برنا   |  فرهنگی  |  

روایت چهل سالگی انقلاب در رادیو

رادیو برنامه‌هایی در خور چهل سالگی انقلاب تهیه و تولید می‌کند.

روایت چهل سالگی انقلاب در رادیو

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ گزارش اقدامات مهم شبکه‌های رادیویی در بهار چهل سالگی انقلاب بدین شرح می‌باشد.

رادیو ایران با 20 برنامه و(مینی فیچر) مستند داستانی کوتاه

در «چلستون» دستاوردهای انقلاب در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی و ... ، طی چهار دهه انقلاب شکوهمند اسلامی،«روی دیگر تاریخ» سینمای قبل از انقلاب و چگونگی استفاده ابزاری از زنان به عنوان بازیگر و کارگردان بررسی می‌شود.

ضمن اینکه در «پیشران» با مدیران ، معاونین و مسئولان ارشد کشور در چهلمین سال انقلاب اسلامی با هدف بررسی گذشته برای برداشتن گامهای حساب شده در راستای رسیدن به آینده بهتر گفتگو می‌شود.

«دیروز نامه» نگاه نقادانه و طنز به شخصیت های قبل از انقلاب در خصوص شخصیت و عملکرد آنها داردو دستاوردهای علمی و اقتصادی در راستای حمایت از کالای ایرانی بعد از انقلاب تا کنون در «ایران ساز»معرفی می‌شود.

بیانات مقام معظم رهبری در مورد انقلاب ، انقلابی گری، دستاوردها ، دشمن شناسی و....در«نشانی» بازتاب دارد و برنامه صبحگاهی «سلام ایران» به انعکاس نشست چهلمین سال انقلاب که هر شنبه در ستاد چهلمین سال برگزار می شود با عنوان شنبه های انقلاب می‌پردازد.

«ایرانشهر» به موضوع چهل سالگی انقلاب و دستاوردهای انقلاب درباره ی مردم استان های مختلف  و نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. 

همچنین( مینی فیچر‌هایی) مستندهایی داستانی کوتاه در مورد فرهنگ و هنر انقلاب در  «کافه‌هنر» در خصوص دستا وردهای نظامی ، دفاعی و هنر دفاع مقدس و انقلاب در «پلاک هشت» در خصوص دستاوردهای انقلاب در حوزه زنان و خانواده در«خانه‌و‌خانواده»در خصوص دستاوردهای اقتصادی - پرداختن به کالای ایرانی در «نمودار»

در مورد مسائل علمی و دستاوردهای علمی انقلاب مانند نانو، برق و ...در«رهاورد» و  بررسی سینمای بعد از انقلاب  در «حوض نقره» پخش می‌شود.

همچنین دستاوردهای احیای محیط زیست کشور در «سیاره‌آبی» بررسی ودر «میزبان» در مورد مسائل اقتصادی ، محیط زیست و کشاورزی بعد از انقلاب گفتگو می‌شود.

لازم به ذکر است دستاوردهای کشور در روستاهادر برنامه«راهی‌به‌آبادی» و  دستاوردهای حوزه کشاورزی در «سبزینه» معرفی می‌شود.

دو برنامه سیاسی «جهان سیاست» به بررسی و تبیین رویدادها و تحولات مربوط به پیشرفت و دستاوردهای اقتصادی ، سیاسی و دفاعی ، علمی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و ترسیم توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی بر ضد نظام می‌پردازد و «رویای‌اندلس»آشکار نمودن تلاش دشمن برای تغییر رویکرد از اسلام ناب به اسلام التقاطی و بررسی راههای سیاسی ، اقتصادی  و فرهنگی نفوذ دشمن بر ضد جمهوری اسلامی و راهبردهای ایران برای مقابله با نفوذ و بررسی جنگ نرم و روانی است.

رادیو جوان  با خط ویژه 

رادیو جوان با موضوعات رشد امکانات در اختیار جوانان، فرصت ها برای نخبگان، بستر مناسب برای پیشرفت جوانان، مقابله با سیاه نمایی و تطهیر پهلوی، ایجاد و شکست طرح واره ها،شکاف دانش و تمرکز زدایی برنامه‌هایی را تهیه و تولید می‌کند.

