ایلنا   |  سیاسی  |  

دستگاه قضا نباید خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص نهاد ناظر ببیند/ باید گفت‌وگوی ملی برای کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی شکل بگیرد

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه معیار جلب رضایت عموم مردم در تحقق عدالت است، گفت: اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس یا تبعیض آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده، نمی‌توان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد.

دستگاه قضا نباید خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص نهاد ناظر ببیند/ باید گفت‌وگوی ملی برای کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی شکل بگیرد

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه معیار جلب رضایت عموم مردم در تحقق عدالت است، گفت: اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس یا تبعیض آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده، نمی‌توان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد.

محمد صالح نقره کار در گفت‌و‌گو با ایلنا، در خصوص انتظارات از رئیس جدید قوه قضاییه و ضرورت ادامه تحولات قوه قضاییه،‌ اظهار کرد: در دوره جدید، قوه قضاییه باید بیشتر به آزادی‌های شهروندی ملتزم باشد، استقلال کانون‌های وکلا را حفظ کند، از نظارت‌های استصوابی به کانون وکلا اجتناب کند، با فساد، بی‌امان و بی‌تبعیض و محکم مبارزه کند و در فساد‌ستیزی خودی و غیر خودی نداشته باشد.

وی افزود: احیای حقوق عامه توسط دادستان‌ها راجع به محیط زیست و حقوق کودکان و زنان در بخش اجتماعی قوه در پیشگیری و سیاست‌گذاری کیفری سازنده مورد توجه قرار گیرد. سرعت رسیدگی‌ها، حذف دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت و یکسان‌سازی رسیدگی‌ها و عدالت آیینی و تبعیض ستیزی در خلال رسیدگی و حذف تبصره ماده 48 برای جرائم سیاسی و امنیتی و رویکرد تأمینی به جرائم سیاسی و تغییر ترکیب هیأت منصفه با نگاه مردم‌محور و توجه ویژه به مردم نهادها و امکان دادخواهی آنها با اصلاح ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری  و حمایت جدی از حق اعتراض و نقد و جمع کردن بساط تفتیش عقاید و بستن دهان منتقدان و مبارزه با سرکوب آزادی‌ها و فیلترینگ‌های بی‌مبنا و کلیه اشکال زمین‌خواری و کرانه‌خواری و جنگل‌زدایی و حمایت جدی از تولید و مبارزه قاطع با قاچاق و قطع دست مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران عدالت‌ستیز در عرصه تولید و توزیع همه می‌تواند فهرستی از تکالیف قوه قضاییه در دوره جدید باشد. همچنین با افراد باورمند به آزادی و حقوق شهروندی می‌توان تغییر ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه تیم همکار قوه قضاییه باید دانش و بینش آزادی‌گرا و عدالت‌پرور داشته باشد تا بتواند این مسئولیت سترگ را به طریق سزاوار بر عهده بگیرد، گفت: این قوه اگر کارآمد و قابل اتکا نباشد، کشور روی خوش نخواهد دید. دقت، کیفیت و سرعت در رسیدگی، عدالت‌ورزی و بی‌طرفی و استقلال کامل از ارکان قدرت، دفاع واقعی از آزادی و حقوق بشر و شهروندی معیارهای مهمی برای یک دادگستری خوب است. آنچه برای مردم ملموس است اینکه فریاد‌رسی معتمد برای خود بیابند. هر قدر دادگستری برای مردم ملجأ اطمینان‌بخشی برای احقاق حق باشد، خرسندی و آرامش شهروندی افزون‌تر است.

