مهر   |  فرهنگی  |  

عاشورا زاییده امید اجتماعی امام حسین(ع) به خلاف امیدهای بی مبناست

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین شب از سلسله نشست‌های «عاشورا و امروز ما» که توسط انجمن اندیشه و قلم، کانون توحید و بنیاد اندیشه و احسان توحید برگزار می‌شود، مهراب صادق نیا در سخنانی با موضوع "امام حسین؛ امید اجتماعی و اصلاح‌گری»، با اشاره به مفهوم شکاف سعادت" یا «گسل سعادت» گفت: مفهوم گسل سعادت که با موتور محرکه امید اجتماعی، بسترساز رخداد عاشورا شد، از قرن 12 میلادی…

عاشورا زاییده امید اجتماعی امام حسین(ع) به خلاف امیدهای بی مبناست

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین شب از سلسله نشست‌های «عاشورا و امروز ما» که توسط انجمن اندیشه و قلم، کانون توحید و بنیاد اندیشه و احسان توحید برگزار می‌شود، مهراب صادق نیا در سخنانی با موضوع "امام حسین؛ امید اجتماعی و اصلاح‌گری»، با اشاره به مفهوم شکاف سعادت" یا «گسل سعادت» گفت: مفهوم گسل سعادت که با موتور محرکه امید اجتماعی، بسترساز رخداد عاشورا شد، از قرن 12 میلادی در الهیات مسیحی ابداع شد و به فاصله میان سعادت واقعی و شرایط مردم گفته می‌شود یا فاصله میان وضع مطلوب و وضع موجود.

وی افزود: مدینه فاضله که از آن به شهرخدا هم تعبیر می‌شود، در برابر شهر شیطان که وضعیت فعلی جامعه انسانی است، قرار دارد و فاصله این دو وضعیت یعنی فاصله بایدها تا هست‌ها، شکاف سعادت خوانده می‌شود.

این پژوهشگر دین مواجهه انسان‌ها با گسل سعادت را متفاوت دانست و ادامه داد: آرمانگرایان از این فاصله در رنجند، از اینکه واقعیت جامعه با آرمانها و اهداف انسانی فاصله زیادی دارد، ناراحت می‌شوند و گاهی در برابر آن به انزوا می‌افتند.

صادق نیا افزود: صوفی گری در جامعه اسلامی چنین واکنش یاس آمیزی به حمله مغول بود که باعث شد بسیاری به خانقاه روی آورند چون این فاصله اینقدر زیاد بود که امکان اصلاح را ناممکن می‌دانستند و از وضعیت فعال به وضعیت منفعل کشیده شدند.

وی این حالت را هزاره گرایی نامید و گفت: انسان‌های آرمانگرا در این شرایط، خود را به این دوران متعلق نمی‌دانند و معتقدند که آخرالزمان است.

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب از امید اجتماعی در برابر ناامیدی و یاس سخن گفت و گفت: امید اجتماعی، عامل رویش انقلاب‌ها و شورش هاست. گروهی از افراد برای تغییر وضعیت موجود به مطلوب، دست به شورش و انقلاب می‌زنند تا از شکاف سعادت عبور کنند. امید اجتماعی، انگیزه برای تغییر و تحول است، جامعه‌ای که امید اجتماعی ندارد دچار یاس و انزوا و نیز دچار خشونت و شورش‌های کور می‌شود. در حالیکه امید اجتماعی توأم با مسئولیت پذیری، برنامه ریزی و انسجام است.

به گفته صادق نیا، رویکرد انزوایی، هر نوع اصلاح و بهبود وضعیت و کاهش فاصله سعادت را منوط به ظهور منجی می‌داند که باید بیاید و جامعه را اصلاح کند.

