پایان سلطه تلگرام بر فضای مجازی ایران

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به تازگی نظرسنجی را در مورد «میزان استفاده مردم ایران از شبکه

پایان سلطه تلگرام بر فضای مجازی ایران

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به تازگی نظرسنجی را در مورد «میزان استفاده مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی مجازی» منتشر کرده است که بر اساس آن پیام‌رسان واتس‌اپ بیشترین استفاده را در میان ایرانیان داشته است.

آخرین بار ایسپا این نظرسنجی را در اسفند سال گذشته انجام داد که در طول این مدت استفاده از واتس‌اپ 13درصد رشد داشته است.

اما آنچه در این نظرسنجی جلب توجه می‌کند، افت جایگاه تلگرام در میان ایرانیان است. بر اساس نظرسنجی‌های ایسپا، 42درصد از ایرانیان در اسفند 98 از تلگرام استفاده می‌کردند اما در بهمن 99 این عدد به 36 درصد رسیده است؛ این در حالی است که استفاده از اینستاگرام در بهمن امسال 10درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و 45 درصد از ایرانیان از آن استفاده می‌کنند. بدین ترتیب، اینستاگرام جای تلگرام را گرفته و استفاده از تلگرام به کمترین میزان خود طی سال‌های اخیر رسیده است.

نتایج این نظرسنجی با یافته‌های حاصل از داده‌کاوی که در شماره 4848 این روزنامه مورخ 5بهمن 1399 منتشر شد تطابق دارد. در آن گزارش، با تحلیل میزانِ بازدیدِ کل کانال‌های تلگرامی در «ماه دی»، این موضوع عنوان شد که استفاده از تلگرام در آن ماه به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است و احتمالا اینستاگرام جایگزین تلگرام شده است.

یافته‌های داده‌کاوانه جدید نیز همچنان مؤید همین امر هستند. نمودار زیر به خوبی گویای این واقعیت است. اگرچه استفاده از تلگرام در ماه بهمن کمی نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است، اما همچنان میزان بازدید کانال‌های تلگرامی بسیار پایین‌تر از اسفند سال 98 است.

این نمودار به خوبی نشان می‌دهد که از خرداد ماه سال جاری به این سمت، استفاده از تلگرام به شدت کاهش یافته و علی‌رغم برخی نوسانات، مصرف تلگرام در ایران دچار تغییرات جدی نشده است. یافته‌ای که کاملا همراستا با نظرسنجی ایسپا است.

همراستایی نتایج داده‌کاوی با نظرسنجی در مورد میزان استفاده از تلگرام، نشان می‌دهد که تحلیل‌های داده‌کاوانه در برخی از موضوعات، از جمله مسائل مربوط به فضای مجازی، می‌تواند زودتر از نظرسنجی‌ها واقعیات جامعه را بازتاب دهد و توجه به آن‌ها می‌تواند به فهم بهتر آنچه درون جامعه، میان مردم و در شبکه‌های اجتماعی مجازی رخ می‌دهد کمک کند. البته در بکارگیری این تحلیل‌ها در همه‌ی موضوعات اجتماعی باید دقت و احتیاط داشت.

بنابراین یافته‌های داده‌کاوانه مربوط به تلگرام اهمیت دارد؛ اما در در مورد میزان استفاده ایرانیان از اینستاگرام، داده‌کاوی قابل اتکایی تاکنون انجام نشده است و تنها همین نظرسنجی‌ها در دسترس است که مطابق با آن، هم‌اکنون نزدیک به نیمی از ایرانیان از اینستاگرام استفاده می‌کنند. با این حال، استفاده از تلگرام نیز همچنان بالا است و حداقل یک سوم از ایرانیان نیز از این پیام‌رسان بهره می‌گیرند. این در حالی است که با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری استفاده از تلگرام و اینستاگرام توأمان می‌تواند افزایش پیدا کند و جریان‌های سیاسی احتمالا از هر دو پلتفرم در جریان تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند. به همین خاطر نباید اهمیت تلگرام را در ایام انتخابات نادیده گرفت و از آن غفلت کرد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به تازگی نظرسنجی را در مورد «میزان استفاده مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی مجازی» منتشر کرده است که بر اساس آن پیام‌رسان واتس‌اپ بیشترین استفاده را در میان ایرانیان داشته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) فرهنگی/ رسانه 4 اسفند 1399 - 09:49

آخرین بار ایسپا این نظرسنجی را در اسفند سال گذشته انجام داد که در طول این مدت استفاده از واتس‌اپ 13درصد رشد داشته است.