نقره کار با بیان اینکه معیار جلب رضایت عموم مردم در تحقق عدالت است، افزود: اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس یا تبعیض آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده، نمی‌توان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد. اگر ضایع‌کنندگان عرصه حق تعیین سرنوشت و غارتگران بیت‌المال و قانون‌شکنان و رانت‌خواران و رباخواران و متعرضان به محیط زیست و معارضان آزادی‌های عمومی در تنگنا بودند و ادبار به سیستم حکمروایی داشتند مآلا عموم مردم دلخوش و متکی به ارکان نظام خواهند بود. آبروی کشور به تحقق عدالت و  تنظیم سلامت مناسبات اجتماعی ضمن تثبیت نظم عمومی است.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز اضافه کرد: اگر در کشور قانون ابزاری باشد، یا سوء‌استفاده از قانون به ضرر آزادی مردم رقم بخورد عدالت خانه اثربخشی لازم را نداشته است. قوه قضاییه در رأس این فرایند و ضامن حکومت قانون است. با حکومت قانون است که عدالت و نظم و آزادی تکریم می‌شود و بر صدر می‌نشیند. اگر این تعادل و توازن به نفع مردم‌‌شکنان و خیر عمومی‌ستیزان به هم ریخت، آن وصف رضایت همگانی مخدوش و اعتماد و وفاداری میان مردم به سامانه حکمروایی مخدوش و متزلزل می‌شود.

وی بیان کرد: خبرهای آکنده از وحشت راجع به خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی یا تصادفات جاده‌ای ناشی از فقد ایمنی و استانداردهای مطالبه ایمنی در ترددهای شهری یا فسادهای افشاشده در مدیران مناصب عمومی و سلطان‌های فاسد در عرصه های مختلف زیست شهروندی همه امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند. نشان از این واقعیت است که در جامعه ما پیشگیری و آموزش ضعف بنیادین دارد. قوه قضاییه در بخش پیشگیری و اقدامات تأمینی تکالیف جدی دارد که انجام نمی‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: داوری مردم نسبت به قوه قضاییه شکننده و حساس است. قدرتی که یک بازپرس مستقل برای دفاع از حق دارد، اگر خرج باطل شد و برای ناحق صرف شد، خیلی سخت می‌توان اعتماد مخدوش را بازسازی کرد. زمانی که مردم اقتدار دستگاه قضا در برخورد با فساد ریشه‌دار یا دانه درشت را می‌بینند، روحیه‌شان تقویت و زمانی که سیستماتیک بودن فساد را حس می‌کنند سخت بی‌اعتماد می‌شوند. باید در مواضع اتخاذی مسئولان قوه قضاییه به شدت بی‌طرفی و استقلال و اقتدار بروز یابد.

وی با بیان اینکه سامانه دفاع از حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در دستگاه قضا ضعیف است، گفت: دادگاه قانون اساسی  تضمینی است جهت  دفاع از حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مجازی که در کشور ما حلقه مفقوده است. توجه حمایت‌گرانه به توسعه سیاسی می‌تواند زمینه نقادی و شفافیت حکمرانی را فراهم و پیشگیری جدی از آوارهای بعدی باشد. اگر عقل انتقادی در این کشور فعال باشد، همه خود را پاسخگو می‌بینند و دامن فساد برچیده می‌شود. ما این همه هزینه و تاوان برخورد با فساد ریشه دوانده می‌دهیم، حال آن که آزادی نقد و شفافیت باشد، فساد به خود می‌لرزد و مجال جولان تا سر حد سیستماتیک شدن و پاندمی نمی‌یابد.

نقره‌کار تأکید کرد: زمانی که ظلم اقتصادی و فساد اقتصادی قبیح و مجرمانه است، ظلم سیاسی و اقتدارخواهی اضاعه‌گر آزادی فردی و اجتماعی نیز  قبیح است و قوه قضاییه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود. دستگاه قضا در حمایت از حقوق اقلیت‌ها، دگراندیشان سیاسی و افشاگران فساد توانمند ظاهر شود و در حمایت از آزادی‌های عمومی و حقوق مدنی سیاسی، امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه‌تر ابراز شود. نسبت به آزادی‌های مدنی سیاسی و اقدامات با حسن نیت کنشگران سیاسی، سیاست کیفری تأمینی و حمایت‌گرانه و نه مجرم‌پندارانه تفتیشی اتخاذ شود.

