اعتماد   |  سیاسی  |  

شاگردی امام برایش همه ‌چیز بلکه امام مرادش بود/از امام لقب برخورداری از «هوش سیاسی» را گرفت

شاگردی امام برای علی اکبر محتشمی پور همه ‌چیز بلکه امام مرادش بود و در تمامی بحث‌ها و گفت‌وگوها و مواضع و کردارش همواره چون مجتهدی سیاسی در روندها و رخدادها مرجعیت و حجیت گفتار و نوشتارش امام بود و درصدد بود تا بفهمد که نظر امام درباره موضوع جدید و مستحدثه و در اکنون و اینجا چیست و بر آن ایستادگی می‌کرد.

شاگردی امام برایش همه ‌چیز بلکه امام مرادش بود/از امام لقب برخورداری از «هوش سیاسی» را گرفت

اعتمادآنلاین| تصویر سید علی‌اکبر محتشمی‌پور در همراهی با انقلاب و امام را در رسانه‌ها تا نوفل‌لوشاتو می‌توان پی‌گرفت. همان‌جا و همان زمان پشت امام در صف نماز و در نشست‌ها و گفت‌وگوها ایستاده یا نشسته بود. این تصاویر پیشینه کمتر ثبت شده‌ای دارد که تا نجف و شاگردی امام در آنجا امتداد دارد و تقدیر چنان رقم خورد که در همان‌جا نیز پایان یابد. از نجف تا پاریس، از لبنان تا دمشق و از تهران تا بازهم، نجف، گویی حبل متینی یافته بود که سفت، سخت، محکم و نیرومند آن را در تمام عمرش رها نکرد و «حشمت» خود در آن و در پشت امام بودن می‌جست.

 

به گزارش روزنامه اعتماد، چنگ زدن به ریسمانی که دردها و رنج‌های فراوان به همراه داشت اما محکم بر پیمان خود ایستاد و تمامی مصایب با امام و پشت امام بودن را بر خود روا داشت تا در این نسبت با و پشت امام بودن لحظه‌ای وقفه‌ای نیفتد و خللی رخ ندهد و تا پایان عمرش همان‌جا و در همان وقت «نجفی» بایستد و از این موضع و موقف کوتاه نیاید. زمانه گواه خوبی است که چنان شد که می‌خواست و آخر این دفتر همان‌جایی بسته شد که آغاز شده بود و در همان مکانی این راه به پایان رسید که شروع شده بود؛ نجف؛ در بیتی به نام امام که در این سال‌ها چراغش را روشن نگه داشته بود و با شور و عشقی از کارهایش در آنجا می‌گفت و در زمانی روایت محتشمی از امام به انجام رسید که دلدارش نیز از نیمه خرداد انتظار فرج می‌داشت:

سال‌ها می‌گذرد حادثه‌ها می‌آید‏‏انتظار فرج از نیمه خرداد کشم‏ (امام خمینی)

رابطه استاد/ شاگری در این بیش از 50 سال هیچ‌گاه سست و لرزان نشد، حق داشت که در پس سال‌ها شاگردی امام کردن، در خلوت و جلوت، در درس رسمی حوزوی و در درس عملی سیاسی و در دانش صریح یا دانش ضمنی خود، قرائت و روایت خودش را از امام تاویل و تفسیر و بر آن مبنا و مبانی اقدام کند. شاگردی امام برایش همه ‌چیز بلکه امام مرادش بود و در تمامی بحث‌ها و گفت‌وگوها و مواضع و کردارش همواره چون مجتهدی سیاسی در روندها و رخدادها مرجعیت و حجیت گفتار و نوشتارش امام بود و درصدد بود تا بفهمد که نظر امام درباره موضوع جدید و مستحدثه و در اکنون و اینجا چیست و بر آن ایستادگی می‌کرد. با اینکه قدرت درکش از مسائل سیاسی بی‌همتا و خاص خودش بود و به همین دلیل هم از امام لقب برخورداری از «هوش سیاسی» را گرفت، اما این هوش را برای خودش و بهتر و آسوده زیستن به خدمت نگرفت.

