفاوت این کتاب به 8 سال جنگ تحمیلی را روایت می کند.
برنا نویسنده دوربین استان لرستان 

  

کاهش ارزش پوند در پی استعفای وزرای ترزا میارزش پوند استرلینگ در پی استعفای وزرای کابینه بریتانیا کاهش یافت.
ایلنا پوند ترزا می بریتانیا 

  

ارز دیگر صعود نمی‌کند اما آنها که قیمت‌ها را افرایش دادند هنوز کارشان را ادامه می‌دهند/دولت و روحانی تورم را سرکوب کردند اما موقتی/از الان باید برای انتخابات سال آینده برنامه‌ریزی کنیمدبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: بدون تردید دولت فعلی کوشید قدم‌های بهتری بردارد اما در یک پیچی هرچه را که آورده بود از دست داد. اصولاً همه چیز را باید محاسبه کرد. اگر با نیت خالص اما بدون محاسبه هم وارد شوید به اشتباه می‌افتید. تیم حاضر دولت هرچقدر در مسائل دیپلماتیک حاذق بودند در مسائل اقتصادی این چنین نبودند. این اشتباهات به این شکل می‌توانست رخ ندهد.
ایلنا ارز قیمت افزایش قیمت 

  

سلطانی‌فر: قاسمی از چهره‌های ارزشی، محبوب و خادم رزمندگان استسید قاسم قاسمی با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان مشاور وزیر امور ایثارگران منصوب شد.
برنا ورزش جوانان حوزه 

  

ترویج ارزش‌های اسلام سنتی نقش کلیدی در امنیت قرقیزستان داردرئیس جمهور قرقرقیزستان گفت: گسترش ارزش‌های اسلام سنتی نقش کلیدی در تقویت امنیت کشور دارد و در در آینده آکادمی اسلامی تحت نظارت دولت نیز تأسیس می‌شود.
فارس اسلام قرقیزستان رئیس جمهور 

  

حل مشکل پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان را به بازار برمی‌گرداند/ مشکلی در تامین بازار نداریم/ پرتقال شیرین از اول آذر به بازار عرضه می‌شودرئیس اتحادیه باغداران استان مازندران گفت: از اول آذر ماه محصول اصلی پرتقال که طعم و شیرینی لازم را دریافت کرده به بازار عرضه خواهد شد که قند آن به حد مناسب رسیده است. امسال مشکلی در تولید نداریم و در تلاش برای صادرات پرتقال هستیم تا موانع آن برطرف شود و بازار با مازاد این محصول مواجه نشود.
ایلنا استان مازندران عراق صرافی