این وکیل دادگستری افزود: وقت بازآرایی و باز طراحی ساختار قضاوتی فرا رسیده است. دادگاه‌های اختصاصی نظیر ویژه روحانیت و انقلاب نیازمند بازنگری و تغییر هستند. باید همه دادگاه‌ها بصورت عام و بدون تبعیص و تفاوت عمل کنند. آیین دادرسی واحد باشد. اجازه ابلاغ‌های ویژه و خاص ندهند تا پرونده‌ها به صورت غیر تبعیص‌آمیز توزیع شود. دادگاه‌ها با آیین واحد و بدون پیش‌فرض رسیدگی کنند. هر چند دادگاه‌های تخصصی باید تقویت شود. دادگاه‌های تجاری و بانکی و بورسی و غیره قضات تخصصی باشند ولی دادگاه مختص روحانیون قطعاً در نظام دادرسی عادلانه جایی ندارد و زمینه تبعیض را فراهم می‌کند.

اگر صدر‌نشین اعدام نباشیم یک گام رو به برداشته‌ایم

وی با بیان اینکه اصرار بر استقلال نهاد وکالت از دادگستری یک جدال صنفی نیست، گفت: باید از دسترسی تبعیص آمیز به وکیل اجتناب و تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود. از مداخله و مباشرت در امور وکالت اجتناب و بلکه صرفاً نظارت قیمومتی و نه سلسله مراتبی اتخاذ کند و کانون وکلا را مستقل از قدرت و بمثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تاب‌آوری حمایت‌گرانه کند. استقلال قوه قضاییه باید از قدرت حداکثری و بدون قید و شرط باشد قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی کند؛ این قوه قضاییه شایسته خواهد بود.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز ادامه داد: اگر از اعدام تجویزی منصرف نشویم و صدرنشین اعدام نباشیم یک گام رو به برداشته‌ایم. سلسله اقدامات جامع قضایی است که تغییر را ایجاد می‌کند. غارتگران بیت‌المال و مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامی‌پروری تعقیب شوند.

دستگاه قضا نباید خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر ببیند

وی اضافه کرد: باید جایگاه نظارتی دیوان‌عالی کشور تقویت شود؛ دادستان‌ها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ضابطان دهند تا شاهد تعدی به حقوق مردم خصوصاً در مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب یا بازداشت خودسرانه و شنود غیر‌قانونی نباشیم. باید به صورت شجاعانه رویکرد اجتهادی مجازات‌های نامناسب غیر روزآمد موجب وهن نظام کیفری، حذف شوند. همچنین باید جرم‌زدایی و زندان‌زدایی در دستور کار جدی قرار گیرد. هیأت‌های منصفه‌ تقویت شده و ترکیب آن نه انتصابی و قدرت مآب بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. پاسخگویی و شفافیت در بودجه، تمرکز حساب‌های قوه قضاییه در یک حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتب‌سازی مالی که با بدعت‌هایی ملکوک شده بود به جد موجه گردد. دستگاه قضا نباید خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر ببیند و باید مرتباً به مردم گزارش داده شود. با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم برنامه‌های منسجم همکارانه تدارک شود.

نقره کار خاطرنشان کرد: در کلیه مصادیق نقض حقوق بشر نظیر صدمه به حقوق انسانی اقلیت‌ها، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست، مقتدرانه و به هنگام عمل کند. برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات دوره‌های تخصصی مستمر با باز کردن درب قوه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود. زندانیان مدنی، سیاسی و وکلای دربند و زندانیان وجدانی عقیدتی آزاد شوند. در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید برنامه جامع اقدام داشته باشد. در خصوص امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور سرویس قضایی مناسب نیاز به ایشان ارائه دهد. برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی‌های مطول دادگاه‌ها را حسب اهمیت طبقه‌بندی یک و دو کند. مسئولان قوه مرتباً با رسانه‌ها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخگویی بدون روتوش و مداهنه داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه جلب شود. تجهیز و نوسازی زندان‌ها و ایمن‌سازی محیطی در سطح کشور اولویت داشته باشد. دادگستری رویایی و شایسته ایرانیان اینگونه است و امید می‌رود چنین قوه قضاییه مقتدر مطلوبی فراروی شهروندان این مرز و بوم و مدافع حقوق همه ایرانیان باشد.

