خاتمی و احمدی‌نژاد با نظام بانکی چه کردند؟+فیلم

طهماسب مظاهری در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در مقطعی ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشت.