برنا   |  سیاسی  |  

سیاست های آمریکا در قبال کوبا نقض آشکار حقوق بین الملل است/ اقدامی قاطعانه در مقابله با فشار آمریکا اتخاذ شود

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع و همبستگی خود را با مردم و دولت کوبا در مبارزه علیه اقدامات آمریکا اعلام می دارد.