نادرند آدم‌هایی که به باوری دست می‌یابند و سرنوشت زندگی خود را بر سرشت باور خود رقم می‌زنند و تا آخر بر همان عهد و پیمان پای می‌فشرند. صادقانه زیستن بر سر اعتقاد و اصیل ماندن بر باور گوهر کمیابی است که باید با چراغ خورشیدوش‌ آن را جست‌وجو کرد. توصیه عرف زمانه این است که باورها با خوب زیستن تنظیم ‌شود و هر از گاهی مانیفستی جدید بازتدوین شود و با «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» راه‌های نوین و خلاقانه‌ای کشف گردد و از گذشته خود دل و عقل بشوید و جامه خود به رنگ زمانه درآمیزد. محتشمی هم جاذبه داشت و هم دافعه. همان منش انسان مومنی که، به قول شهید مطهری، همچون امام علی (ع) هر دو خصلت را دارد، نه تنزیهی محض و نه تشبیهی محض. ویژگی بارز محتشمی دنباله‌رویی از زمانه نبود، سودای شهرت‌طلبی و حب‌خواهی دیگری نداشت. با اینکه آن‌قدر با هوش بود که بداند ممکن است، بیان مواضعش او را به گوشه براند و به تنهایی‌اش بینجامد و کنج غربت را نصیبش کند، اما در بیانش صریح بود و بی‌‌پروا. اگر عبارت ان حیات عقیده و جهاد سندیت داشته یا نداشته باشد، محتشمی مصداق آن بود اما جزم‌اندیش و متحجر نبود و بلکه به پیروی از امامش با این‌گونه عقیده‌ها سر سازش و تسلیم نداشت.

 

شاید در جهان عقلانی امروز و عقل محاسبه‌گر این‌گونه پایبندی به عقیده، عقلانی به نظر نیاید، اما محتشمی محاسبه‌گر و عقل معاش نداشت و از بی‌عقیده بودن یا دم‌دمی‌مزاج بودن بیشتر اندیشناک بود تا ایستادگی بر سر عقیده. شاید هم پروا و خوفی داشت که نمی‌خواست از پای‌بندی به مواضع امام و چنگ زدن به ریسمان مکتب امام پای پس‌زند و متفاوت بودن و تنهایی را به تجدیدنظرخواهی در مواضعش ترجیح می‌داد، مواضعی مانند حمایت از مستضعفان، استکبارستیزی، ضدیت با صهیونیسم و... گویی با هوش سیاسی و شناخت عملی که از سیاست‌های امریکا و غرب داشت و در لبنان و سوریه و عراق عملا آن را آموخته بود، پی‌برده بود که زمانه این مواضع به سر نیامده است و جهان هنوز آکنده از بی‌عدالتی و ستمگری و ظلم جهانی است و لیبرالیسم سر در برف منفعت‌طلبی خود کرده است که این واقعیت‌ها را کتمان می‌کند و جهانی دروغین را ترسیم می‌کند. این نگرش اگرچه اکنون و اینجا، ره‌روان اندکی دارد اما خلاف واقع نیست.

 

جفای بزرگی است که محتشمی را در این مواضع محصور و مقید کنیم. زیرا اگر محتشمی چنین مواضع تک ساحتی می‌داشت، ارج و قربش در تهران بیشتر بود و نیازی نبود به میعادگاه خود با امام در نجف بازگردد. او سخنان بی‌پروایی در حمایت از آزادی و استبدادستیزی و مردم‌سالاری، ضدیت با تحجر و قشری‌نگری و مقدس‌مآبی بیان می‌کرد و علیه آنانی‌ که برخلاف راه امام و با تفسیری از اسلام، مروج نامردم‌سالاری‌اند و همین‌ها را هم از امام آموخته بود. محتشمی بر سر موضع خارجی امام در مورد مبارزه با امریکا هما‌ن‌قدر ایستادگی می‌کرد که بر موضع داخلی امام که مردم ولی‌نعمت انقلاب و جمهوری اسلامی‌اند. اما آنچه محتشمی را محتشمی کرد مواضعش نبود، بلکه شجاعت و صراحت بیانش در دفاع از امام بود و همین منش او بود که مواضعش را حاد و سخت و محکم و نیرومند نشان می‌داد و در این مواضع با دوست و مخالف خودش تک چهره بود. برای خشنودی و خرسندی کسی سخن نمی‌گفت، خودش بود خودی که آن را در مکتب امام شناخته و تربیت کرده بود.

