مهر   |  علمی  |  

12 پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: موسسه کلاریویت آنالتیکس (ISI) هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا (Highly Cited Researchers) می پردازد. وی افزود: این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه های موضوعی علمی مختلف بوده که در طول یک دهه گذشته با انتشار مقالاتشان توانسته اند بیشترین تعداد…

12 پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: موسسه کلاریویت آنالتیکس (ISI) هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا (Highly Cited Researchers) می پردازد.

وی افزود: این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه های موضوعی علمی مختلف بوده که در طول یک دهه گذشته با انتشار مقالاتشان توانسته اند بیشترین تعداد استنادها را دریافت کنند. این پژوهشگران براساس فعالیتشان در 21 رشته موضوعی انتخاب شده اند. همچنین پژوهشگرانی که در چند رشته به صورت همزمان (Cross-Field) فعالیت می کردند نیز تحت یک رشته جداگانه طبقه بندی شده اند.

دهقانی اظهار دشت: برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت های علمی 10 ساله اخیر در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استناد ها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسایلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات باز پس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست موثرند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس تقریبا 6 هزار و 389 پژوهشگر در سال 2020 به عنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده اند.

سرپرست ISC گفت: تعداد پژوهشگران انتخاب شده از یک رشته به رشته دیگر متفاوت است که علت آن تفاوت در تعداد کل پژوهشگران در رشته ها است. در رشته ریاضی کمترین تعداد 70 نفر و در رشته پزشکی بالینی بیشترین تعداد 482 نفر در سال 2020 انتخاب شده اند که این تفاوت ناشی از تفاوت در اندازه رشته ها یا به عبارت دیگر تعداد پژوهشگران هر رشته است.

وی ادامه داد: برای انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا، مقالات یک درصد پراستناد در دوره زمانی 2009 تا 2019 مطابق با فهرست پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) پردازش شدند. تعداد استنادهای مقالات یک درصد پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا بوده است.

دهقانی افزود: در سال 2020 تعداد پژوهشگران پراستناد حدود 6 هزار و 389 بوده که از این میزان تعداد 2 هزار و 493 نفر در حوزه موضوعی بین رشته ای (Cross filed) بوده اند. در سال 2019 تعداد پژوهشگران پر استناد برتر دنیا حدود 6 هزار و 200 بود بنابراین در فهرست سال 2020 حدود 200 پژوهشگر بیشتر انتخاب شده اند که مبتنی بر افزایش تعداد کل پژوهشگران برتر است.

سرپرست ISC ادامه داد: از جمهوری اسلامی ایران در سال 2020 مشابه سال 2019 تعداد 12 پژوهشگر برتر با وابستگی ایران در لیست 6 هزار و 389 پژوهشگر پراستناد برتر دنیا قرار گرفته اند.

وی گفت: حضور پژوهشگران برتر کشور به ترتیب در حوزه های موضوعی بین رشته ای (6 نفر)، کشاورزی (2 نفر)،ریاضیات (2 نفر) و مهندسی (2 نفر) بوده اند. ضمنا در فهرست اعلام شده برخی از پژوهشگران با بیش از یک وابستگی سازمانی متعلق به یک یا دو کشور ظاهر شده اند.

دهقانی خاطرنشان کرد: همچنین باید ذکر شود که از 70 نفر پژوهشگر پر استناد برتر دنیا در رشته ریاضیات دو نفر، دکتر مهدی دهقان و دکتر سجاد جعفری از ایران و از دانشگاه صنعتی امیر کبیر حضور داشته اند. همچنین، از 173 نفر در حوزه مهندسی دو نفر و نیز از 111 نفر در حوزه کشاورزی نیز دو نفر از ایران حضور دارد.

فهرست کامل پژوهشگران با ذکر وابستگی سازمانی و حوزه موضوعی آنها در جدول زیر ذکر شده است. در این فهرست دکتر نصرت اله وزیری، دکتر حسن کریمی مله، دکتر امید ماهیان و سیدمهدی جعفری وابستگی دوم کشور ایران و دانشگاه های مشخص شده در جدول ذکر شده است.

