ایرنا   |  اجتماعی  |  

4 هزار شهروند خراسان شمالی کارت ملی هوشمند را دریافت نکرده‌اند