وی افزود: این امید الهیاتی، غیرطبیعی است چون هیچ عامل طبیعی و قابل پیش بینی و مرتبط با رفتار انسان‌ها وجود ندارد. امید الهیاتی، طبیعی نیست، یعنی نه زمان آن، نه عامل آن، نه چگونگی آن را نمی‌دانیم و فقط باید منتظر باشیم تا تحقق مطلوب از طرف خدا رخ دهد و به همین خاطر در مورد موعود و امید الهیاتی، ما نباید کاری انجام دهیم، در حالیکه امید اجتماعی بر تلاش و اراده انسان، پیش بینی نتیجه و مسئولیت پذیری استوار است.

صادق نیا، آیه "انّ اللَّه لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا مابأنفسهم"؛ را تبیین امید اجتماعی خواند و گفت: خدا سرنوشت یک جامعه را بدون تحول در رفتار افراد جامعه تغییر نمی‌دهد.

وی ادامه داد: حادثه عاشورا یک مصداق کامل برای امید اجتماعی است، امام حسین وقتی گسل سعادت و فاصله وضع موجود و مطلوب را می بیند، بجای توصیه به انتظار فرج از سوی خدا، دست به اصلاح و شورش علیه وضعیت موجود می‌زند.

صادق نیا، با تاکید بر اینکه، کار امام حسین برای اصلاح افراد نبود بلکه برای اصلاح ساختار قدرت و حاکمیت بود، گفت: امام حسین، عامل فساد جامعه و گسل سعادت را ساختار معیوب قدرت می‌دانست و برای اصلاح آن قیام کرد. حضرت در خطبه منا می‌فرماید: امام کسی نیست مگر اینکه حاکم به کتاب و قائم به قسط باشد.

وی افزود: فرق است بین امام عادل و امام قائم به قسط، حکومت افراد عادل با حکومت عدالت متفاوت است، یعنی ممکن است بگویند حاکمان عدالت فردی دارند اما خروجی و عملکرد حکومت، عدالت و قسط نباشد و بر مردم ظلم کنند. یعنی حضرت بحث فردی ندارند بحث حکومتی و عملکردی دارند. حضرت امیر به ابن عباس گفت: حکومت به اندازه کهنه کفشی ارزش ندارد مگر آنکه عدالت در محکمه‌ها برقرار شود یعنی مهم تفاوت فردی علی و معاویه نیست، تفاوت عملکرد آنها در حکومت است.

صادق نیا، اصول اساسی حکومت بنی امیه را اینگونه برشمرد: 1. اطاعت از خلیفه و حاکم واجب است و هرکس که اطاعت نکند از دین خارج است. 2. لزوم جماعت و اجماع و وحدت در جامعه: معاویه وقتی برای گرفتن بیعت برای یزید از عایشه اقدام کرد، به عایشه که تردید داشت گفت مگر می‌خواهی وحدت و جماعت جامعه را بهم بزنی و تشویش اذهان عمومی کنی؟!، که عایشه بیعت کرد. 3. قانون سوم، نشکستن بیعت مردم با حکومت بود، یعنی زمانی که مردم با قدرت بیعت کردند دیگر حق اعتراض و شکستن بیعت را در هیچ شرایطی ندارند.

وی ادامه داد: تفاوت اصلی علی و حسین (ع) با معاویه و یزید در عبادت و خوب و بد بودن نیست، بلکه در عملکرد آنها و اجرای عدالت است. امام حسین شکاف سعادت را در فساد شخصی یزید نمی بیند بلکه در ظلم و فساد حکومت بر مردم می بیند، یعنی قسط در محکمه‌ها حاکم نبود

وی افزود: عاشورا زاییده امید اجتماعی امام حسین در برابر امید الهیاتی برخی دیگر است.

صادق نیا در ادامه با طرح این پرسش که "رهیافت ما از عاشورا چیست؟ "، گفت: برخی جریان‌های اهل سنت، عاشورا را شورشی بر حاکم توصیف می‌کردند. در مقابل، برخی عاشورا را به رنج مقدس تبدیل کردند که عمدتاً در دوره صفویه است، در این رویکرد گرایش اصلی بر محور گریه است و اینکه با گریستن بر رنج امام حسین، ما رستگار می‌شویم. یعنی به جای تلاش برای اصلاح جامعه، فقط با گریستن بر رنج مقدس امام حسین می‌توان رستگار شد؛ شبیه نگاه مسیحیان به رنج مقدس مسیح و به صلیب کشیدن عیسی مسیح که این مشارکت در رنج در الهیات مسیحی باعث رستگاری می‌شود.

صادق نیا رویکرد غالب در دهه چهل و پنجاه شمسی را رویکرد انقلابی خواند و گفت: در این دوره، نگاه به عاشورا تغییر کرد و تفسیر انقلابی از عاشورا برای ایجاد یک شورش اجتماعی و تحول رایج شد؛ از تفکر چپ و مارکسیستی مانند گلسرخی تا جریان روشنفکری مانند شریعتی و جریان روحانیت مترقی از امام خمینی و شهید مطهری به عاشورا چنین نگاهی داشتند.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر دین، با اشاره به رهیافت غالب در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: البته تبرج یعنی تظاهر و علنی کردن و ترویج عزاداری در طول هزاره گذشته وجود داشته است اما حال که حکومت دست شیعه است، سعی شده عزاداری جنبه اصلاح و تحول و امید اجتماعی برای عبور از شکاف پیدا نکند و با قدرت تعارض نداشته باشد.

وی افزود: اینکه امروز در رسانه ملی می‌گویند، عدالت اولویت نیست بلکه ولایت عادلان مهم است یا در دوره امام علی هم اختلاس وجود داشت، یعنی تلاش قدرت حاکم برای پنهان کردن شکاف سعادت و توجیه وضع موجود و جلوگیری از تبدیل شدن نهاد دین و عزاداری به منشأ و سرچشمه امید اجتماعی و اصلاح جامعه.

وی ویژگی‌های اصلی این نگاه را اینگونه برشمرد: 1. تمایل امر سیاسی و قدرت حاکم به هدایت نهاد عزاداری به رنج مقدس بجای اصلاح گری، 2. تبدیل جنبه اجتماعی نهضت حسینی به جنبه فردی، یعنی افراد اصلاح بشوند نه حکومت و جنبه حاجت روایی برای عزاداری پررنگ شود و 3. تبدیل حادثه عاشورا به گناه تاریخی و تمرکز بر ظلم قاتلان بجای عدالت خواهی امام حسین که موجب می‌شود بجای یک تصویر امیدبخش و الهام بخش از عاشورا، تنها یک واقعه مورد انزجار تصویر شود.

بر اساس این گزارش، نشست‌های عاشورا و امروز ما تا 19 مرداد در کانون توحید برقرار اند.

عاشورا امام خمینی امام حسین   اخبار برگزیده
  

جزئیات جلسه مشترک دولت و مجلس / از گلایه در مورد وضعیت مسکن تا ابراز نگرانی بابت گرانی مواد غذایییک عضو هیأت رئیسه مجلس درباره جلسه شب گذشته رئیس‌جمهور با مجلسی‌ها گفت: جلسه خوبی برگزار شد و بنا شد این جلسات ادامه پیدا کند.
ایلنا دولت مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور 

  

پیشرفت‌های مذاکرات وین به طور کامل تامین‌کننده مطالبات ایران نبود/ زمینه برای امضای توافق در آینده بسیار نزدیک وجود داردسخنگوی وزارت امور خارجه گفت: می‌توانیم بگوییم برای احیای برجام در مرحله پیشرفت قرار داریم اما اینکه بگوییم به توافق نزدیک هستیم این معطوف به برآورده شدن انتظارات برحق جمهوری اسلامی ایران از طریق آمریکا است.
ایلنا وین ایران جمهوری اسلامی ایران 

  

منافع ایران؛ از اروپا تا خلیج فارسدر بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
فردا ایران جمهوری اسلامی ایران ایران و آمریکا 

  