 

تصویر محتشمی در نوفل‌لوشاتو در تاریخ انقلاب اسلامی و در همراهی با امام ثبت شده و گویی این تصویر در همان قاب هنوز جهانی سخن دارد؛ نگاه محتشمی به امام نگاهی عاشقانه است و چقدر پر درد و رنج است عاشقی کردن با امام و چقدر این دریا موج خون‌فشان دارد.

امام خمینی نماز تهران   اخبار برگزیده
  

شایعات عجیب درباره دختر رئیسی و همتی / واکنش همتی چه بود؟+ سنداین روزها شایعات زیادی درباره کاندیداهای ریاست جمهوری شکل گرفته است؛ شایعاتی که شکل آن‌ها تغییر پیدا کرده و خانواده‌ نامزدها را هدف قرار داده است.
نامه نیوز وام کودکان شورای نگهبان 

  

اقدامات اسرائیل هیچ سنخیتی با اندیشه‌های یهود ندارد/ زمان آن فرارسیده که اسرائیل را مجبور به پرداخت هزینه‌های بازسازی غزه کنیمحقوق بشر، حقوق بشر است و طبق منشور سازمان ملل متحد بخشی از حقوق بین الملل قلمداد می‌گردد. خواه پرونده سین کیانگ و اویغورها، میانمار و روهینگیا باشد یا اسرائیل و اعراب فلسطینی. روش صحیح دفاع از حقوق بین الملل از طریق سازمان ملل متحد است و از تحقیقات مستقل تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز می‌شود.
ایلنا سازمان ملل متحد سازمان ملل شورای حقوق بشر سازمان ملل 

  

بمب نقل و انتقالاتی در پرسپولیس؟+جزئیات بیشتریکی از افراد فعال در امور نقل و انتقالات که با بازیکنان خارجی ارتباط خوبی دارد، مدعی شد یکی از بازیکنان خارجی مطرح در فوتبال ایران خیلی دوست دارد پرسپولیسی شود.
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال بازی 

  

مصوبه‌ای برای جلوگیری از واگذاری سِمت‌‌های متعدد به مسئولان نداریم/ برخی چند شغله‌ها حتی صلاحیت یک شغل را هم را ندارند/ "احساس مسئولیت" در کشور خیلی کم استعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه "احساس مسئولیت" در کشور خیلی کم است، گفت: در حقیقت مقوله تربیت در کشور ما خاموش است، اگر احساس مسئولیت را در بحث تربیت تفهیم می‌کردند، خیلی از مشکلات کاسته می‌شد.
ایلنا شورای عالی انقلاب فرهنگی عکس رسانه 

  

رفتار دوگانه جریان اصلاحات در قبال لاریجانیعضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید شورای نگهبان نه معصوم است و نه علم غیب دارد. به همین دلیل نیز مبرا از اشتباه نیست، اما در جامعه قانونمند باید حتی از تصمیم غلط یک نهاد قانونی تبعیت کرد.
فردا علی لاریجانی شورای نگهبان بانک مرکزی 

  

گاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره چینرئیس اتاق ایران و چین ادعای علی رضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 1400 را درباره چین زیر سئوال برد.
۵۵ آنلاین انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری چین 

  

کراس اوور جدید چینی با برند ایرانی به نمایندگی ها رسید + عکسبهمن موتور در ادامه دور جدید فعالیت خود در بازار خودروهای کراس اوور شهری ، دومین محصول خود را راهی نمایندگی های فروش کرد.
خودروتک بازار خودرو عکس خودرو 

