ایرنا   |  اجتماعی  |  

استاندار: در انتخاب شهرداران بوشهر دخالت نداشته‌ایم

استاندار: در انتخاب شهرداران بوشهر دخالت نداشته‌ایم