ایلنا   |  گوناگون  |  

ستیز سیاسیون با احیای "شورای عالی تامین اجتماعی"/ تاخت و تاز به اساسنامه قدیمی‌ترین سازمان بیمه‌ای/ شرکای اجتماعی کجا ایستاده‌اند؟

سال‌ها نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی تامین اجتماعی تلاش می‌کردند که مزیت‌های رعایت سه‌جانبه‌گرایی را برای دولت تشریح کنند.

ستیز سیاسیون با احیای "شورای عالی تامین اجتماعی"/ تاخت و تاز به اساسنامه قدیمی‌ترین سازمان بیمه‌ای/ شرکای اجتماعی کجا ایستاده‌اند؟

سال‌ها نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی تامین اجتماعی تلاش می‌کردند که مزیت‌های رعایت سه‌جانبه‌گرایی را برای دولت تشریح کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از 11 آبان سال 98 که پیشنهاد تصویب «لایحه دو فوریتی ماده واحده اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی» در هیات وزیران ثبت شد، تا 11خرداد سال 99 که خبر تصویب این لایحه در کمیته تخصصی دولت رسانه‌ای شد، 211 روز فاصله است. در این مدت، نظرهای متفاوتی در مورد چرایی تعلل دولت در تصویب آن شنیده شد؛ برخی می‌گفتند که عزم وزیر رفاه برای تصویب این لایحه در دولت جدی است و برخی هم گمانه‌ی «عدم توجه دولت» را رسانه‌ای می‌کردند. پیاده‌سازی سه‌جانبه‌گرایی در «سازمان تامین اجتماعی» یکی از اولین وعده‌های «محمد شریعتمداری» در زمان انتصابش به عنوان وزیر رفاه بود؛ اما نمایندگان مجلس دهم هم پیگیر آن بودند و در 22 دی ماه سال 98 یعنی 10 روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم آن را در کمیسیون اجتماعی تصویب کردند. با این حال در مجلس یازدهم پیگیری و اجرای این مصوبه در دستور کار قرار نگرفته است؛ هرچند بر اساس اعلام «عمران نعیمی» مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، با ارسال لایحه مصوب دولت به مجلس رسیدگی به آن «طبق آیین نامه داخلی مجلس» قابل انجام خواهد بود.

در اساس، منظور از سه‌‌جانبه‌گرایی، برابر شدن سهم سه گروه مشارکت‌کننده در سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت (شرکای اجتماعی) از صندلی‌های ارکان تصمیم‌گیری سازمان، یعنی هیات امنا یا شورای عالی تامین اجتماعی، هیات نظارت بر سازمان و هیات مدیره است. رعایت سه‌‌جانبه‌گرایی تاکید «سازمان بین المللی کار» و بنیان شکل دهنده آن است؛ چراکه کارگر، کارفرما و دولت در ارکان تصمیم‌گیری تقریبا به یک اندازه سهم دارند؛ پس این ساحتار باید در نهادهای کار و تامین اجتماعی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار پیاده شود؛ هدف این است که اگر یکی از این گروه‌ها در اداره یک نهاد اجتماعی قوانینی برخلاف، قوانین مصوب را تصویب کند و یا اینکه قوانین موجود را بی‌اثر کند، سایر گروه‌ها جلوی این تغییرات غیرقانونی و کج‌ روی را بگیرند. این امر تنها زمانی ممکن می‌شود، که هر سه گروه به یک میزان قدرت چانه‌زنی و اثرگذاری را داشته باشند.

سیر تکاملی سه‌جانبه‌گرایی

با این همه، از سال 54 که قانون تامین اجتماعی در مجلس شورای ملی تصویب شد و تامین اجتماعی «سازمان» نام گرفت، تا سال 58 که اساسنامه سازمان به صورت رسمی تصویب شد، سال 87 که اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد بازنگری هیات وزیران قرار گرفت و سال 89 که اساسنامه سازمان بازهم مورد بازنگری قرار گرفت و سازمان تبدیل به صندوق و «هیات امنا» جایگزین نهاد قدیمی «شورای عالی تامین اجتماعی» شد، سه‌جانبه‌گرایی، بارها نقض شد؛ اما ظاهرا دولت دوازدهم قصد ندارد نقض سه‌جانبه‌گرایی به یک سنت تبدیل شود از این روست که لایحه‌ای در این باره آماده کرده است.