فهرست پژوهشگران برتر ایران (با وابستگی ایران) در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا 2020 ردیف نام پژوهشگر محل خدمت رشته موضوعی 1 سجاد جعفری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضیات 2 مهدی دهقان  دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضیات 3 محمد میرزازاده دانشگاه گیلان مهندسی 4 امید ماهیان دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی 5 نصرت اله وزیری دانشگاه تهران بین رشته ای 6 حمیدرضا پورقاسمی  دانشگاه شیراز بین رشته ای 7 حسن کریمی مله دانشگاه صنعتی قوچان بین رشته ای 8 نورالدین قدیمی دانشگاه آزاد اسلامی بین رشته ای 9 مصطفی اسلامی دانشگاه مازندران  بین رشته ای 10 امید اخوان  دانشگاه صنعتی شریف بین رشته ای 11 مسعود رضایی دانشگاه تربیت مدرس علوم کشاورزی 12 سید مهدی جعفری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم کشاورزی

پژوهشگران برتر جهان اسلام

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در فهرست پژوهشگران برتر دنیا، نام 13 کشور اسلامی مشاهده می شود و بر این اساس سهم کشورهای اسلامی حدود 3 درصد (2.85 درصد) پژوهشگران برتر دنیا است.

وی گفت: کشور عربستان با 120 نفر، مالزی با 17 نفر، ایران با 12 نفر و ترکیه با 11 نفر بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد دنیا در میان کشورهای اسلامی را دارند. آ

آمار کل تعداد پژوهشگران برتر جهان اسلام در جدول زیر ارایه شده و این افراد به ترتیب حروف الفبا از کشورهای اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، عمان، قطر، لبنان، مالزی، مصر و نیجریه هستند.

برای هر پژوهشگر یک یا دو و حتی سه وابستگی سازمانی در نتایج پژوهشگران پراستناد دنیا ذکر شده است و برخی از پژوهشگران نیز فقط یک وابستگی سازمانی دارند. وابستگی برخی دیگر به بیش از یک کشور است.

اگر وابستگی اول سازمانی پژوهشگران در نظر گرفته شود برخی از کشورهای اسلامی حذف و آمار برخی دیگر تغییر می کند. مثلاً آمار عربستان سعودی از 120 پژوهشگر برتر به 104 نفر، آمار مالزی از 17 پژوهشگر برتر به 13 نفر، آمار کشور ایران از 12 پژوهشگر برتر به 8 نفر کاهش می یابد. 

یا آمار کشور ترکیه براساس وابستگی اول سازمانی از 11 به یک پژوهشگر و آمار پاکستان از 9 به دو پژوهشگر برتر تقلیل می یابد.

تعداد پژوهشگران پراستناد برتر کشورهای اسلامی در سال 2020 ردیف نام کشور تعداد پژوهشگر برتر صرفا بر اساس وابستگی کشور  تعداد پژوهشگر برتر بر حسب وابستگی اول کشور 1 اردن     1 صفر 2 امارات متحده عربی 1 1 3  اندونزی 1 صفر 4 ایران 12 8 5 پاکستان 9 2 6 ترکیه 11 1 7 عربستان سعودی 120 104 8 عمان 2 2 9 قطر 3 3 10 لبنان 2 2 11 مالزی 17 13 12 مصر 2 1 13 نیجریه 1 1 تعداد کل 182     138

دهقانی درباره آمار جهانی گفت: کشور آمریکا با 2650 نفر (41.5 درصد)، چین با 770 نفر (12.1 درصد)، انگلستان با 514 نفر (8 درصد)، آلمان با 345 نفر (5.4 درصد)، استرالیا با 305 نفر (4.8 درصد)، کانادا با 195 نفر (3.1 درصد)، هلند با 181 نفر (2.8 درصد)، فرانسه با 160 نفر (2.5 درصد)، سوئیس با 154 نفر (2.4 درصد) و اسپانیا با 103 نفر (1.6 درصد) بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد دنیا را دارند. بر این اساس 84.2 درصد پژوهشگران برتر دنیا متعلق به 10 کشور هستند.

10 کشور برتر پژوهشگران پر استناد در سال 2020 و سهم هریک از دنیا کشور آمریکا چین انگلیس آلمان  استرالیا کانادا هلند  فرانسه سوئیس  اسپانیا تعداد 2650 770 514  345 305 195   181 160 154 103      سهم (درصد) 41.5  12.1 8  5.4   4.8 3.1 2.8 2.5 2.4 1.6

سرپرست ISC در ادامه گفت: لازم به ذکر است که میزان رشد پژوهشگران برتر کشور چین به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است به طوری که در سال 2018 با 482 نفر ( 7.9 درصد)، در سال 2019 با 636 نفر ( 10.2 درصد) و در سال 2020 با 770 نفر( 12.1 درصد) افزایش یافته است.