وی با اشاره به انتظار عمومی مبنی بر  قاطعیت غلامحسین محسنی اژیه در برخورد با فساد و تبعیض و نقض حقوق شهروندی و بشر، گفت: امیدوارم این دوره فرصت حمایت و ضمانت قوه قضاییه از حقوق بشر باشد و دستگاه قضا در زمینه رفع موانع تحقق حقوق بشر در مقام عمل جدی، عازم و برنامه محور باشد. باید فضای نقد و کنش سیاسی امن باشد. باید زندانی سیاسی نداشته باشیم. باید حق نقد حاکمیت مقدس و محترم شمرده شود. نباید نقد مقام‌ها جرم انگاری شود. نقد نظام نباید تبلیغ علیه نظام تلقی و جرم انگاری شود. این دوره، دوره اصلاحات واقعی دستگاه قضا باید باشد.

این حقوقدان اظهار کرد: جامعه انتظار دارد پیشگیری‌ها فعال و پیش‌بینی شود، خصوصاً در فسادهای مالی؛ همانقدر که فساد مالی بد است و باید قهرا با اقتدار پیگیری شود، فساد سیاسی یا همان تمامیت خواهی و مانع ایجاد کردن در حق تعیین سرنوشت مردم مذموم است. هر مصداق فساد سیاسی باید شناسایی و تعقیب شود؛ نقض حقوق اساسی باید تعقیب و دادگاه قانون اساسی ایجاد شود.

رییس قوه قضاییه در تحول سازنده باید از ظرفیت جامعه حقوقی کشور نهایت بهره را ببرد

وی تأکید کرد: ضرورت دارد که قوه قضاییه لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را تدارک کند تا نظارت‌ها و دیده‌بانی‌ها تقویت شود. ما باید در حکومت قانون و مبارزه با فساد و تکریم حقوق بشر و شهروندی حرف اول را بزنیم نه اینکه خودمان در صدا سیما تبلیغ کنیم اما در مؤسسات معتبر جهانی رتبه‌های آخر باشیم.

نقره کار بیان کرد: مردم انتظار دارند و امیدوارم امیدها به اعتماد و اعتبار خوش فرجام برسد. هر چند یکدست شدن قدرت نگران‌کننده است اما این وضعیت ثبات را باید به نفع آزادی، امنیت، رونق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به نفع خیر عمومی محقق کرد.

وی در خصوص تعداد پرونده‌های قوه قضاییه گفت: در کاهش ورودی پرونده‌ها و تغییر سبک زندگی دعواساز و الگوی خشونت‌زده زیست ایرانی نیازمند توجه به حکمرانی همکارانه با جلب مشارکت نهادهای مدنی هستیم. کارخانه تولید پرونده باید متوقف شود و یک اجماع ملی و گفت‌وگوی ملی برای کاهش دعاوی و پرونده‌ها باید شکل بگیرد. انرژی‌هایی که باید صرف تولید، خلاقیت و کار برای توسعه کشور شود، صرف فصل خصومت یا دعاوی عدیده می‌شود. باید الگوهای جهانی دادگستری شایسته با محوریت شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوق شهروندی مدنظر باشد و امید، اعتماد، ثبات و نظم را باید برای افکار عمومی ساخت و رییس قوه قضاییه در تحول سازنده و توسعه شتاب‌دهنده باید از ظرفیت انسانی جامعه حقوقی کشور نهایت بهره را ببرد.