بازگشت به اساسنامه سال 58

تا این لحظه که حدود پنج ماه از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، تکلیف لایحه اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده است و همین امر مورد گلایه گروه‌های کارگری و کارفرمایی یعنی دو ضلع دیگر سه‌‌جانبه‌گرایی قرار گرفته است؛ اما آنچه مهم است، تغییراتی است که در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب این لایحه اعمال می‌شود. البته تاکنون در این مورد اظهارنظر قطعی شنیده نشده است؛ اما مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی در زمان اعلام خبر تصویب سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون تخصصی دولت اعلام کرد: «لایحه ماده واحده مذکور به منظور تحقق رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی با ساختار سابق و با هدف مشارکت نمایندگان تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و جامعه کارفرمایی در اداره امور کلان سازمان تامین اجتماعی که همواره یکی از مطالبات به حق تشکل‌های مذکور سازمان بوده، تدوین شده است.»

نعیمی افزود: «مطابق این لایحه، ضمن خروج سازمان تامین اجتماعی از شمول قوانین و مقررات مغایر رویکرد مذکور، پیشنهاد احیای شورای عالی تامین اجتماعی با همان ترکیبی که سابقاً (در سال 1358) وجود داشت، ارائه شده و از این طریق موجبات مشارکت و رضایت‌مندی ذی‌نفعان سازمان اعم از بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران را فراهم خواهد آورد».

اشاره نعیمی به قانون موجود در سال 58 و ترکیب ارکان سازمان در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد که در 10 شهریور 1358 به تصویب هیات وزیران رسید. این اساسنامه به پشتوانه‌ی «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» تدوین و تصویب شد که 28 تیر سال 58 به تصویب رسیده بود. هدف شورای انقلاب از وضع این لایحه، حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی بود؛ به همین خاطر در بخشی از ماده 1 این لایحه عنوان شده است: «سازمان دارای شخصیت حقوقی واستقلال ‌مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.»

ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی چگونه بود؟

 رجعت به اساسنامه سال 58 که با توجه به تغییرات ناگوار بعدی که در اساسنامه سازمان اعمال شد، از نظر گروه کارگری، کارفرمایی و دولت می‌تواند امیدبخش باشد. نگاهی به ترکیب ارکان سازمان تامین اجتماعی در اساسنامه سال 58 نشان می‌دهد که شورای عالی تامین اجتماعی از 4 عضو دولتی، 3 عضو کارفرمایی و 3 نفر دیگر نمایندگان بیمه شدگان تشکیل شده است؛ اما در مورد هیات مدیره، اوضاع متفاوت است؛ چراکه قانونگذار در ماده 10 بدون اشاره به لزوم حضور نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در این رکن، ترکیب اعضای 3 نفره آن را چنین معرفی کرده است: «رییس هیأت مدیره که سمت مدیرعامل را دارا می‌باشد از بین افرادی که در امور و تأمین اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد باشند و با پیشنهاد ‌وزیر بهداری و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند. دو نفر عضو اصلی هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند. یک نفر عضو علی‌البدل هیأت مدیره که از بین اعضای عالی رتبه سازمان به ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی، تعیین خواهد شد.

با این حال، قانونگذار، هنگام معرفی اعضای هیات نظارت، باز به اصل سه‌جانبه‌گرایی بازمی‌گردد و در ماده 16 اساسنامه سال 58، ترکیب اعضای این رکن را چنین تعیین می‌کند: «یک نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده بیمه‌شدگان به انتخاب کنفدراسیون کارگری». بنابراین در قیاس با قانون تامین اجتماعی سال 54، رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی، بسیار مورد استقبال دولت قرار گرفته است. در قانون سال 54، 11 عضو دولتی، 4 عضو کارفرمایی و 3 عضو کارگری در ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی حضور دارند. در ترکیب هیات مدیره هم 3 عضو دولتی، 1 عضو کارگری و 1 عضو کارفرمایی حضور دارند؛ اما ترکیبی برای تشکیلات هیات نظارت، پیش‌بینی نشده است. 