در برنامه‌های درون شبکه ای فرصت های پیش روی نخبگان، که به واسطه ی پیشرفت های کشور، در چهار دهه ی اخیر به وجود آمده است، در «رادیوچی» بررسی می‌شود.

در«خط ویژه»که برنامه‌ای میان شبکه‌ای است، پیشرفت های علمی کشور در قالب برنامه های سی دقیقه ای بررسی می‌شود.

«رو در رو+40»نه تنها به بررسی پیشرفت های کشور در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در چهار دهه ی گذشته می ‌پردازد بلکه با استانداران درباره ی پتانسیل های به بار نشسته ی استان ها و ارتقا سطح زندگی شهروندی در هرگذشته استان در چهار دهه ی اخیر گفتگو می‌شود.

رادیو تهران در«هوش مشرقی» 

رادیو تهران در برنامه‌های شاخص «پارک شهر» با آیتم «تابلو صوتی» نگاهی به چهل سالگی انقلاب در سخنان مبارزان و فعالان انقلاب اسلامی  دارد.ضمن اینکه «تهران من» با هدف افزایش حس تعلق و خودباوری مردم تهران نسبت به استان تهران پخش می شود که در آیتم های کوتاه گزارشی، زندگی در استان تهران را قبل و بعد از انقلاب اسلامی مقایسه می کند.

این رادیو سلسله نشست های شنبه های انقلاب در چهل موضوع دستاوردها و خدمات چهل ساله کشور با همکاری جنبش مردمی پاسداشت انقلاب کبیر جمهوری اسلامی ایران  را پخش میکند و«گفتاورد» به بررسی و تبیین موضوعات اندیشه ها و رخدادهای تاریخی مربوط به چهار دهه اخیر از دوران مبارزات انقلاب تا امروز براساس برنامه ریزی محتوایی ستاد صدا و کتاب رادیو در بهار چهل سالگی می‌پردازد.

«هوش مشرقی» دستاوردی امیدآفرینی را معرفی کرده و توانمندی های انقلاب را در مقاطع تاریخ چهل ساله ایران در عرصه های ورزش، علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، سیاسی و سلامت تشریح می کند.

ضمن اینکه در برنامه‌ای  کوتاه در قالب CSA  دستاوردها و خدمات چهل ساله کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی می پردازد.

رادیو قرآن  و روایت نشیبا 

رادیو قرآن با 7برنامه « پای رحل استاد»،« چهل پنجاه و هفت»،«افق»، «قرآن و انقلاب»،«مهر تابان»، «چهل محفل»و« یک آیه یک قصه» به موضوع  بهار چهل سالگی انقلاب اسلامی می پردازد.

دستاوردهای قرآنی نظام در حوزه کودک و نوجوان دربرنامه «یک آیه یک قصه»با روایت مریم نشیبا  مقایسه می‌شود.ضمن اینکه با حضور قاریان و حافظان و فعالان و مسئولان قرانی هر استان در برنامه «چهل پنجاه و هفت»،دستاوردهای قرانی انقلاب تبیین می‌شود.«افق» به معرفی دستاوردهای قرآنی مساجد و مقایسه موسسات و خانه های قرآن  قبل و بعد از انقلاب ، مصوبات قرآنی مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای قرآنی نظام ، جایگاه قرآن در مطبوعات قبل و بعد از انقلاب می‌پردازد.ضمن اینکه دستاوردهای پژوهشی قرآنی انقلاب در مقایسه با قبل از انقلاب در «قرآن و انقلاب» مطرح می‌شود.

فعالیت ها و دستاوردهای قرآنی چهل سال انقلاب در برنامه«مهرتابان» و دستاورچهل محفل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در «چهل محفل» بیان می‌شود.

«پای رحل استاد» نه تنها به معرفی جلسات قرآن اساتید تهران و شهرستانها می ‌پردازد بلکه به گسترش جلسات قرآنی به برکت پیروزی انقلاب اسلامی نیز اشاره دارد.

رادیو معارف با نهضت روح الله 

رادیو معارف در برنامه‌های «حدیث آفتاب »، «کلام امام » و « پیام ولایت » به تبیین اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری می‌پردازد.

تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی دربرنامه‌ « نهضت روح الله »، تشریح مبانی فقهی وکلامی ولایت فقیه  در « درمسیر ولایت»، فرهنگ مطلوب، بایدها و چالش ها درگفت و گو با چهره های شاخص فرهنگی  در «گفتگوی فرهنگی»، آرمان ها و دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی در برنامه های«آسمان هشتم»، «میعاد»، «روایت عشق»، « شاهد» و « شجره طیبه»، همچنین گفتمان های کلیدی انقلاب اسلامی در برنامه های «راهبرد» ، «برای بیداری» و« اندیشه ها»، دشمن شناسی و دشمنی شناسی در برنامه های « ابلیسیان» و « دسیسه» از دیگر موضوعاتی است که این رادیو در بهار چهل سالگی انقلاب اسلامی به آن می‌پردازد.

رادیو فرهنگ و  شنیدنی‌های تاریخ انقلاب 

ویژه ‌برنامه «شنیدنی‌های تاریخ انقلاب « با مروری بر تاریخ شکل گیری انقلاب اسلامی و پساز آن تولید می‌شود.«چهل برگ» با معرفی و مروری بر چهل سال نشر ایران ، «چهل روایت» روایت هایی از هنر و ادبیات انقلاب «سروش» نحوه شکل گیری و تولید سرودهای انقلابی و گفت وگو با هنرمندان این عرصه،«چهل نما» گفت وگو با هنرمندان شاخص تئاتر و سینما درباره دستاوردهای این حوزه پس ازانقلاب است.

«رستاخیز کلمات»با موضوع نقد و بررسی زندگی و آثار شاعران برجسته و تاثیرگذار انقلاب، «مسابقه 57 – 97» تاریخ انقلاب اسلامی و رویدادها و دستاورد های فرهنگی-تاریخی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی،« چله بهار» معرفی شاعر و پخش سرودهای انقلابی و« رهاورد» دستاورهای انقلاب اسلامی در حوزه علم وفناوری از دیگر برنامه‌های این شبکه رادیویی است.

رادیو سلامت و معرفی تولیدات دانش بنیان 

این شبکه رادیویی با برنامه‌های «کارنامه» معرفی تولیدات دانش بنیان در حوزه سلامت، «رویش» برنامه ترکیبی نمایشی از دستاوردهای حوزه سلامت با معرفی بنیان گذاران آن،«ره‌آورد» بیان پیشرفتها و دستاوردهای حوزه سلامت، «با نخبگان» معرفی نخبگان حوزه سلامت به منظور الگوسازی،«زنان جامعه من» معرفی زنان فعال و تاثیر گذار جامعه به موضوع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.

رادیو گفت‌و ‌گو درگذر از بحران 

این شبکه رادیویی نه تنها در برنامه‌های روتین گفت و‌گوهای سیاسی،علمی و اقتصادی به موضوع انقلاب اسلامی می‌پردازد، بلکه در ویژه برنامه‌های «عصر خمینی» به تأثیرات انقلاب اسلامی بر حوزه های نظریه های انقلاب و روابط بین الملل و بازتاب های آن در سطح منطقه و جهان، «دستاورد» تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های اقتصادی، «راهی که آمده‌ایم» تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری، رشد و شتاب علمی، تولید علم  در چهل سال گذشته می‌پردازد.ضمن اینکه «گذر از بحران» برنامه ای با ساختار مستند درخصوص چگونگـی مواجهه جمهوری اسلامـی ایــران با بحران هـای پیش روی خود در دوران پس از انقلاب است.

رادیو ورزش  و بیان تاریخ شفاهی ورزش ایران

این شبکه رادیویی در ویژه برنامه«تاریخ شفاهی ورزش ایران» از زبان مدیران و مسئولان ورزشی به تاریخ ورزشی  پس از انقلاب  می‌پردازد.«دستاورد» با کارشناس مجری خسرو والی‌زاده به تحلیل دستاوردهای حوزه ورزشی قهرمانی و حرفه‌ای پس از انقلاب با حضور مسیولین حوزه ورزش می‌پردازد.

«ایران‌ما» میزان پیشرفت حوزه‌های متولی ورزش در استان‌ها پس از انقلاب را پیگیری می‌کند و «بانوی قهرمان» به تحلیل و انعکاس افتخار آفرینی بانوان در میادین ورزشی می‌پردازد.