  

صداوسیما امروز برای کاندیداها چه برنامه ای دارد؟امروز سه شنبه (11 خرداد ماه) و در پنجمین روز از تبلیغات نامزدها در صداوسیما، پنج برنامه تلویزیونی و چهار برنامه رادیویی مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری برای نخستین بار به پخش‌ می رسد.
مثلث ایران محسن رضایی ماه 

  

خداحافظی بازار خودرو با دلالانچهارشنبه گذشته طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس مصوب شد. این طرح با هدف حذف دلالان و سفته‌بازان در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو و مسکن در دستور کار قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس تا حدود زیادی بر کاهش رانت بازار‌ها از جمله خودرو تاثیرگذار باشد.
خودروتک بازار خودرو خودرو مالیات 

  

همتی جفت پوچسه شب پیش در حالیکه همتی در کلاب‌هاوس گفتگوی مستقیم داشت، جو انتخاباتی بازار ارز را زیر و رو کرد. دلار بیش از 600 تومان رشد کرد و به کانال 24هزار تومانی قدم گذاشت.
مستقل‌آنلاین ارز قیمت ارز نرخ ارز 

  

دروغ گویی به سبک احمدی نژاد!احمدی نژاد : آقای دکتر الهام ممکنه در یک جلسه بقیه هیچ وقت حضور نداشته.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد عکس شورای نگهبان 

  

قالیباف رئیس مجلس باقی ماندانتخابات هیات رئیسه مجلس در سال دوم در صحن علنی مجلس برگزار شد.
۵۵ آنلاین اصولگرایان فریدون عباسی 

  

یک دولت متعادل و انقلابی باید مذاکره را در دستور کار خود قرار دهد/ شأن سپاه اجل از این است که بازوی یک جناح شود/ سیاست بنزینی دولت خاتمی درست بود/ احمدی‌نژاد نباید خدمات جریان‌های دیگر را به نام خودش می‌زدمعاون سیاسی وزیر کشور دولت نهم، گفت: به نظر من یک دولت متعادل و انقلابی باید مذاکره را در دستور کار خود داشته باشد اما در حد خودش و در حاشیه نه در متن.
ایلنا فیزیک مکانیک دولت 

  

مجمع نیروهای خط امام به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرددر پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، مجمع نیروهای خط امام بیانیه‌ای صادر کرد.
ایلنا امام خمینی انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  اخبار داغ
  

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد که بر اساس آمارهای اعلام شده تا کنون بیش از 86 درصد رانندگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری تسهیلات کرونایی مصوب را دریافت کرده‌اند و دیگر رانندگان نیز باید آن را دریافت کنند.
نامه نیوز حمل و نقل وام اتوبوس 

  

مظنه تست جعلی کرونا چند؟ + فیلمچندی پیش مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود مهم ترین تخلف در حوزه آزمایشگاه ها بعد از دوران کرونا، فروش تست منفی برای برخی افراد از جمله مسافران پروازها بوده است.
گسترش سلامت وزارت بهداشت درمان 

  

دژپسند: فرصت نجات بورس را از ما گرفتندوزیر اقتصاد با بیان اینکه، از ابتدای فروردین سال 99 تا پایان اسفند ماه سال 99 میزان رشد شاخص حدود 155 درصد بود، گفت: فرصت اجرای مصوبات طلایی برای نجات بورس را از ما گرفتند.
گسترش ماه سرمایه اقتصاد 

  

آیا واقعا ورزش مانع بروز نوع شدید کرونا می‌شود؟نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ورزش کردن خطر ابتلا به نوع شدید بیماری کووید-19 را کاهش می‌دهد.
برنا ورزش 

  

دوران ریکاوری کرونا چه غذاهایی بخوریمپژوهش ها نشان می­ دهد خطر ابتلا به ویروس کووید 19 در افرادی که تغذیه نامناسبی دارند، بیشتر است.
برنا پژوهش ویروس تغذیه 

  