تغییرات اساسنامه در سال‌های 83 و 89  

 در دهه 80 شمسی در 2 نوبت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت. اساسنامه سال 1383 به جهت نزدیک بودن به «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، به نسبت اساسنامه سال 1389 بیشتر با سه‌جانبه‌گرایی می‌‌خواند. در اساسنامه 83، شورای عالی تامین اجتماعی از 8 عضو دولتی، 4 عضو کارفرمایی و 3 نفر از نمایندگان بیمه‌شدگان تشکیل می‌شود؛ هرچند اعضای 5 نفره هیات مدیره منتصب شورا هستند و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می‌کنند. بنابراین خبری از رعایت سه‌جانبه‌گرایی در آن نبود. در سال 89 که دولت وقت (دولت دهم) هوای انحلال شورای عالی تامین اجتماعی را در سر داشت، با کمک مجلس اساسنامه را تغییر داد و سازمان را به «صندوق» فروکاست و هیات امنا را به جای شورای عالی تامین اجتماعی نشاند و با برهم ریختن نظم حقوقیِ ارکان سازمان تامین اجتماعی به وسیله انحلال شورای عالی تامین اجتماعی، شیوه تعیین اعضای ارکان، دگرگون شد.

تا این لحظه هم با وجود تبدیل صندوق به سازمان، هیات امنا به جای شورای عالی قرار گرفته است. بر این اساس، هیات امنای از 6 عضو دولتی، 2 عضو کارگری و 1 عضو کارفرمایی تشکیل شده است. بر اساس ماده 16 اساسنامه مصوب سال 89، اعضای هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی مرکب از سه نفر است که از سوی هیات امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. در حال حاضر در این رکن نماینده گروه کارفرمایی حضور ندارد و از 2 عضو کارگری و 1 عضو دولتی تشکیل شده است. برابر ماده 9 این قانون، هیات مدیره هم از 5 عضو تشکیل شده است که از سوی هیات امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بدون است. بنابراین قیدی برای اینکه ترکیب اعضای آن چگونه باشد، تعیین نشده است.

ابهام در ترکیب آینده شورای عالی

بنابراین به لحاظ رعایت مساوات، اساسنامه سال 58، در تضمین سه‌جانبه‌گرایی موفق‌تر است؛ آنهم به سه دلیل مشخص: اول اینکه شورای عالی تامین اجتماعی را به عنوان یک رکن معتبر حقوقی در خود دارد، دوم اینکه استقلال سازمان تامین اجتماعی را به رسمیت شناخته شده است و سوم اینکه شورای عالی از 4 عضو دولتی، 3 عضو کارفرمایی و 3 نفر نماینده بیمه‌شدگان تشکیل شده است؛ در حالی که اساسنامه‌های 83 و 89 و قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54، در ارکان مدیریتی سازمان دست بالا را به دولت داده‌اند. با این همه، هنوز روشنِ روشن، نیست که در صورت بازنگری در اساسنامه سال 89، ارکان سازمان چه وضعیتی خواهند داشت.

هرچند به جهت اینکه مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند که لایحه سه‌‌جانبه‌‌گرایی بر مبنای رعایت «اصول کار شایسته» و «حقوق بنیادین کار» و لزوم صیانت از پرداخت‌های تکلیفی (حق بیمه اجباری نیروی کار) و ضرورت برآورده ساختن انتظارات و مطالبات به حق بیش از 40 میلیون بیمه شده، مستمری‌بگیر و کارفرما، شکل می‌گیرد و اینکه دولت به اصرار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مورد بازنگری در ترکیب ارکان سازمان، پس از حدود 7 سال روی خوش نشان داده است، می‌توان انتظار داشت که در سال پایانی دولت دوازدهم، وضعیت نامطلوب سه‌جانبه‌گرایی تکانی بخورد و وزن شرکای اجتماعی دولت در شورای عالی تامین اجتماعی سنگین‌تر شود.