قوه قضاییه ایرانیان خارج از کشور بازداشت   اخبار برگزیده
  

خارجی‌ها دیدند واکسن داخلی سر زبان‌ها افتاده گفتند واکسن بدهیم تا خودکفا نشوندمجلس هیچ‌وقت مخالف واردات واکسن نبوده است. البته ما الان هم می‌گوییم که واکسن از انگلیس و آمریکا وارد نمی‌کنیم چون به انگلیس و آمریکا اعتماد نداریم. درواقع همان اعتمادی که به فرانسه کردیم برای ما کافی است. فرانسه کلی خون آلوده وارد کشور ما کرد و موجب شد بسیاری از جوانان ما دچار ایدز شوند.
مستقل‌آنلاین سازمان بهداشت جهانی زمستان مجلس شورای اسلامی 

  

تغییر موضع و دوگانگی رفتاری در اصولگرایان از نگاه عباس عبدیعباس عبدی در یادداشتی نوشت: دوگانگی‌های رفتاری در سیاست و رقابت‌های سیاسی در همه جا معمول است، ولی نه تا این حدی که در ایران می‌بینیم. به ویژه در مسائل مهم مثل برجام و واکسن که با جان و زندگی مردم در ارتباط است نباید تا این حد غیرمسوولانه رفتار کرد.
نامه نیوز روزنامه اصولگرایان دولت 

  

چرا رئیسی در انتخابات، خود را «مستقل» اعلام کرد؟اگر صفحه شطرنج سیاست ایرانی را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهیم، با روایت‌ها و گزاره‌هایی متفاوت روبرو می‌شویم که نه‌تنها از استیلای این یا آن جناح معروف و شاخص سیاسی حکایت نمی‌کند، بلکه بر این باور است که دوره اقتدار این دو جناح سنتی سرآمده.
فردا اصولگرایان شطرنج شاخص 

  

افزایش قیمت ارز موقتی خواهد بود/ درخواست ما از دولت اجرای برنامه کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت معیشت مردم استنماینده مجلس یازدهم در با اشاره به اقدامات مجلس سیزدهم تصریح کرد که با همراهی دولت وضعیت اقتصادی و معیشت مردم رو به بهبود خواهد رفت و افزایش قیمت ارز قطعاً موقتی خواهد بود.
ایلنا افزایش قیمت قیمت ارز قیمت 

  

احتمال شکست مرز حساس قیمت سکه/ زنگ خطر برای ریزش در بازارامروز بازار جهانی طلا تعطیل است و در صورتی که قیمت دلار نتواند به بالای سطح 27 هزار و 500 تومان برگردد، قیمت سکه امامی به کانال 11 میلیون و 700 هزار تومان ریزش خواهد کرد.
اقتصادنیوز قیمت بازار جهانی طلا دلار 

  

بازگشت رنگ آبی به نقشه کرونایی | اخبار خوش درباره تمامی استان‌های کشوربا روند نزولی شدن مراجعان سرپایی و بستری به مراکز درمانی و بنا بر اعلام اپلیکیشن ماسک، تمامی استان‌های کشور از قله خیز پنجم کرونا عبور کردند.
۵۵ آنلاین رنگ استان آذربایجان غربی واکسیناسیون 

  

اسمش طرح صیانت است اما هدفش رانت و درآمدهای نجومی برای خواص!از سویی دیگر حمایت‌های میلیاردی در انتظار اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ملی است که رانت خوبی برای حمایت از این طرح است. البته که درآمدهای نجومی برای دورزدن این محدودیت‌ها را نیز نباید فراموش کرد؛ مانند درآمد حاصل از فروش فیلترشکن‌ها که در سال‌های اعمال فیلترینگ قابل چشم‌پوشی نیست.
مستقل‌آنلاین روزنامه اصولگرایان قانون 

  