انتشار اطلاعیه دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره عدم ممنوعیت سفرهای نوروزیموضوع سفرهای نوروزی در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و با حضور نمایندگان همه دستگاههای اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا خروجی آن جلسه مبنی بر استمرار اجرای طرح محدودیت‌های هوشمند ( آزاد بودن سفر به مناطق زرد، آبی و ممنوعیت سفر به مناطق نارنجی و قرمز) در ایام تعطیلات نوروز به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه گردید.
اقتصادنیوز نوروز سفر تعطیلات 

  

اطلاعیه دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره عدم ممنوعیت سفرهای نوروزی و انتساب آن به رئیس جمهوردر پی طرح برخی ادعاهای تکراری در خصوص فرایند تصمیم‌گیری درباره وضع نشدن ممنوعیت سفر در تعطیلات نوروزی سال 1400 در ستاد ملی مبارزه با کرونا و انتساب این تصمیم به شخص رئیس‌جمهور از سوی یکی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری توضیحاتی ارائه شد.
برنا انتخابات ریاست جمهوری تعطیلات نوروزی رئیس جمهور 

  

مصوبات بانکی ستاد کرونا ابلاغ شد + جزئیاتبانک مرکزی در بخشنامه‌ای مصوبات ستاد ملی کرونا در حوزه بانکی در مورد امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی کسب و کارهای آسیب دیده و ممنوعیت محدودیت ارائه خدمات به چک‌های وصول نشده را ابلاغ کرد.
گسترش بانک مرکزی بانک ایرنا 

  

افت نسبی شاخص‌ها در بازار سهام/ بورس در تعلیق و انتظار + نموداراقتصادنیوز: امروز 23 خرداد 1400 شاخص‌های بورس نزول کردند و شاهد رشد خروج سهام داران از بازار بودیم.
اقتصادنیوز شاخص سهام 

  

پاسخ دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا به اظهارات رئیسی درمورد تجمع انتخاباتی اهواز/ پروتکل‌ها رعایت نشددبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به اظهارات رئیسی از نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهو
خبرفوری انتخابات ریاست جمهوری اهواز ریاست جمهوری 

  

پاسخ ستاد ملی مقابله با کرونا به اظهارات رئیسی درمورد تجمع انتخاباتی اهوازدبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا به اظهارات رئیسی درمورد تجمع انتخاباتی اهواز پاسخ داد
نامه نیوز انتخابات ریاست جمهوری اهواز استان خوزستان 

  

بلایی هولناکی که کرونا سر مغز می‌آوردبیش از یکسال است که جهان درگیر ویروس کرونا شده و تاکنون میلیون ها نفر به این ویروس مبتلا شده و تعداد زیادی از این افراد نیز درگذشته اند. متاسفانه پژوهش ها نشان می دهد این بیماری دارای تبعات و عوارض متعددی است.
برنا مغز ویروس پژوهش 

  

بورس و ضرر و زیاد برخی سهامداران | پاسخ مهرعلیزاده درباره وضعیت بورسمهرعلیزاده درباره وضعیت بورس گفت: به نظر من باید کار بورس را به بورس سپرد و نقش سهامداران عمده را به حداقل رساند.
۵۵ آنلاین پول دولت تولید 

  

پاسخ دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا به اظهارات سید ابراهیم رئیسی در مورد تجمع انتخاباتی اهواز/ به رغم تاکیدات فراوان، پروتکل‌های بهداشتی در این تجمع رعایت نشدبراساس اعلام ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان، در نهایت با پیگیری عوامل استانی ستاد انتخاباتی این نامزد انتخابات، بالغ بر 4 هزار نفر از 28 شهرستان استان با اتوبوس به محل سخنرانی اعزام و تجمع انتخاباتی در ساعت 22 آغاز می شود و آنچه در این تجمع انتخاباتی برگزار شده برخلاف تمامی دستورالعمل ها و مجوزها بوده و پروتکل های بهداشتی مقرر شده از سوی ستاد ملی کرونا رعایت نشده است.
اعتماد انتخابات ریاست جمهوری اهواز استان خوزستان