به غلط مشارکت شورای عالی را قطع کردند

«اصغر آهنی‌ها» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان و نائب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی به جهت حفظ حیات آن ضروری است. وی در شرح نظر خود ابتدا به ماهیت حقوقی سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند: «سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است که با حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما، بیشتر منابع ایفای تعهدات خود را فراهم می‌کند. از این جهت یک نهاد غیردولتیِ درآمد و هزینه‌ای محسوب می‌شود؛ اما از آنجا که دولت هم مسئولیت‌هایی در قبال کارگران و آحاد جامعه دارد و در قوانین وضع شده از سوی مجلس شورای اسلامی هم پرداخت سهمی از حق بیمه‌های برخی از اقشار زیر پوشش سازمان را برعهده دارد، از قدیم به عنوان شریک اجتماعی این دو گروه وارد ارکان تصمیم‌گیری سازمان شده است؛ البته دولت‌ها در سال‌های گذشته منابع لازم برای پرداخت سهم حق بیمه‌های اقشار خاص مانند قالیبافان را تدارک ندیدند و از این بابت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند؛ در حالی که پرداخت سهم سازمان از واجبات است.»

وی افزود: «با این حال در دولت دهم با مصوبه مجلس، شورای عالی تامین اجتماعی ملغی شد. آنها به غلط مشارکت شورای عالی تامین اجتماعی را قطع کردند. به همین دلیل سال‌هاست که پیگیر بازگشت شرکای دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان هستیم؛ چراکه این امر کنترل اموال و شفافیت را بیشتر می‌کند. به هرشکل برای احیای سه‌جانبه‌گرایی بسیار تلاش کردیم و مجلس دهم را به کانون تلاش خود تبدیل کردیم اما به دلیل اینکه دوره مجلس تمام شد، موفق به تبدیل لایحه سه‌‌جانبه‌گرایی به قانون نشدیم. در حال حاضر مجلس یازدهم قدم مثبتی برای بررسی این لایحه در صحن علنی برنداشته است؛ ضمن اینکه 50 نماینده مجلس باید برای به جریان انداختن این لایحه درخواست بدهند. البته دولت هم لایحه‌ای را تهیه کرده است. امیدوارم که با توجه به حساسیت موضوع، دو طرف سرعت عمل به خرج دهند تا این لایحه زودتر به نتیجه برسد.»

آهنی‌ها با بیان اینکه تصویب این لایحه در جهت تقویت سه‌‌جانبه‌‌گرایی نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت، افزود: «با هدف حداکثرسازی مطلوبیت این لایحه برای شرکای اجتماعی، مجدد باید شورای عالی تامین اجتماعی با سنت گذشته احیا و تعداد نماینده‌های هر سه گروه تا حد امکان برابر شود. با انجام این تغییر دیگر سازمان یکجانبه اداره نمی‌شود. طبیعی است که حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی تامین اجتماعی می‌تواند به اتخاذ سیاست‌‌هایی که منافع بازنشستگان هم در آنها لحاظ می‌شوند، کمک کند؛ هرچه هست سازمان دیگر به صورت یک جانبه اداره نخواهد شد. از طرفی شورای عالی تامین اجتماعی به نسبت هیات امنا، از لحاظ حقوقی، قدرت اجرایی و نظارتی بیشتری بر بخش سرمایه‌گذاری سازمان دارد. در نتیجه شاهد بهبود کارایی بخش سرمایه‌گذاری خواهیم بود.»

مزایای بی‌شمار سه‌جانبه‌‌گرایی

نائب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، در مورد دیگر مزیت تبدیل هیات امنا به شورای عالی و لحاظ شدن سه‌‌جانبه‌گرایی در آن، گفت: «زمانی که نظارت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تقویت شود، مجلس نمی‌تواند قوانینی را در حوزه بیمه‌ای وضع کند که بار مالی آن روی کاغذ برعهده دولت است، اما سازمان باید آن را متقبل شود. بنابراین اگر مجلس بخواهد بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند که در نهایت سازمان باید آن را متقبل شود، می‌توان از طریق شورای عالی تامین اجتماعی مجلس را از تبعات این تصمیم مطلع کرد و جلوی ایجاد بار مالی مضاعف برای سازمان در حوزه‌‌ بیمه‌‌ای را گرفت. دولت تنها باید در شرایطی بار مالی حق بیمه‌ها را متقبل شود که منابع آن را مو به مو در بودجه عمومی پیش‌بینی کند. به همین دلایل مزایای اجرای سه‌جانبه‌‌گرایی در سازمان بی‌شمار است.»