وی افزود: این درحالی است که سهم پژوهشگران برتر کشور آمریکا در 2020 حدود 2.5 درصد و کشور انگلستان 0.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. با توجه به اینکه سهم سایر 10 کشور برتر دنیا از پژوهشگران دنیا در 2020 تقریبا ثابت بوده است، به نظر می رسد افزایش سهم کشور چین از کاهش کشورهای آمریکا و انگلیس صورت گرفته است.

دهقانی خاطرنشان کرد: همچنین  26 نفر از برندگان جوایز نوبل در این فهرست قرار دارند که 3 نفر آنها مربوط به برندگان نوبل سال جاری هستند.

وی افزود: دانشگاه های  هاروارد  آمریکا با 188 پژوهشگر، آکادمی علوم چین با 124 پژوهشگر و استنفورد با 106 پژوهشگر سه سازمانی هستند که بیشترین تعداد پژوهشگران برتر دنیا را در اختیار دارند.

سرپرست ISC گفت: پژوهشگران پراستناد، کیفی ترین و پراستنادترین مقالات علمی دنیا را انتشار داده اند و لذا در حوزه موضوعی تخصصی خود بعنوان پژوهشگر موثر در سطح بین المللی شناخته و معرفی شده اند. اما باید در نظر داشت که امروزه موثر بودن فقط در تعداد استنادها خلاصه نمی شود، بلکه رفع مشکلات جامعه و اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و نوآورانه از سایر ابعادی هستند که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرند.

شیراز آکادمی علوم جهان اسلام   اخبار برگزیده
  

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : وزیر بهداشت طی نامه ای از رییس مجلس خواسته بود که با توجه به وضعیت قرمز شهر تهران و مصوبه ستاد ملی کرونا از برگزاری جلسات با حضور بیش از 15 نفر خودداری شود مدتی قبل رهبر انقلاب به تمامی مسوولین دستور داده بودند به طور کامل از تصمیمات ستاد کرونا پیروی کنند لینک کوتاه کپی لینک
نامه نیوز تهران رهبر انقلاب 

  

جهانگیری: مجلس در مسائل اجرایی دخالت نکندمعاون اول رئیس‌جمهوری گفت: یک نامه به آقای جنتی در مورد مصوبه روز گذشته مجلس داشتیم با تدبیر رهبر انقلاب مدیریت هسته‌ای به شورای‌عالی امنیت ملی سپرده شده است.
گسترش اسحاق جهانگیری رهبر انقلاب هسته ای 

  

افشای پشت پرده مصوبه جدید مجلس/ خروج از پروتکل الحاقی چاره کار نیست/ از چاله به چاه می‌افتیمنماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: ما نیز از اینکه به تعهدات برجام عمل نشده ناخرسندیم اما نباید کاری کنیم که از چاله به چاه بیفتیم.
ایلنا کار دیپلماسی ماه 

  

مجلس برای بهبود زندگی مردم با دولت همکاری کند/ با اجرای مصوبه مجلس چین و روسیه هم به تحریم می‌پیوندندعضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این طرح به معنای ادامه تحریم‌ها خواهد بود که مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آورد، شاید با اجرایی شدن این طرح وضعیت حادتر هم شود. احتمالا چین و روسیه هم با این تحریم‌ها همراهی خواهند کرد.
ایلنا مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی دولت 

  

جدال عرضه و تقاضا در بورس/ ریزش 3 هزار واحدی شاخص در ابتدای معاملاتبورس امروزدر اکثر نمادها منفی و متعادل آغاز به کار کرد.
اقتصادنیوز خودرو بورس تهران وزن 

  

قیمت خودرو بر می گردد؟ / واکنش بازار خودرو به قیمت ارزقیمت خودرو در بازار خودروهای داخلی از روزهای اوج خود تا 30 درصد هم کاهش داشته است. اما برخی سیگنال ها اکنون این سوال را ایجاد کرده است که آیا قیمت خودرو به روزهای اوج خود باز می گردد یا خیر؟
خودروتک قیمت ارز قیمت افزایش قیمت 

  