رادیو اقتصاد با خدمتی بی منت 

این شبکه رادیویی در برنامه‌های «کالای‌ایرانی»، «رهیافت»، «ساعت‌صنعت»،«نود‌و‌هشتی‌ها» وبرنامه‌های خبری«روی‌خط اقتصاد»، «روی‌خط‌بازار» و «روز‌از‌نو» به موضوع چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‌پردازد.اماویژه‌برنامه«خدمت‌بی‌منت» با هدف معرفی یک روستا از هر استان که در طول 40 سال به شاخص های رشد و توسعه رسیده است و در قالب مستندی گزارشی در روستاها تهیه میشود . در ساخت این برنامه رعایت قالب مستند گزارشی است ؛ با ورود به روستا صحبت و گپ و گفت با روستائیان یا دهیار اعضای شورای شهر و حتی متناسب با نیازهایشان ، با مسئولین مرتبط هم گفتگو می‌شود . در ساخت این برنامه سعی می شود ضمن حفظ فضای بکر و اصالت روستایی ، از موفقیت ها ، زیر ساخت ها و ظرفیت های آن روستا در بخش های مختلف صحبت شود

رادیو نمایش با تولید 80 کتاب صوتی و نمایش تک قسمتی

اداره کل هنرهای نمایشی با توجه به اهمیت دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد نسبت به تدوین مصوبات اقدام کرده است.تولید 40 نمایش تک قسمتی مشترک با رادیو انقلاب ، 40 کتاب صوتی ناهید، خاطرات ایران، نرگس، سیاه چمن، خاطرات مرضیه ،کارآگاه سرکرده،

تی لم،انگشت مجسمه، فصل کوچ چلچله، افرا، فصل کبوتر،زمستان بی‌شازده،سرو بلند گوراب، برخورد،زیتون سرخ،روایتی ساده از ماجرایی پیچیده،شباویز، شانزده سال، تالار پذیرایی پایتخت، خداحافظ سالار، ای کاش گل سرخ نبود، قرار بانه، سفر سرخ، شب ناسور، گلوله‌های کاغذی، لتاک، شش و پنجاه‌و‌نه، انجمن مخفی، از دانشگاه تا شکنجه‌گاه، من پسر شاه نیستم، رسم دلداگی، نقاش سرزمین ملائک، زخم سکوت ، منتظرش بودند، صریر صبر، شهود، با دستهای بسته پرواز، ریام، می‌شود از اینجا فرار کرد، پای یه عشق دیگه در میونه از دیگر تولیدات این شبکه‌رادیویی است.

در برنامه زنده گیومه «نشست شنبه های انقلاب» به صورت اختصاصی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی پوشش داده می شود. لازم به ذکر است از آنجا که رویکرد این برنامه فرهنگی هنری   می باشد دراین راستا به موضوعات تئاتر، سینماومساجد به صورت کامل پرداخته شده است.

تولید ات چند رسانه‌ای رادیو

در سایت کتاب گویای ایرانصدا تعداد 31 کتاب ویژه انقلاب اسلامی در دو قالب نمایشی (18) و روایی (13) که تعداد 9 کتاب گویا  تولید اختصاصی ایرانصدا می باشد وکتاب نمایشی ساکن طبقه وسط بصورت " سه بعدی" تهیه شده است .  همچنین در سایت موسیقی ایرانصدا تعداد 136 قطعه موسیقی ، 2 مجموعه پادکست با اطلاعات کامل ویژه انقلاب اسلامی بارگذاری شده است که قابل مشاهده می باشد . در ایرانصدا تعداد 43 مستند صوتی ویژه انقلاب اسلامی تهیه و بارگذاری شده است .از مستند های شاخص میتوان به مستند " فرح پهلوی " اشاره کرد.

رادیو پیام با پیام خدمت  

با وجودی که ساختار رادیو پیام به صورت زنده ، ترکیبی ساده است که به چهار بخش موسیقی ، گفتار ، خبر و برنامه های کوتاه مدت تقسیم بندی می شود .در برنامه‌90ثانیه تا 3 دقیقه «پیام خدمت» دستاوردهای انقلاب از زبان  بزرگان بیان می‌شود.در «سکانس انقلاب» موسیقی فیلم‌ها و سریال‌های انقلابی پخش می‌شود.«سرود انقلاب» به صورت میان برنامه پخش می‌شود و «یک مسابقه یک پیام»اولین برنامه تعاملی رادیو پیام است، که مخاطب در آن مشارکت  دارد و به صورت مسابقه اجرا می‌شود.«شنبه‌های انقلاب» از دیگر برنامه‌های ویژه است.

رادیو آوا و ترانه‌های انقلاب

ساختار رادیو آوا به صورت زنده ترکیبی و ساده است که به دوبخش موسیقی و کلام تقسیم بندی می شود . «ترانه انقلاب» و « گفتار متناسب با موضوعات روز و تقویم» از اقدامات محتوایی این رادیو است.

انقلاب اسلامی ایران تاریخ انقلاب رادیو   اخبار برگزیده
  

شفاف سازی ایران خودرو در مورد قیمت تحویل خودروهای ثبت نامیمعاون مدیر عامل دربازاریابی و فروش ایران خودرو در پی اظهار نگرانی برخی مشتریان درخصوص افزایش قیمت تعهدات فروش قطعی محصولات اعلام کرد: این گروه از مشتریان خودروهای خود را بدون اعمال هرگونه افزایش قیمت تحویل خواهند گرفت.
خودروتک ایران خودرو ایران خودرو 

  

یک ستاره اروپایی دیگر در راه پیوستن به حریف پرسپولیسباشگاه السد قصد دارد بازیکن سابق منچستر سیتی را به خدمت بگیرد.
ایلنا ستاره پرسپولیس منچستر 

  

تکلیف قیمت تحویل خودروهای ثبت نامی روشن شددر حالی که برخی از خریداران خودروهای داخلی به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت‌های اخیر مقابل وزارت صنعت اعتراض داشتند، وزیر صمت اعلام کرد: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.
خودروتک قیمت افزایش قیمت خودرو 

  

قیمت خودرو «3 نرخی» شد!سه نرخی شدن قیمت خودرو با اجرایی شدن پیش فروش های جدید نشان می‌دهد که وعده تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو صرفا بهانه‌ای از سوی مدیران خودروسازان و وزارت صمت برای افزایش قیمت محصولات بوده است.
خودروتک قیمت افزایش قیمت ایران خودرو 

  

قیمت خودرو/ قیمت بازار و کارخانه تمام خودروهای داخلی (دوشنبه 24 دی 1397)/ قیمت صبحقیمت کلیه خودروهای تولید داخل در بازار و کارخانه در صبح روز دوشنبه 24 دی ماه 97 به شرح زیر است. این قیمت ها با توجه به آخرین تغییرات قیمت در آخر وقت معاملات روز قبل درج شده و به نوعی قیمت آغاز معاملات امروز به حساب می آید. قیمت های نیمروز معاملاتی هر روز ساعت 13 در سایت خودروتک قرار می گیرد.
خودروتک قیمت ایران خودرو خودرو 

  

استقبال جالب استقلالی‌ها از مربی جدیدشان دریافت 3 MB ویدئومهر: مارتین فورکل مربی جدید استقلال تهران سابقه بازی در تیم ملی جوانان آلمان را در کارنامه دارد ضمن آنکه در دوران مربی گری به عنوان بدنساز در تیم ملی جوانان ویتنام هم به فعالیت پرداخته است. فورکل متولد 31 تیر ماه 1358 متولد منطقه کوبورگ آلمان غربی یکی از شهر های ایالت باواریا است . وی در طول دورانی که به بازی می پرداخت به عنوان مدافع راست چندان بازیکن شاخصی نبود.…
مهر بازی استقلال تهران 

  

سولسشر: یونایتد همیشه باید به دنبال پیروزی باشداوله گنار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، پس از پیروزی 1-0 مقابل تاتنهام در ومبلی، تاکید کرد که تیمش در هر دیدار باید برای پیروزی به میدان برود.
ورزش۳ بازی تاتنهام ورزش 

  

بازار در شوک اعلام قیمت جدید خودروهاگزارش امروز قیمت خودرو حکایت از انتظار بازار برای عرضه خودرو دارد به اعتقاد فعالان بازار خودرو اگر عرضه خودرو همچنان قطره چکانی باشد رشد قیمت ها ادامه خواهد داشت.
خودروتک بازار خودرو خودرو خودروسازان 

  

