خبری تلخ: خداحافظی بازار با برنج زیر 40هزار تومان

همشهری: به‌گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، برنج خارجی از 27تا 37هزار تومان در هر کیلو در سطح عمده‌فروشی عرضه می‌شود که با احتساب سود حداقلی خرده‌فروشی یعنی 10درصد، قیمت برای مصرف‌کننده بین 30تا 40هزار تومان خواهد بود.