شگرد های تبلیغی اخیر آمریکا در بازی با لغو تحریم‌هااتهام زنی‌ها، لفاظی‌ها و شگردهای تبلیغی اخیر آمریکایی‌ها در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای نشان می‌دهد که آن‌ها در تلاش‌اند تا برای فرار از لغو تحریم‌ها، مقصرنمایی ایران و نهایتاً به زانو درآوردن تیم مذاکره‌کننده کشورمان بازهم به تله‌گذاری‌های جدید و اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی روی بیاورند.
مثلث ایران و آمریکا ایران خودرو خودرو 

  

صدرنشینی دقیقه 90 پورتو با طارمیلیگ پرتغال| اتوبوس ویزلا مقابل یاران طارمی پنچر شد /پورتو با گل دقیقه 90 در صدر ماند
خانه فوتبال فوتبال بازی مهدی طارمی 

  

قشم ایر رکورد دار کیفیت و امنیت پروازIATA گواهینامه معتبرIOSA را برای سومین بار تمدید کرد!
اقتصادنیوز 

  

سرلشکر باقری پیام دادسرلشکر باقری با صدور پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار تاکید کرد: دشمن در تهاجم ترکیبی همه‌جانبه علیه ملت ایران، همه توان و امکانات خود را بسیج کرده از این رو در مقابله با ایجاد شبهه توسط دشمن در مسیر جهاد تبیین امری ضروری است.
فردا سربازی خبرنگار ایران 

  

هدفگذاری صنعت بیمه در راستای کاهش دغدغه های دولت و مردم استکاهش دغدغه های دولت در خصوص جبران خسارت های مردم در حوادث گوناگون از اهداف دارای اولویت صنعت بیمه به شمار می رود.
ایلنا صنعت بیمه شرکت های بیمه 

  

درخواست اصلاح قانون تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیرانجمعی از کارکنان دولتی در کارزاری خواستار اصلاح قانون بودجه 1401 در خصوص تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران شدند.
ایلنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات 

  

تصویب برنامه عملیاتی توسعه، نصب و راه اندازی ارتباطات سیارمحمد عزیزی در راستای پیاده سازی بستر های لازم برای ایجاد شهر الکترونیک، از تصویب برنامه عملیاتی توسعه 5G در کیش و ابلاغ آن به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در جزیره خبر داد.
ایلنا همراه اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شهر الکترونیک 

  

جاماندگان یارانه بخوانند | یارانه جدید جاماندگان واریز شداعتراض برای دریافت یارانه امکان‌پذیر شد.
مثلث یارانه عکس دولت 

  

محرومیت فوتبالی لیدر معروف پرسپولیسبا حکم قطعی؛ لیدر پرسپولیس به استادیوم‌ها ممنوع الورود شد!
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال بازار خودرو 

  

وزیر ارتباطات: ماهواره‌بر جدید در روزهای آینده پرتاب می‌شودوزیر ارتباطات:خط تولید مشترک ماهواره خیام را با روسیه راه‎اندازی خواهیم کرد.
فردا ماهواره تولید روسیه 

  

بازنشستگان کارگری خوزستان: دولت افزایش مصوب شورایعالی کار را ابلاغ کندبازنشستگان در اهواز و شوش، خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار شدند.
ایلنا دولت کار اهواز 

  

رئیسی: دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم استرئیس‌جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر:همه دولتمردان و دستگاه‌های در این رابطه مسئولیت دارند و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.
فردا دولت رئیس جمهور 

  اخبار داغ
  

شب تعیین کننده قیمت خودرو + جدول قیمتاقتصادنیوز: ارزیابی بازار خودرو نشان دهنده آن است که محصولات سایپا هم امروز24 تیرماه 1401 همانند پرتیراژهای ایران خودرو با افت قیمت در بازار عرضه شدند.
اقتصادنیوز قیمت ایران خودرو خودرو 

  

رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها، بورسیه هیئت علمی می‌شوندسخنگوی دولت گفت: با تفاهم صورت‌گرفته بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها، بورسیه هیات علمی می‌شوند.
ایلنا کنکور وزارت علوم فناوری 