کسانی که در قدرت نیستند هم دیدگاه‌هایشان را برای پیشرفت کشور ارائه دهند/ اصلاح‌طلبان باید پل ارتباطی با حاکمیت ایجاد کنندیک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: حاکمیت نسبت به اصلاح‌طلبان بی‌اعتماد شده است و این اعتماد باید بازسازی شود بنابراین اصلاح‌طلبان باید بتوانند پل ارتباطی با حاکمیت ایجاد کرده و این اعتماد را بازسازی کنند.
ایلنا ترامپ شورای نگهبان اصلاح طلبان 

  

پیام‌های ارسال محموله سوخت ایران به لبنانجام جم/ ارسال محموله سوخت ایران به لبنان، چه تاثیری بر مناسبات قدرت در منطقه غرب آسیا خواهد گذاشت و در چه بستر و فرامتنی قابل تحلیل و بررسی است؟
مثلث ایران بهاره رهنما لبنان 

  

کیهان برای مشروعیت دادن به طالبان به امام خمینی متوسل شد!کیهان نوشت: در طول دو دهه گذشته، طالبان برای جلب نظر ایران به فراخوان حضرت امام خمینی مبنی بر حرکت مسلمان‌ها به سمت تشکیل حکومت‌های مستقل از قدرت‌های سلطه‌طلب خارجی و نیز مقابله با مفسدین داخلی استناد کرده است.
مستقل‌آنلاین روزنامه کیهان طالبان امام خمینی 

  

تجمع هواداران استقلال مقابل وزارت ورزش| حمایت هواداران از مجیدیشماری از هواداران تیم فوتبال استقلال از صبح امروز مقابل وزارت ورزش و جوانان به حمایت از فرهاد مجیدی تجمع کردند.
خانه فوتبال باشگاه استقلال استقلال وزارت ورزش و جوانان 

  

دستور لغو اجرای سند 2030 صادر شددبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: هفت مصوبه مهم این شورا که مدت‌ها بر زمین مانده بود،از سوی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد...
مستقل‌آنلاین شورای عالی انقلاب فرهنگی زمین رئیس جمهور 

  

مدیرکل آژانس آمد و رفت، ما از توافق صورت گرفته بی‌اطلاعیم/ اسلامی فردا به نمایندگان ملت توضیح دهدنماینده قم در مجلس در تذکر شفاهی خواستار دعوت و توضیح رئیس سازمان انرژی اتمی درخصوص توافق صورت گرفته با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شد.
ایلنا آژانس بین المللی انرژی اتمی مجلس شورای اسلامی قانون 

  

اعتراف خبرنگار عربستانی بعد از بازی: استقلال غول آسیاستخبرنگار عربستانی در تحلیل بازی الهلال و استقلال، گفت: الهلال به خاطر بازی در زمین بی طرف شانس زیادی آورد.
خانه فوتبال خبرنگار بازی استقلال 

  

طرح نمایندگان برای تحقیق و تفحص مدیریت مقابله با کرونا در دولت روحانیفارس/ 40 نفر از نمایندگان در طرح خود برای تحقیق و تفحص از ستاد ملی مقابله با کرونا، مدعی شدند که دلایل سوء مدیریت کرونایی دولت روحانی، علت تغییر در پروتکل درمانی و داروها، تخصیص ارز واردات دارو و علت تاخیر در واکسیناسیون باید بررسی شود.
مثلث مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت دولت دوازدهم 

  اخبار داغ
  

پرواز تاریخی بورس تهراناقتصادنیوز : مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات 5 مهر در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:
اقتصادنیوز بورس تهران تهران مطبوعات 

  

تست چشمی کرونا از زوار ایرانی زیارت اربعین چگونه است؟/متخصص عفونی: در صورت رعایت نکردن موازین بهداشتی باید نگران ایجاد پیک ششم بیماری بعد از بازگشت زوار باشیمالدوز الوش گفت: اگر نکات بهداشتی توسط زوار اربعین رعایت نشود نگرانی ایجاد پیک ششم بیماری به وجود می آید و در هر صورت باید آمادگی آن را داشته باشیم.
برنا اربعین 

