برنا   |  اقتصادی  |  

نرخ تورم تولیدکننده زراعی افزایش یافت

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل پاییز را اعلام کرد که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 46.1 درصد افزایش داشت.