  

بهادری جهرمی: رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها، بورسیه هیئت علمی می‌شوندسخنگوی دولت گفت: با تفاهم صورت‌گرفته بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها، بورسیه هیئت علمی می‌شوند.
مملکت‌آنلاین کنکور وزارت علوم فناوری 

  

افت قیمت خودرو تحت تاثیر سیگنال های برجامی + جدولاقتصادنیوز: سیگنال های برجامی بازار خودرو امروز 24 مرداد 1401 را تحت تاثیر قرار داد، بطوریکه پرتیراژهای ایران خودرو امروز با افت یک تا سه میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شدند.
اقتصادنیوز قیمت ایران خودرو خودرو 

  

سقوط سنگین قیمت سکه در عصر امروز | طلا در کانال یک میلیون و 200 هزار تومانیقیمت‌ طلا و سکه امروز دوشنبه 24 مرداد 1401، همچنان روند نزولی دارد. سکه طرح جدید به گزارش برخی منابع به کانال 13 میلیون تومانی وارد شده و طلا نیز پس از مدت‌ها به کانال یک میلیون و 200 هزار تومانی رفته است. سیگنال‌های موثر بر بازار را بخوانید.
فردا قیمت جمهوری اسلامی ایران روزنامه 

  

ذهنیت‌ مسئولین اقتصادی نسبت به بورس کالا باید اصلاح شودپیشنهاد مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون صنایع از ابتدا این بوده که عرضه کلیه محصولات تولیدی توسط خودروسازها در بورس کالا باشد تا بتواند به تعادل بخشی قیمت، رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی و حذف بسیاری از واسطه‌ها، کمک کند.
گسترش بورس کالا مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

  

سقوط قیمت دلار ادامه دارد؟اقتصادنیوز: کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان درخصوص وضعیت بازار ارز طی روزهای آینده گفت: هم اکنون در معاملات غیررسمی قیمت دلار به کانال 29 هزار تومان بازگشت و با توجه به وضعیت آرام سیاسی و‌ جو روانی مثبت در بازار ارز، این روند ادامه‌دار خواهد بود.
اقتصادنیوز قیمت دلار ارز 

  

آمار کرونا امروز 24 مرداد در ایران | کاهش شهرهای قرمز کروناییبر اساس اعلام وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته، متاسفانه 71 بیمار مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 143 هزار و 15 نفر رسید.
نامه نیوز خودرو ایران وزارت بهداشت 

  

آمار امروز کرونا 24 مرداد/شناسایی 7348 بیمار جدید/کاهش تعداد فوتی‌هااقتصادنیوز: وزارت بهداشت اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 7348 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 71 هموطن بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند.
اقتصادنیوز وزارت بهداشت ویروس 

  

شاخص بورس تکان نخورد /یک نیمه نزول، یک نیمه صعود!اقتصادنیوز: در نیمه اول معاملات امروز شاخص کل بورس تهران نزول کرد اما در نیمه دوم سطوح از دست رفته را باز پس گرفت و تنها 44 واحد نسبت به سطح دیروز بالا آمد. در نیمه دوم معاملات شاخص هم وزن رشد چشمگیری داشت.
اقتصادنیوز شاخص بورس تهران تهران 

  

رشد سهم‌های ریالی‌ بورس تهران / تقاضای حقیقی در نیمه دوم معاملاتاقتصادنیوز: در معاملات امروز 24 مردادماه بازار سهام، شاخص کل بورس رشد کرد و همچنین شاخص هم وزن در نیمه دوم معاملات صعود قابل‌توجهی را تجربه کرد.
اقتصادنیوز بورس تهران تهران سهام 

  

ریزش ادامه دار قیمت سکه/ قیمت سکه امروز چقدر ارزان شد؟قیمت سکه طرح جدید امروز (دوشنبه، 24 مردادماه) با 250 هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، 14 میلیون و 50 هزار تومان معامله شد.
فردا قیمت بهار دلار