صدرو مجوز شماره گذاری 30 خودرو برقی/ تولید خودرو 40 تا 70 میلیون تومانیمعاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌تازگی سازمان ملی استاندارد ایران مجوز شماره‌گذاری 30 دستگاه خودروی برقی تولید داخل را به پلیس راهور ارسال کرد.
خودروتک خودرو خودروسازان تولید 

  

فوری / جزئیات ثبت نام و پرداخت وام 50 میلیونی بازنشستگانمعاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام جزییات ثبت نام و پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان تامین اجتماعی گفت:
مستقل‌آنلاین وام ازدواج وام ازدواج 

  

فریب دانشمندان برای ساخت ویروس!تیمی از دانشمندان شکل جدیدی از حمله سایبری را به نمایش گذاشته‌اند که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای تحقیقات بیولوژیکی داشته باشد. در این حمله مهاجمان می‌توانند از راه دور دانشمندان را برای تولید مواد سمی و ویروس‌ها فریب دهند.
مملکت‌آنلاین ویروس وزارت بهداشت مواد سمی 

  

حق شناس: مصوبه ضدبرجامی مجلس پاس گل به آمریکاستانتخاب/ من فکر نمی‌کنم که این طرح متکی بر نظرات و بررسی‌های کارشناسانه و مبتنی بر قاعده‌ها و اصول مشخص و دقیقی باشد تا ما را به همان هدف ادعا شده از سوی طراحان این طرح یعنی خنثی سازی اثرات تحریم و تقویت منافع ملی برساند. من تصور می‌کنم که اتفاقا این طرح از آنچه که هدف آن مطرح شده با توجه به محتوا و اقدامات پیشنهادی آن بسیار فاصله دارد.
مثلث شورای شهر تهران اصولگرایان روسیه 

  

رونمایی از سه پروژه مهم وزارت اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیکامروز 3 سامانه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی سامانه خزانه داری الکترونیک، سامانه برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت ها و سامانه پرداخت سود سهام شرکت ها در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک رونمایی و به بهره برداری رسید.
مستقل‌آنلاین سهام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد 

  

شاخص بورس، باز هم دو میلیونی می‌شود؟شاخص کل بازار سهام از حدود چند هفته قبل حدود 250 هزار واحد رشد کرده و به نظر می‌رسد رشد بازار سهام شروع شده است. اما بورس تا پایان سال چه می‌شود؟
گسترش شاخص سهام قیمت 

  

تذکر جدی به دولت داده شود تا وظایفشان را بدانندیک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با اعطای کارت معیشت به مردم مخالف بوده است و هر کاری هم که مجلس می‌کند با مخالفت دولت مواجه می‌شود، لذا به نظر می‌رسد تذکر جدی به دولت داده شود تا آنها وظایفشان را بدانند و نمی‌توانند هم در جایگاه دولت باشند و هم در جایگاه شورای نگهبان و قوه قضائیه.
ایلنا دولت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان 

  

واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل به تیتر شرم‌آور «وال استریت ژورنال»سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به «وال استریت ژورنال» یکی از روزنامه‌های سیاسی - اقتصادی رژیم آمریکا گفت: مداخله رژیم اسرائیل در اقدام جنایتکارانۀ ترور شهید «محسن فخری‌زاده» به منظور برهم زدن بیشتر وضعیت آشفته در منطقه و از بین بردن مسیر دیپلماسی طراحی شده است.
اقتصادنیوز ایران سازمان ملل وال استریت 

  اخبار داغ
  

متخصص گوش و حلق و بینی با اشاره به نکاتی کاربردی برای رفع اختلالات بویایی کرونا، گفت:در هنگام از دست دادن بویایی، داروهایی مانند ویتامین آ، ویتامین‌های گروه ب، روی و برخی از داروهای دیگر توسط پزشک تجویز می‌شود.
صراط پوست قهوه ویروس 

  

پیش‌بینی قیمت دلار فردا 13 آذر / دلار ارزان ‌تر در راه استقیمت دلار در بازار آزاد امروز 26000 تومان و دلار صرافی ملی 25520 تومان بوده است.این دو نرخ روز گذشته به ترتیب 26300 تومان و 25620 تومان بود. آیا این روند نزولی ادامه می‌یابد؟
خودروتک قیمت دلار درآمد 

  