اما آنچه در این نظرسنجی جلب توجه می‌کند، افت جایگاه تلگرام در میان ایرانیان است. بر اساس نظرسنجی‌های ایسپا، 42درصد از ایرانیان در اسفند 98 از تلگرام استفاده می‌کردند اما در بهمن 99 این عدد به 36 درصد رسیده است؛ این در حالی است که استفاده از اینستاگرام در بهمن امسال 10درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و 45 درصد از ایرانیان از آن استفاده می‌کنند. بدین ترتیب، اینستاگرام جای تلگرام را گرفته و استفاده از تلگرام به کمترین میزان خود طی سال‌های اخیر رسیده است.

نتایج این نظرسنجی با یافته‌های حاصل از داده‌کاوی که در شماره 4848 این روزنامه مورخ 5بهمن 1399 منتشر شد تطابق دارد. در آن گزارش، با تحلیل میزانِ بازدیدِ کل کانال‌های تلگرامی در «ماه دی»، این موضوع عنوان شد که استفاده از تلگرام در آن ماه به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است و احتمالا اینستاگرام جایگزین تلگرام شده است.

یافته‌های داده‌کاوانه جدید نیز همچنان مؤید همین امر هستند. نمودار زیر به خوبی گویای این واقعیت است. اگرچه استفاده از تلگرام در ماه بهمن کمی نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است، اما همچنان میزان بازدید کانال‌های تلگرامی بسیار پایین‌تر از اسفند سال 98 است.

این نمودار به خوبی نشان می‌دهد که از خرداد ماه سال جاری به این سمت، استفاده از تلگرام به شدت کاهش یافته و علی‌رغم برخی نوسانات، مصرف تلگرام در ایران دچار تغییرات جدی نشده است. یافته‌ای که کاملا همراستا با نظرسنجی ایسپا است.

همراستایی نتایج داده‌کاوی با نظرسنجی در مورد میزان استفاده از تلگرام، نشان می‌دهد که تحلیل‌های داده‌کاوانه در برخی از موضوعات، از جمله مسائل مربوط به فضای مجازی، می‌تواند زودتر از نظرسنجی‌ها واقعیات جامعه را بازتاب دهد و توجه به آن‌ها می‌تواند به فهم بهتر آنچه درون جامعه، میان مردم و در شبکه‌های اجتماعی مجازی رخ می‌دهد کمک کند. البته در بکارگیری این تحلیل‌ها در همه‌ی موضوعات اجتماعی باید دقت و احتیاط داشت.

بنابراین یافته‌های داده‌کاوانه مربوط به تلگرام اهمیت دارد؛ اما در در مورد میزان استفاده ایرانیان از اینستاگرام، داده‌کاوی قابل اتکایی تاکنون انجام نشده است و تنها همین نظرسنجی‌ها در دسترس است که مطابق با آن، هم‌اکنون نزدیک به نیمی از ایرانیان از اینستاگرام استفاده می‌کنند. با این حال، استفاده از تلگرام نیز همچنان بالا است و حداقل یک سوم از ایرانیان نیز از این پیام‌رسان بهره می‌گیرند. این در حالی است که با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری استفاده از تلگرام و اینستاگرام توأمان می‌تواند افزایش پیدا کند و جریان‌های سیاسی احتمالا از هر دو پلتفرم در جریان تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند. به همین خاطر نباید اهمیت تلگرام را در ایام انتخابات نادیده گرفت و از آن غفلت کرد.

تلگرام فضای مجازی ایران   اخبار برگزیده
  

واکنش غیرمنظره بانک مرکزی به دفتر رئیس جمهوربانک مرکزی ایران در توییتی به برخی شائبه‌ها درباره دستکاری قیمت ارز توسط دولت و بانک مرکزی پاسخ داد.
گسترش بانک مرکزی بانک رئیس جمهور 

  

سقوط ادامه‌دار بیت کوین در بازار جهانیاقتصادنیوز :در ممعاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت هر توکن بیت کوینبیش از 8 درصد ریخت.
اقتصادنیوز بیت کوین قیمت 

  

محسن رضایی: همه چیز 10 برابر شد به جز یارانهدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قدرت خرید 1000 تومان امروز به 150 تومان سال 92 افول کرده و پول بی‌جان شده است تاکید کرد که طی این سال‌ها همه چیز جز یارانه، 10 برابر شد.
مثلث محسن رضایی بهاره رهنما یارانه 

  