خودرو چطور گران شد؟18 اردیبهشت ماه سال جاری بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده، خروج این کشور از توافق برجام را اعلام کرد. از همان روز بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت کشور با تنش روانی شدیدی نسبت به این اتفاق روبه‌رو شد.
خودروتک واردات خودرو خودرو خودروسازان 

  

حمله سازمان حمایت به خودروسازانعباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت گذاری اظهاراشت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
خودروتک خودروسازان تنظیم بازار ایران خودرو 

  اخبار داغ
  

برگزاری نشست تخصصی روسا و معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر-معاون طرح و برنامه و بودجه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از برگزاری نشست تخصصی معاونان، روسای مراکز، ادارات مستقل حوزه مرکزی و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور خبر داد.
ایلنا بودجه مواد مخدر حوزه 

  

نرخ رسمی 23 ارز کاهش یافتبانک مرکزی نرخ 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن قیمت 12 ارز مانند پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و قیمت 23 واحد پولی دیگر از جمله یورو کاهش یافت؛ نرخ 12 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.
ایلنا ارز بانک مرکزی بانک 

  

جزئیات تخصیص ارز نیمایی به کتاب/ مدافع ورود هر نوع کتابی به کشور نیستیمبه زودی سامانه‌‌ای در سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی خواهد شد تا واردکنندگان کتاب‌های خارجی که خواستار دریافت ارز نیمایی از طریق ثبت سفارش هستند، بتوانند حواله ارزی خود را پس از تایید معاونت امور فرهنگی دریافت کنند.
فارس ارز تجارت 

  

فاضلی: چهارچوب مفهومی طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان قبای گشادی برای آن است/ سراج زاده: این طرح‌ها نظریه محور نیستندمحمد فاضلی گفت: چهارچوب مفهومی طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان قبای گشادی برای آن است چون سوال این است که آیا نظریه جامعه می‌تواند مبنای ارزش‌ها و سنجش‌هایی شود که تنها موجودیت کوچکی از جامعه است و آیا نتایج آن می‌تواند برای داوری درباره سیطره سیاست بر اقتصاد و فرهنگ کافی باشد؟
ایبنا دولت حوزه پژوهش 

  

قیمت امروز ارزها در صرافی ملی ایرانقیمت دلار در صرافی‌های بانک ها بدون تغییر نسبت به نرخ دیروز، 11 هزار و 650 تومان تعیین شده است.
خودروتک قیمت صرافی کارت ملی 

  

قیمت خرید دلار در بانک‌ها امروز 97/11/02|دلار ثابت ماند؛ یورو ارزان شدقیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک‌ها 11 هزار و 545 تومان تعیین شد.
تسنیم قیمت ارز قیمت دلار 

  

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/02| یورو کاهشی شدشعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد 13 هزار و 495 تومان اعلام کرده‌اند.
تسنیم قیمت ارز قیمت ارز 

  

صنعت اسباب‌بازی کشور منتظر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است محسن حموله، دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قطعا با تصویب طرح معافیت مالیات ارزش افزوده، در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی انگیزه تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی بسیار بالا خواهد رفت و در آینده‌ای نزدیک شاهد تولیدات فاخری در صنعت اسباب‌بازی در کشور خواهیم بود. او ادامه داد: اسباب‌بازی کالای فرهنگی است و طرح معافیت از مالیات بر ارزش افزوده یک گام…
مهر صنعت بازی مالیات 

  

فاز یک بندر چابهار را در تحریم‌ها ساختیم/آماده ساخت فاز 2 ‌به ارزش 165 میلیون دلارفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا (ص) با تأکید بر اینکه آماده اجرای فازهای بعدی توسعه بندر چابهار هستیم، گفت: در دوره تحریم فاز یک بندر چابهار را اجرا کردیم و برای ورود به فاز دو اعلام آمادگی می‌کنیم.
فارس دلار 

  

کیانی: نظارت و ارزشیابی بختک تفکرات هنرمندان شده است/ رایانی: قوانین ارزشیابی تئاتر شفاف و بروزرسانی شوندحسین کیانی، کارگردان تئاتر عنوان کرد: من اعتقاد دارم مرکز هنرهای نمایشی از تفویض اختیار نهاد نظارت و ارزشیابی تئاتر به صنف ترس دارد و به نظرم این نهاد بختک و هیولایی برای تفکرات هنرمندان شده است.
فارس هنرمندان تئاتر