سخنگوی سازمان غذا و دارو | اخذ کد اخلاق اولین واکسن ایرانی کرونادکتر کیانوش جهانپور در صفحه توییتر خود نوشت: «‏اولین واکسن ایرانی ‎کووید_19 موفق به اخذ کد اخلاق از کمیته ملی اخلاق در پژوهش شد. ادامه دارد ...»
۵۵ آنلاین دارو پژوهش اخلاق 

  

وزیر کشور | متناسب با تغییر وضعیت کرونا در شهرها از شنبه دستورالعمل متناسب اعمال خواهد شدوزیر کشور گفت: با همکاری خوب مردم، ظرف دو هفته تعداد بستری ها کاهش یافته و خیلی از شهر‌های قرمز به نارنجی و شهرهای نارنجی به زرد تبدیل شده است و از شنبه متناسب با این تغییرات، دستورالعمل حوزه شهر‌های دارای وضعیت نارنجی و زرد در شهرهایی که به نارنجی یا قرمز تغییر وضعیت داشته اند ، اعمال خواهد شد...
۵۵ آنلاین وزارت کشور درمان شهرسازی 

  

واکسن ایرانی کرونا در مرحله تست داوطلبان است به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در خصوص واکسن کرونا فعلاً ما هم مثل همه کشورهای دنیا در فاز مطالعاتی هستیم، اظهار داشت: باید فاز تست انسانی واکسن پشت سر گذاشته شود. وی با بیان اینکه واکسن فعلاً در مرحله‌ای است که داوطلبین آمده‌اند و الان واکسن دارد تزریق می‌شود، تصریح کرد: باید تست‌های لازم از داوطلبین به تعداد قابل قبولی…
مهر درمان وزارت بهداشت خبرنگار 

  

آخرین تغییرات قیمت دلار نیمایی (12 آذر)بهای ارز در سامانه نیما امروز دوازدهم آذر ماه اعلام شد و قیمت فروش دلار در این سامانه 25 هزار و 554 تومان تعیین شد.
گسترش قیمت دلار ارز 

  

دردهای عضلانی که نشانه ابتلا به کروناستمتخصص طب فیزیکی با تأکید بر اینکه در یک سوم افراد ممکن است دردهای عضلانی جزء اولین دردها و درواقع شروع علامت‌های ابتلا به کرونا باشد، عنوان کرد: معمولا این دردها مدتی دو هفته‌ای دارند.
برنا 

  

آشنایی با چند باور غلط جدید درباره ویروس کرونافرضیات زیادی در مورد کووید 19 وجود دارد؛ ضروری است بدانیم چه گفته‌هایی در مورد این ویروس نادرست است تا از انجام آن‌ها پرهیز کنیم.
برنا ویروس 

  

اولین واکسن ایرانی کرونا کد اخلاق گرفت​سخنگوی سازمان غذا و دارو از اخذ کد اخلاق توسط یکی واکسن ایرانی کرونا خبر داد.
ایلنا اخلاق دارو پژوهش 

  

واکسن کرونا | در دسترس کشورها تاسه ماه دوم 2021 قرار می‌گیرد.«طارق یاساریویچ» سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفت که واکسن کرونا از سه ماهه اول یا دوم 2021 به مرور در دسترس کشورها قرار می‌گیرد. یاساریویچ سپس گفت که بیش از 210 نوع واکسن ضد ویروس کرونا در مراحل مختلف تولید قرار دارند و کمتر از 48 نوع از آن‌ها بر روی انسان آزمایش شده‌اند و حدود 10 واکسن نیز آزمایشات مرحله نهایی و مرحله سوم را انجام داده‌اند.
۵۵ آنلاین ماه سازمان بهداشت جهانی ویروس 

  

توضیح نمکی درباره‌ی آغاز واکسیناسیون کرونا در کشورهای منطقهسعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: شاید این خبر را شنیده باشید که در برخی از کشورها دارند واکسن کرونا را تزریق می کنند، اما این تزریق در قالب یک آزمایش بالینی به عنوان فاز نهایی است که از سوی برخی سازنده ها در برخی از کشورهای منطقه آغاز شده است. درحالیکه ما زیر بار این حرکت … نوشته توضیح نمکی درباره‌ی آغاز واکسیناسیون کرونا در کشورهای منطقه اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.
انصاف‌نیوز ایران سازمان بهداشت جهانی شهرسازی