خبر بد برای وانتی ها | سهمیه بنزین کاهش یافتصاحبان خودرو‌های وانت‌‌بار و نیسان از کاهش 30 تا 50 لیتری سهمیه سوخت خود از ابتدای اسفند ماه خبر می‌دهند.
خودروتک شهرداری ها سهمیه بندی بنزین بنزین 

  

تشکیل پرونده قضایی در دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان به دنبال حوادث اخیر در سراوانبه دنبال وقوع حوادث اخیر در گذر مرزی با کشور پاکستان دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از تشکیل پرونده ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خبر داد.
ایلنا استان سیستان و بلوچستان نیروهای مسلح پاکستان 

  

خبرگزاری رویترز اعلام کرد به نامه‌ای دست یافته که در آن ایران تهدید کرده در صورتی که در جلسه آتی شورای حکام موضع ضد ایرانی واشنگتن از سوی اعضا پیش برده شود، به توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان می‌دهد.
نامه نیوز سازمان ملل ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی 

  

سخنگوی ستاد کرونا: مشکل فقط مرزهای عراق نیست؛ موارد زیادی از ورود بیماران از امارات داشته ایمسخنگوی ستاد کرونا درباره کنترل مرزهای کشور گفت: تنها مشکل مرزهای عراق نیست؛ تاکنون موارد زیادی از ورود بیماران را از امارات هم شاهد بوده‌ایم‌.
۵۵ آنلاین عراق هواپیما ویروس 

  

بیانیه مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در حمایت از توافق ایران با آژانس بین‌المللى انرژى اتمیمجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در حمایت از توافق ایران با آژانس بین‌المللى انرژى اتمی بیانیه‌ای صادر کردند.
ایلنا مجلس شورای اسلامی ایران انرژی 

  

عطریانفر: «جهانگیری» بی‌تردید جزو گزینه‌های انتخاباتی ماستعضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: اگر اصلاح‌طلبان از معرفی نامزد ذاتی خود محروم شوند ممکن است کسی که از نظر مواضع به ما نزدیکتر باشد را حمایت کنیم؛ «علی لاریجانی» از جمله چهره‌هایی است که می‌توان درباره او بحث کرد و تصمیم گرفت.
فردا محمد عطریانفر اسحاق جهانگیری حزب کارگزاران 

  

اولیانوف: جلسه شورای حکام آژانس با تمرکز بر موضوع ایران برگزار می‌شودنماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورای حکام آژانس در روز دوشنبه، تاکید کرد اطمینان از پیش بردن مباحث به گونه‌ای که بر تلاش‌ها برای احیای کامل برجام تاثیر منفی نگذارد وظیفه همه اعضای این نهاد است.
مملکت‌آنلاین آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران روسیه 

  

قبل از عید خودرو بخریم یا بعد از عید؟هرسال با شروع اسفند، بازار خودرو در شب عید داغ می‌شود امسال اما وضعیت کمی متفاوت است و نوسان قیمت دلار و دورنمای مبهم اقتصاد کشور موجب شده است که مشتریان بازار خودرو برای خرید دچار تردید شوند.
خودروتک بازار خودرو خودرو نوروز 

  

جدیدترین مالیات‌ها برای سال 1400 + جزئیاتجدیدترین مالیات‌ها برای سال 1400 را در اینفوگرافیک زیر ببینید؛ جایی که درآمد 251 هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات در لایحه بودجه سال 1400 پیش بینی شده است.
مستقل‌آنلاین مالیات درآمد دولت 

  

مبتلایان به کرونا بعد از 6 ماه دچار این مشکل می شوندخستگی، درد قفسه سینه و از دست دادن حس بویایی و چشایی اثرات طولانی مدت شناخته شده‌ی ویروس کرونا است؛ در این بین دانشمندان با تحقیقات جدید خود یکی دیگر از اثرات جدید طولانی مدت این ویروس را شناسایی کردند.
مستقل‌آنلاین مصاحبه ماه آکادمی علوم 

  

پرسپولیس باید مقتدرانه قهرمان شودمحمدخانی: پرسپولیس نباید مغرور شود/ این تیم باید قهرمان شود
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال زمین 

  

آخرین بررسی ها درباره پالرمو و CFT از زبان محسن رضاییدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایان کار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو و CFT خبر داد و گفت: پیشنهادات کمیسیون برای طرح در صحن مجمع تشخیص آماده شد.
فردا گروه ویژه اقدام مالی دولت محسن رضایی 