نقش شرکای اجتماعی در دوران بحران

سال‌ها نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی تامین اجتماعی تلاش می‌کردند که مزیت‌های رعایت سه‌جانبه‌گرایی را برای دولت تشریح کنند. مرحوم «علی اصغر بادبان» عضو کارگری شورای عالی تامین اجتماعی، در این مورد گفته‌ای داشت که نمی‌‌توان آن را از یاد برد: «نقش شرکای اجتماعی دولت در سازمان، در مواقع بحران روشن می‌شود. سازمان تامین اجتماعی در طول حیاتش کم بالا و پایین نداشته است؛ اما در لحظه بحران، مدیران سازمان برای انتقال مشکلات به کارگران و کارفرمایان از پتانسیل راهبری شرکای اجتماعی استفاده کرده‌اند و همچنان هم در لحظه‌‌های حساس به آنها مراجعه می‌کنند.» 

این یادآوری نقش میانجی‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تضارب آرا چگونه به شکل‌گیری یک ارتباط موثر و مدنی میان جامعه خدمت‌دهندگان، میانجی‌ها و خدمت‌گیرندگان می‌انجامد. به دلیل تغییرات مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی، سه‌‌جانبه‌گرایی در ارکان آن، آنطور که باید، به اهداف مورد نظر دست نیافته است.

گزارش: پیام عابدی

اتاق بازرگانی انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی   اخبار برگزیده
  

مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شدرییس شورای رقابت اعلام کرد: براساس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند.
خودروتک افزایش قیمت قیمت خودرو 

  

طرح تأمین کالاهای اساسی در آستانه تصویب مجلس/ چه کسانی مشمول دریافت می شوند؟رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف با دولت بر سر تأمین منابع طرح کالاهای اساسی گفت: طرح تأمین کالاهای اساسی 4شنبه همین هفته در دستور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار دارد.
اقتصادنیوز کمیته امداد کمیته امداد امام خمینی قیمت 

  

آژیر جنگ داخلی در آمریکا | نیویورک‌تایمز درباره پیامدهای انتخابات هشدار دادانتخابات آمریکا، قلب این کشور را مورد آزمون قرار خواهد داد. این بخشی از سخنان چارلز بلو، ستون‌نویس نیویورک تایمز است. او در یادداشت 25 اکتبر می‌نویسد: اینکه ما چه کسی هستیم؟ چگونه به این نقطه رسیدیم؟ چگونه این کشور دونالد ترامپ را انتخاب کرد و آیا قانون اساسی ما ظرفیت پذیرش خطا و معکوس کردن آن را دارد، سوالاتی است که مطرح شده است.
۵۵ آنلاین جنگ نیویورک نیویورک تایمز 

  

دیدار لاوروف با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی درباره ایرانوزرای خارجه روسیه و رژیم صهیونیستی با محوریت ایران با یکدیگر دیدار کردند‌.
ایلنا سرگئی لاوروف ایران روسیه 

  

برنامه ایران برای جلوگیری از تکرار خربکاری در نطنز / غریب‌آبادی: تاسیسات به زیر زمین منتقل می‌شوندکاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در آژانس انرژی اتمی گفت: تاسیسات پیشرفته‌تری در دل کوه به جای تاسیسات حادثه‌دیده در نطنز، احداث خواهد شد. همچنین، تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیر زمین منتقل خواهند شد و این موضوعات به اطلاع آژانس نیز رسیده‌است.
اعتماد ایران سازمان انرژی اتمی درمان 

  

اگر روحانی از قدرت خارج می‌شد امروز قیمت ارز 11 هزار تومان بودبهترین مصلحت در روزگار فعلی کشور، اخراج آقای روحانی از قدرت است. هیچ چیزی به اندازه این اتفاق به سود مصلحت و منفعت کشور و مردم و نظام و انقلاب نیست.
مستقل‌آنلاین قیمت ارز قیمت ارز 

  

بایدن دنبال یک توافق بسیار سختگیرانه با ایران استسناتور دموکرات؛ برجام ناقص است بایدن خواستار توافق سخت‌گیرانه‌تر است
مثلث باراک اوباما ایران دموکرات 

  

قیمت نهایی خودرو سایپا شاهین درآمداعلام جدیدترین برنامه پیش فروش سایپا تا حدی از قیمت سایپا شاهین رمزگشایی کرد. خودرویی که گل سرسبد محصولات جدید امسال بازار خودرو خواهد بود.
خودروتک قیمت خودرو بازار خودرو 

  

ادعای کارشناس صدا و سیما درباره دست داشتن دولت در وضعیت کنونی بورس/ فیلمحقانی کارشناس بازار بورس گفت: چرا بانک ها در اردیبهشت ماه سهام خود را نفرختند. چرا مصوبه کنترل بازار بوسیله مسئولین بورس لغو شد
گسترش صدا و سیما دولت بانک 

  

ویدیو| اولین ایرانی‌ای که واکسن کرونای روسی زدسایت فدراسیون کاراته روسیه خبر داد که براساس اعلام وزارت ورزش روسیه قرار است روند تست واکسن کرونا ساخت این کشور روی ورزشکاران آغاز شود و در همین راستا، بازیکنان و اعضا کادر فنی تیم ملی کاراته این کشور قرار است واکسن کرونا بزنند. سرمربیگری تیم ملی کاراته روسیه بر عهده حسین روحانی است و با این حساب، روحانی اولین ایرانی خواهد بود که واکسن کرونا خواهد زد.
مملکت‌آنلاین روسیه کاراته ورزش 

  

نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهند وضعیت رئیس‌جمهور مستقر آمریکا در نظرسنجی‌ها بهبود یافته اگرچه نامزد حزب دموکرات کماکان توانسته پیشتازی خود را حفظ کند.
نامه نیوز دونالد ترامپ ترامپ ایوانکا ترامپ 

  

کدام شغل ها از امروز تعطیل است؟از امروز فعالیت سه گروه شغلی در 43 شهرستان کشور تعطیل می‌شود. اما شهرستان تهران از استان تهران مشمول این محدودیت نیست و براساس اعلام اتاق اصناف، محدودیت‌ها در تهران مانند هفته‌های گذشته است.
مستقل‌آنلاین سهام عدالت سهام بازی 

  

سیاست‌های ترامپ در مورد خاورمیانه مشخص است، اما سیاست‌های بایدن چگونه خواهد بود؟ قطعا بایدن اعتبار را به توافق هسته‌ای با ایران باز می‌گرداند و معامله قرن را کنار گذاشته، علیه شهرک سازی و الحاق می‌ایستد و رابطه با رهبری فلسطین را از سر می‌گیرد، برای مهار جنون بن سلمان تلاش می‌کند و به دنبال صلح در خلیج فارس خواهد بود.
نامه نیوز خاورمیانه رئیس جمهور ایوانکا ترامپ 

  

افزایش واردات نفت از ایران توسط چین در ماه سپتامبرواردات نفت از ایران توسط چین در ماه سپتامبر افزایش یافت‌.
ایلنا واردات نفت ایران 

  

دیدگاه متفاوت کیهان با نظر رهبر انقلاب: هتک حرمت مسئولان بد است اما ...رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه به اقدام اخیر برخی‌ها در مواجهه با دولت و شخص رئیس‌جمهور ‌اشاره کردند و گفتند: «اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم.»
۵۵ آنلاین رهبر انقلاب دولت رئیس جمهور 

  اخبار داغ
  

تست کرونای قالیباف مثبت شدمحمدباقر قالیباف، رییس مجلس به کرونا مبتلا شد.
۵۵ آنلاین 

  

استان‌های رکورددار بروز سکته مغزی|سهم بیماری‌های زمینه‌ای در مرگ‌ومیر کرونامعاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت بروز سکته‌های مغزی در کشور، گفت: استان‌های گلستان، البرز و چهارمحال و بختیاری بیشترین سهم را در بروز سکته‌های مغزی دارند.
۵۵ آنلاین سکته قلبی سکته مغزی مواد غذایی 

  

کرونا و فاجعه‌ای که به بدترین شکل ممکن رخ داد/ چگونه کویید 19 دنیا را بلعید؟شاید در مورد ایران سهل انگاری دولت در دو ماه اخیر موثر باشد اما چرا این موج در دنیا به صورت وحشتناک
خبرفوری موش روانشناسی آموزش 

  

اصلاح شاخص بورس 80 روزه شد/ فیلمشاخص کل امروز هم ریزش داشت. نه خبری از ورود پول است نه ارزش معاملات بالایی که به آن امید بست. شاید تمامی سهامداران در فکر آنند که شاید بعد از انتخابات آمریکا وضعیت بهتر شود.
گسترش شاخص پول 

  

ادامه روزهای بد بورسهای جهانشاخصهای مهم بورسی جهان امروز نیز ریزشی بودند.
۵۵ آنلاین سازمان تجارت جهانی شانگهای بورس های آسیایی 

  

آمار ترسناک؛ بحران کرونا در فوتبال انگلیساتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد که در یک هفته گذشته پاسخ 10 تست کرونا مثبت شده است.
گسترش فوتبال انگلیس ویروس 

  

پیام وزیربهداشت به فرمانده قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه باکرونا به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک وزیر بهداشت به دکتر رحمانی فضلی، فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به شرح زیر است: توصیه مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب در برپایی قرارگاهی اجرایی جهت عملی نمودن مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و تصمیم خردمندانه رئیس جمهور محترم در انتصاب مدیری لایق، با سابقه اجرایی درخشان و جایگاه سازمانی مناسب موجب خرسندی اینجانب و همکارانم شد. گرچه در…
مهر درمان رئیس جمهور آموزش 

  

ترامپ: کرونای پسرم در 15 دقیقه بهبود یافت!رئیس جمهور آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی مدعی شد که ویروس کرونا در بدن پسر 14 ساله‌اش در 15 دقیقه از بین رفته است.
گسترش دونالد ترامپ ترامپ مدرسه 

  

مراسم جشن بیعت مشهد با حضور چند هزار نفر و با سخنرانی رائفی پور در مشهد برگزار شد. با این شرایط باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه اندازه برگزاری چنین مراسم و تجمعات نالازمی باعث افزایش تعداد مبتلایان و همچنین مرگ و میر خواهد شد.
رویداد۲۴ محمدرضا شجریان مشهد مجلس شورای اسلامی 

  

خطر مصرف «قرص مُسکن» در دوران کرونامتخصص مغز و اعصاب با تأکید بر جدی گرفتن انواع سردردها در ایام شیوع کرونا، گفت: مصرف خودسرانه مُسکن یا آنتی بیوتیک‌ عاملی برای پنهان شدن دیگر علائم بیماری مانند تب است.
برنا مغز آنتی بیوتیک 

  

روز اول ابتلا به کرونا نمی توانیم بیماران را تشخیص دهیمرئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برای شکل‌گیری اقدامات موثر در زمینه پیشگیری و درمان و قطع زنجیره کرونا تمام دستگاه‌های موثرباید در قالب کار قرارگاهی و24ساعته کنار هم جمع کنند.
گسترش وزارت بهداشت ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 

  

پیغام محمود احمدی‌نژاد برای محمد نوازی بعد از ابتلا به کرونا(ویدیو)محمد نوازی، مربی تیم شهرخودرو مشهد پس از ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه خانگی با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران گفتگو کرد.
ایلنا احمدی نژاد مشهد ویروس 

  

رونالدو آخرین امیدش برای رویارویی با مسی را از دست داد/ تست کرونای کریس باز هم مثبت شدبا مثبت شدن آخرین تست کرونای رونالدو قبل از بازی تیم‌های فوتبال یوونتوس و بارسلونا، این ستاره پرتغالی شانس حضور در این بازی را از دست داد.
تسنیم کریستیانو رونالدو بارسلونا فوتبال