  

دبیر کمیته تخصصی تشخیص و درمان کووید ـ 19 گفت: واکسن وارد شده توسط هلال احمر برای کودکان به صورت تک‌دزی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در کشور‌های چین و امارات نیز تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
نامه نیوز وزارت بهداشت کودکان دولت 

  

بهبودی سریع کرونا با انجام این اقدامات در روزهای اول ابتلا امکان پذیر است!در روزهای اول ابتلا به کرونا، استراحت کافی در کنار بالا بردن مصرف مایعات و کنترل استرس، می تواند قدم بزرگی در راستای بهبودی بیماری داشته باشد.
برنا استرس 

  

بسیجیان در واکسیناسیون کرونا خوش درخشیدند به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در جلسه مسئولان کانون‌ها و اعضای شواری بسیج جامعه پزشکی، با اشاره به اینکه حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی زبانزد است، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قدردانی کرد. وی، کسب رتبه اول بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سطح کشور و استان تهران را تبریک گفت و برنامه صیانت از این جایگاه و تلاش…
مهر درمان واکسیناسیون علیرضا زالی 

  

فاجعه کرونا در آمریکا؛ چرا کووید 19 بدتر از آنفلوانزای اسپانیایی سال 1918 است؟نشنال اینترست در گزارشی به موضوع کرونا پرداخت. نویسنده تاکید دارد که امواج همه گیری کرونا را می توان
خبرفوری نویسنده نیویورک ویروس 

  

هسته سخت قیمت دلار/ اتهام بورسی وزیر اقتصاد در بازار ارزدر بازار ارز شایعه شده است وزیر اقتصاد برای حمایت از بورس خواهان بالا نگه داشتن قیمت دلار است.
اقتصادنیوز قیمت دلار اقتصاد 

  

پیش بینی زمان پایان کرونا در جهان توسط مدیر عامل مدرنامدیرعامل Moderna پیش بینی کرد که همه گیری COVID تا 12 تا 18 ماه دیگر مانع زندگی عادی می شود.
برنا ماه 

  

تحلیل بورس 4 مهر 1400/ناهمسازی شاخص ها در بورساقتصادنیوز: معاملات روز یکشنبه بازار سهام در یک دامنه نوسان محدود متعادل به پایان رسید. حقیقی ها و حقوقی ها دو رفتار متفاوت از خود نشان دادند.
اقتصادنیوز شاخص سهام 

  

علائم مرگ کرونا در بازار نفت + فیلمقیمت نفت به اوج خود پس از اکتبر 2018 رسیده، دلایل رشد قیمت نفت چیست؟
اقتصادنیوز مرگ نفت قیمت نفت 

  

آیا می‌توان واکسن کرونا و آنفلوانزا را با هم ترکیب کرد؟فصل آنفلوانزا به سرعت نزدیک می‌شود، به این معنی که وقت آن رسیده است که برای گرفتن این واکسن سالانه وقت بگذارید.
۵۵ آنلاین وزارت بهداشت نویسنده ویروس 

  

قیمت خودروهای لاکچری در بازار آزاددر جدول زیر قیمت روز خودروهای لاکچری در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید:
فردا قیمت جدول اقتصاد 

  

شایعه حمایت از بورس با قیمت دلار + فیلمامروز بازار ارز با کمی افزایش نرخ باز شد. اما سرعت حرکت نرخ کند بود، یعنی نرخ بین 27600 تا 700 تومان بازی کرده و هنوز نتوانسته 27800 تومان را بشکند.
اقتصادنیوز بازی قیمت دلار 

  

آیا واقعا محموله جدید واکسن کرونای سینوفارم تفاوتی با واکسن‌های قبلی دارد؟مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: محموله جدید واکسن‌های وارداتی کرونا همچون محموله‌های قبلی سینوفارم چین است که رده سنی خاصی ندارد و دو دُز باید تزریق شود.
برنا دارو چین