  اخبار داغ
  

هشدار ؛میزان مرگ و میرهای کرونایی از پیک قبلی بیشتر استاقتصادنیوز : عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه اینطور نیست که بگوییم ویروس جهش یافته فقط جوانان را درگیر کرده و سایر افراد را مبتلا نمی کند، گفت: در تهران آمار بیماران سرپایی در حال افزایش است. بعد از افزایش بیماران در بخش سرپایی حدود دو هفته طول می کشد تا این افزایش به بخش بستری هم تسری یابد.
اقتصادنیوز مرگ جوانان ویروس 

  

روایت سه موج کرونا در تهران/ نقطه قوت بیمارستان ها نادر توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به دستاوردهای بیماری کرونا در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: از دستاوردهای این دوران می‌توان به تعامل بین 175 بیمارستان شهر تهران اشاره کرد. وی افزود: برای اولین بار در این دوران مرزبندی دانشگاه کنار گذاشته شد و شبکه‌های ارجاع و هماهنگی شکل گرفت. اتفاقی که سال‌ها به دنبال آن بودیم و حالا در این دوران به وقوع پیوست. توکلی ادامه داد: در شهر تهران…
مهر درمان تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  

روز بد بورس های جهانبیشتر شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند.
۵۵ آنلاین بورس های آسیایی بورس نیویورک بورس لندن 

  

روزی چند نفر در کشور تست کرونا می دهنداقتصادنیوز : سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مجموع تست‌های PCR و آنتی‌ژنی رپید تستی که در کشور انجام می‌شود، هنوز کمتر از 60 هزار تست در روز است، گفت: تست‌های تشخیصی رپید آنتی ژن در شبکه بهداشتی کشور به صورت رایگان انجام می‌شوند.
اقتصادنیوز دارو ژن رایگان 

  

همه چیز درباره کرونای نیویورکی/ اینفوگرافیبه نظر می رسد کرونای نیویورکی از کرونای انگلیسی هم قوی تر است. در این اینفوگرافی مروری بر ویژگی های
خبرفوری ویروس سلامت 

  

هشدار؛ مردم فریب تبلیغات داروی ضد انگل برای درمان کرونا را نخورند/شرکت‌های داروسازی برای فروش خود بر داروخانه‌ها فشار می‌آورند/ رمدسیویر تاثیری بر مرگ و میر بیماران کرونایی نداردمصطفی قانعی گفت: به مردم توصیه می‌کنم اصلا فریب تبلیغات داروی ضدانگل یا ضدشپش را نخورند و از این دارو برای درمان کرونا استفاده نکنند.
برنا تبلیغات درمان داروخانه 

  

این تست کرونا در کشور رایگان استسخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مجموع تست‌های PCR و آنتی‌ژنی رپید تستی که در کشور انجام می‌شود، هنوز کمتر از 60 هزار تست در روز است، گفت: تست‌های تشخیصی رپید آنتی ژن در شبکه بهداشتی کشور به صورت رایگان انجام می‌شوند.
اقتصادنیوز رایگان دارو ژن 

  

کرونا در ناوگان پنجم آمریکاستاد فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی ایالات متحده تایید کرد که شماری از ملوانان دو ناو نظامی از ناوگان پنجم این کشور در بحرین به ویروس کرونا مبتلا شده اند.
برنا بحرین ویروس 

  

امتناع نظامیان آمریکا از تزریق واکسن کرونابرخی رسانه های آمریکایی اعلام کردند گزارش منتشر نشده پنتاگون حکایت از ان دارد که 75 درصد ارتشیان آمریکایی از تزریق واکسن کرونا امتناع می کنند.
گسترش رسانه پنتاگون واکسیناسیون 

  

ریزش شاخص‌های اصلی بورس جهاندر وال استریت بیشتر شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند.
اقتصادنیوز شاخص وال استریت 

  

اخبار مهم بورسی | تردیدهای هسته ای دوچندان شد؟اقتصادنیوز: پس از حمله امریکا به مواضع برخی گروه‌های مقاومت در سوریه حالا برخی تردیدها درباره احیای سریع برجام بیشتر شده است.
اقتصادنیوز هسته ای سوریه 

  

ایران به زودی قطب واکسن کرونا می شود!وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بنده همه تلاش خود را به کار گرفته‌ام تا واکسن ایرانی به نتیجه برسد و به امید خدا دنیا هم خواهد دید که با تلاش بی‌وقفه جوانان ایران در بهار آینده ما یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های واکسن جهان خواهیم شد.
گسترش ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت