صراط   |  اجتماعی  |  

چند نکته مهم پیرامون سیره اخلاقی و تدابیر سیاسی «امام رضا(ع)»

یک کارشناس علوم قرآنی گفت: «امام رضا (ع)» پس از شهادت پدر بزرگوارشان «امام موسی کاظم(ع)» علناً امامت خود را اعلام فرمودند، ایشان پس از مدت‌ها خط ولایت را از تقیه خارج و هدایت جامعه اسلامی شیعه را آشکارا در جامعه مطرح کردند.

صراط: محمدامین نخعی  پیرامون سیره سیاسی «امام رضا (ع)» گفت: امامت «امام رضا (ع)» همزمان بود با حکومت قوی‌ترین و قدرتمند‌ترین خلفای عباسی، از جمله هارون که در زمان خلافتش سرزمین‌های اسلامی وسیع‌ترین شکل را به خود گرفته بود و این امر سبب شد تا وی بار‌ها بر این نکته تاکید کند که آفتاب در امپراطوری من غروب نمی‌کند.به گزارش میزان، وی در همین راستا بیان کرد: هارون ابتدا با ولایت حضرت «موسی بن جعفر (ع)» مواجه شد و پس از به شهادت رساندن ایشان با فضای دگرگون شده و مخالف افکار عمومی روبرو شد، لذا تلاش داشت تا مدبرانه با تنش‌های ناشی از شهادت «امام موسی کاظم (ع)» مقابله کند و در همین راستا با ولایت «امام رضا (ع)» به شیوه‌ای متفاوت برخورد کرد. ***اعلام علنی امامت «امام هشتم (ع)»نخعی پیرامون ولایت «امام رضا (ع)» در زمان هارون بیان کرد: «امام رضا (ع)» پس از شهادت پدر بزرگوارشان «امام موسی کاظم (ع)» علناً امامت خود را اعلام فرمودند، ایشان پس از مدت‌ها خط ولایت را از تقیه خارج و هدایت جامعه اسلامی شیعه را آشکارا در جامعه مطرح کردند، همین امر سبب شد تا فضای متشنج آن زمان تا حدودی متوجه ولایت «امام رضا (ع)» شود به همین خاطر معارف بیان شده از این دوران بسیار ناب است.این کارشناس علوم قرآنی به فضای حاکم بر حکومت در زمان «امام رضا (ع)» اشاره و ابراز کرد: در زمان ولایت «امام رضا (ع)» هارون مُرد و فرزندان او بر سر حاکمیت به جنگ با یکدیگر پرداختند، این اختلاف‌ها باعث کاهش محبوبیت و قدرت حکومت شد و در عین حال قدرت و محبوبیت «امام رضا (ع)» در جهان اسلام مورد توجه بیشتری قرار گرفت، با به قدرت رسیدن مامون، ضعف حکومت زمینه را برای سر بر آوردن برخی مخالفان فراهم کرد و در عین حال قدرت «امام رضا (ع)» در این زمان افزایش یافته بود چراکه هارون حضرت «موسی بن جعفر (ع)» را به شهادت رسانده بود و فضا برای از میان برداشتن ولایت برای مامون فراهم نبود.***شکست علمی مامون توسط «امام رضا (ع)»وی پیرامون سیاست‌های مامون در قبال ولایت «امام رضا (ع)» اظهار کرد: مامون برای بازگرداندن قدرت به حاکمیت خود اقدام به اتخاذ رویه جنگ نرم کرد تا درگیری را به صورت علمی ادامه دهد، مامون معارف رضوی را با شیوه خود به مبارزه طلبید لذا دست به یک اقدام خاص زد و «امام رضا (ع)» را برای ولایت عهدی به طوس کشاند او «امام هشتم (ع)» را به صورت غیر مستقیم تهدید کرد که ایشان ولایت عهدی را بپذیرند و به طوس بیاینید، «امام رضا (ع)» که چاره‌ای جر پذیرش دعوت مامون نداشتند شرط‌هایی را برای مامون گذاشتند که از جمله آن‌ها عدم دخالت در عزل و نصب‌های حکومتی و امور مربوط به سیاست بود.نخعی به طرح ولایت عهدی مامون اشاره و بیان کرد: طرح ولایت عهدی که مامون آن را طرحی کرده بود ظاهرا بر علیه ولایت بود و به نوعی چهره والای «امام هشتم (ع)» را در بین اذهان عمومی خدشه دار می‌کرد، زیرا به نوعی نشان می‌داد که ولایت بر عکس آنچه بیان می‌کند به دنبال قدرت است و در اینجا با سیاست‌های مامون همراه شده است، در حالی که رویکرد «امام رضا (ع)» توانست پس از یکسال نشان دهد که اینگونه نیست.وی پیرامون رویارویی «امام رضا (ع)» با طرحی‌های بیان کرد: «امام رضا (ع)» نیز در مهاجرت خود هرگز نهاد‌های شیعه را با خود همراه نکردند تا این نهاد و تشکلات شیعه که در سر تا سر جهان اسلام عملیات‌های فرهنگی شیعه را شکل می‌دهند شناسای نشود، «امام هشتم (ع)» تنها با خود یکی از خادمان خود را همراه کردند.***تبدیل تهدید به فرصتاین کارشناس علوم قرآنی به شهادت حضرت «احمدبن موسی (ع)» اشاره و ابراز کرد: پروژه ترور در باور مامون به شیوه‌ای خاص تعریف شده بود او دستور داده بود تمام کسانی را که به دنبال ولایت هستند ترور کنند لذا ما شاهد به شهادت رساندن حضرت «احمدبن موسی (ع)» و بسیاری از امامزادگانی که به دنبال «امام رضا (ع)» به ایران آمده بودند هستیم.نخعی به رویکرد «امام رضا (ع)» در زمان حضورشان در طوس اشاره و اظهار کرد: «امام رضا (ع)» از تهدید به وجود آمده در جهت منفعت اسلام استفاده کردند و شروع به تربیت شاگردان خود نمودند، همین امر سبب شد تا کانون شیعه که تا پیش از آن تنها به عراق محدود می‌شد اکنون گسترش پیدا کند و روز به روز به تعداد شیعیان اضافه شود، به طوری که وقتی ایشان در نیشابور برای بیان حدیث «سلسه الذهب» اقدام کردند هزاران نفر قلم به دست آماده ثبت و نوشتن جملات ایشان بودند، از سوی دیگر آوازه این امام بزرگوار در سرزمین ایران که عموما گریزان از حکومت‌های عباسی و اموی بود شکلی متفاوت به خود گرفت و طرفداران بسیاری را به خود جذب کرد، بدین ترتیب تغییر جغرافیای شیعه که کاری مهم و نقشی موثر در تداوم زندگی شیعه داشتند صورت گرفت.*** پایه‌گذاری مجموعه‌ای از شاگردان دوره دیده کتب شیعه در ایران وی در همین راستا ادامه داد: «امام رضا (ع)» توانستند مجموعه‌ای از شاگردان دوره دیده کتب شیعه را در ایران پایه‌گذاری کنند که این امر قابل توجه بود و نقش موثری در همه‌گیر کردن شیعه داشت. کلاس‌های کلامی «امام رضا (ع)» تاثیر بسیار را بر افکار ایرانیان گذاشت و بر خلاف آنچه مامون تصور می‌کر، مذهب تشیع توانست گسترش چشم گیری داشته و مرز آن حتی در پایتخت حکومتش محکم و گسترده شود این در حالی بود که مامون تلاش داشت شخصیت و نهاد شیعه و «امام رضا (ع)» را تحت سلطه خود در آورده و آنان را محدود و نابود کند.کارشناس علوم قرآنی برخورد مامون با «امام رضا (ع)» را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد: مامون پس از اینکه متوجه شد که طرحش با مشکل مواجه شده و «امام هشتم (ع)» مدبرانه نقشه زیرکانه وی را در هم شکسته و از آن در جهت اهداف شیعیان استفاده کردند، مامون شیوه‌ای متفاوت را در پیش گرفت، او تلاش داشت تا «امام رضا (ع)» را از طُرق علمی شکست دهد لذا به دعوت از دانشمندان سراسر دنیا و ادیان مختلف و شکل دادن مجلس‌های علمی پرداخت و تلاش داشت تا «امام رضا (ع)» را به چالش بکشاند که هرگز موفق نشد و حتی باعث شهرت «امام هشتم (ع)» شد لذا لقب «عالم آل محمد (ص)» را به «امام رضا (ع)» دادند.***محبوبیت «ثامن الحجج (ع)» در بین مردم وی تاکید کرد: مامون پس از ورود «امام رضا (ع)» به طوس ایشان را در یکی از مساجد شهر جای دادند که این امر سبب شد تا «امام هشتم (ع)» بتوانند به مردم نزدیکتر شوند و در عین حال طبقات محروم نیز ایشان را از خود بدانند و ارتباط بیشتری با هم برقرار کنند، در عین حال «امام رضا (ع)» دیگر یک فرد متصل به دربار در دید مردم نباشند این مهم محبوبیت فراوانی را در بین مردم برای «امام هشتم (ع)» ایجاد کرد بدین ترتیب وجهه ساده زیستی «امام رضا (ع)» گسترش یافت و بسیاری از قضاوت‌هایی که با هجرت اجباری «امام رضا (ع)» شکل گرفته بود از بین رفت.این کارشناس علوم قرآنی پیرامون شکست مامون در برابر تدبیر «امام رضا (ع)» بیان کرد: مامون در پی شکست‌های متعدد از «امام رضا (ع)» دچار فقر تئوری شد و لاجرم تصمیم یه ترور «امام رضا (ع)» گرفت.وی با اشاره به افکار پلید مامون اظهار کرد: مامون هرگز بر اعتقاد شیعه نبود، او همانند حاکمانی همچون حاکمان بنی امیه، هارون، یزید و حکومت‌های ظالم رفتار و باور داشت. خباثت را در مامون باید از جمله ویژگی‌های این شخصیت دانست، زیرا او را نسبت به سایر خلفایی که صادقانه دشمنی خود با ولایت را اعلام کرده بودند متفاوت می‌کرد. مامون پس از آنکه «امام رضا (ع)» را به شهادت رساند در مراسم ایشان نیز شرکت کرد و خود را در بین مردم بیگناه و دوستدار «امام رضا (ع)» نشان می‌داد.نخعی به خدعه مامون حتی پس از شهادت «امام رضا (ع)» اشاره و خاطرنشان کرد: مامون برای انحراف افکار عمومی پیکر «امام رضا (ع)» را در کنار هارون و دفن کرد و عزاداری فراوانی به ظاهر انجام داد البته باید به این مهم توجه کرد «امام هشتم (ع)» به عنوان یک فرد سیاسی و شخصیت شناخته شده به خاک سپرده شد پس نیاز به پنهان کردن مکان دفن ایشان نبود در عین حال مامون ظاهرا نشان می‌داد که «امام رضا (ع)» از خود آنان است.

حضرت موسی عکس عراق   اخبار برگزیده
  

دولت بعدی آمریکا باید تهران و ریاض را مجبور به سازش کندآمریکا نمی‌تواند ایران و عربستان سعودی را مجبور به سازش کند، اما این دو کشور در گذشته به صورت مسالمت آمیز با یکدیگر همزیستی داشته و حتی همکاری کرده‌اند و هر دو علاقه زیادی به یافتن راهی برای انجام مجدد آن دارند. با توجه به گزینه‌های دیگر، دولت بعدی آمریکا باید تلاش کند تا آنها را دوباره در این مسیر قرار دهد.
اعتماد دولت تهران دونالد ترامپ 

  

پیروزی بایدن با ارزش دلار چه می کند؟عضو شورای مشاورین اقتصادی دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان از ناکامی تحریم ها در دستیابی به اهداف خود خبر داد.
گسترش انتخابات ریاست جمهوری 13 آبان دلار 

  

گزارش رویترز از جنبه‌های متفاوت تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای بایدنرویترز در تحلیلی به تحریم‌های جدید آمریکا و شرایط آن‌ها در دولت بعد آمریکا پرداخت.
ایلنا ایران وزارت خارجه دولت 

  

تحریم‌های جدید آمریکا، بار دیگر صنعت نفت ایران را هدف گرفت، اما مگر تحریم‌های نفتی وجود نداشت؟ پاسخ مثبت است، اما این بار دولت آمریکا از زاویه جدید صنعت نفت ایران و مدیرانش را مورد تحریم قرار داد.
اقتصادنیوز دلار آمریکا صنعت نفت 

  

وزیر خارجه عربستان: عادی سازی روابط با اسرائیل انجام خواهد شدوزیر خارجه عربستان تأکید کرد، عادی‌سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی در نهایت اتفاق خواهد افتاد.
۵۵ آنلاین عربستان دونالد ترامپ ترامپ 

  

آمریکا نمی‌تواند ایران و عربستان سعودی را مجبور به سازش کند، اما این دو کشور در گذشته به صورت مسالمت آمیز با یکدیگر همزیستی داشته و حتی همکاری کرده‌اند و هر دو علاقه زیادی به یافتن راهی برای انجام مجدد آن دارند. با توجه به گزینه‌های دیگر، دولت بعدی آمریکا باید تلاش کند تا آنها را دوباره در این مسیر قرار دهد.
نامه نیوز دولت بهاره رهنما ایران 

  

هراس آمریکا از تاثیر ایران در انتخابات هفته بعدیک روزنامه آمریکایی نوشت: ایران در پی ضربه زدن به انتخابات و دموکراسی در آمریکاست.
مثلث بازی ایران روزنامه 

  

خودرو چینی جدید حوالی بازار ایران + مشخصاتوقت آن رسیده که صنعت خودرو ایران برگ های جدیدش را برای بازار خودرو رو کند. خودروهایی که هم تنوع بازار خودرو را بیشتر کند و هم افزایش تیراژ خودرو را به دنبال داشته باشد. جک X7 یکی از خودروهایی است که زمزمه ورودش به بازار ایران شنیده می شود.
خودروتک خودرو بازار خودرو ایران 

  

جزئیاتی از طرح آزادسازی قیمت خودروبه نظر می رسد شکست قیمت گذاری دستوری خودرو که نه نظر خودروسازان را تامین می کند و از عهده تامین هزینه های آنها بر می آید و نه موجب افزایش تولید و رضایت متقاضیان خودرو می شود، سیاست گذاران صنعت خودرو را به سمت تصمیم درست آزادسازی قیمت خودرو سوق می دهد. البته این آزادسازی قرار نیست به صورت کامل انجام شود.
خودروتک خودروسازان بازار خودرو بازی 

  

دورکاری در کدام استان ها اعمال خواهد شد؟غلامرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران درباره آخرین تصمیمات مربوط به دورکاری شهرستان های استان تهران توضیح داد.
مستقل‌آنلاین دورکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهران 

  

طرح مجلس برای واگذاری زمین به هر خانوار ایرانی چیست؟ + فیلمطرح جدید نمایندگان مجلس برای تامین مسکن مردم چگونه قرار است اجرا شود؟
مستقل‌آنلاین مجلس شورای اسلامی زمین بهاره رهنما 

  

توییتر دست از سر انتخابات آمریکا بر نمی‌‌دارد!شرکت توئیتر اعلام کرد از این پس تمامی موارد جستجو شده کاربران درباره انتخابات آمریکا را بررسی خواهد کرد.
مملکت‌آنلاین فضای مجازی انتخابات ریاست جمهوری توئیتر 

  

مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شدرییس شورای رقابت اعلام کرد: براساس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند.
خودروتک افزایش قیمت قیمت خودرو 

  

طرح تأمین کالاهای اساسی در آستانه تصویب مجلس/ چه کسانی مشمول دریافت می شوند؟رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف با دولت بر سر تأمین منابع طرح کالاهای اساسی گفت: طرح تأمین کالاهای اساسی 4شنبه همین هفته در دستور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار دارد.
اقتصادنیوز کمیته امداد کمیته امداد امام خمینی قیمت 

  

آژیر جنگ داخلی در آمریکا | نیویورک‌تایمز درباره پیامدهای انتخابات هشدار دادانتخابات آمریکا، قلب این کشور را مورد آزمون قرار خواهد داد. این بخشی از سخنان چارلز بلو، ستون‌نویس نیویورک تایمز است. او در یادداشت 25 اکتبر می‌نویسد: اینکه ما چه کسی هستیم؟ چگونه به این نقطه رسیدیم؟ چگونه این کشور دونالد ترامپ را انتخاب کرد و آیا قانون اساسی ما ظرفیت پذیرش خطا و معکوس کردن آن را دارد، سوالاتی است که مطرح شده است.
۵۵ آنلاین جنگ نیویورک نیویورک تایمز 

  اخبار داغ
  

مبتلایان به کرونا آب بیشتری بنوشند+توصیه تغذیه ایخواص گلپر در طب سنتی، لزوم نوشیدن آب بیشتر در مبتلایان به کرونا، بدن سالم‌تر با مصرف اسفناج، تامین آهن بدن با غلات و تخم مرغ آب پز و پنج خاصیت آن را در بسته خبری سلامت بخوانید.
گسترش تغذیه افزایش قیمت مواد غذایی 

  

کرونا با این ترفند جوانان را می‌کُشددانشمندان به اطلاعاتی دست یافته‌اند که ترفند کرونا برای گرفتن جان جوانان را آشکار می‌سازد.
برنا جوانان 

  

کلان داده های شبکه های اجتماعی در مورد کرونابعد از سیر صعودی تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از این ویروس، چیزی نگذشت خط سیر بسیاری از خبرگزاری‌ه
خبرفوری نیروهای مسلح درمان سازمان سنجش 

  

رکوردزنی 9 باره کرونا در تهران در مهر​فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کلانشهر تهران اعلام کرد: متاسفانه برای پنجمین روز متوالی، عدد بستری شدگان کرونایی از 6000 نفر پایین‌تر نیامده، و بیش از 700 نفر نیز با حال عمومی وخیم در بخش های مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.
ایلنا درمان تهران ترافیک 

  

در 24ساعت گذشته چند نفر در تهران کرونا گرفتند؟ + فیلم علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران خبر داد:در حال حاضر 6 هزار و 125 بیمار مبتلا به کووید19 در مراکز درمانی تهران بستری هستند. منبع: اقتصاد آنلاین
گسترش تهران علیرضا زالی اقتصاد 

  

پیش بینی بورس در هفته آینده / بالاخره بازار مثبت می شود؟در دو هفته گذشته شاخص کل بازار سرمایه از کانال حمایتی یک میلیون و 500 هزار واحدی عبور و به سمت کانال‌های پایین‌تر حرکت کرد. امروز هم شاخص کل، وارد کانال یک میلیون و 288 هزار واحدی شد.
خودروتک شاخص سرمایه تجارت 

  

کرونا | 30معلم و 11 دانش‌آموز در باغملک خوزستان به کرونا مبتلا شدندمدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان باغملک گفت: 30 معلم و 11 دانش‌آموز مبتلا به کووید 19 از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون در شهرستان باغملک شناسایی شده‌اند.
۵۵ آنلاین داروخانه درمان مرگ 

  

6000 بیمار کرونایی بستری در تهران/رکورد مرگ و میر 9 بار شکست به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، ضمن تشریح وضعیت تهران به لحاظ شیوع کرونا اظهار کرد: امروز بالغ بر 10 هزار و 700 بیمار به صورت سرپایی با تشخیص کرونا یا شبه کرونا به بخش‌های بهداشتی و درمانی مراجعه کرده اند. وی افزود: مجموعاً تعداد افرادی که در بیمارستان‌های استان تهران در طول 24 ساعتی که گذشت بستری شدند به بیش از 890 نفر رسید. فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کلانشهر…
مهر بیمارستان درمان تهران 

  

بسته خبری| قطار انتخابات به پیچ آخر رسید/ رسوایی مالی جدید ترامپ/ بازگشت سوپرمن دموکرات‌ها/ آخرین وضعیت‌ آرای زودهنگام/ پول‌پاشی بایدن در راند پایانی/ نتیجه تست کرونای معاون ترامپبه فاصله کمتر از یک هفته تا آخرین روز رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره آمریکا، میانگین تازه‌ترین نظرسنجی‌های ملی و ایالتی، تداوم روند تدریجی کاهش فاصله آرای احتمالی دونالد ترامپ و جو بایدن است.
اقتصادنیوز قطار انتخابات ریاست جمهوری رسوایی 

  

آمار حیرت آور بستری های کرونایی در تهران/ نگرانی زالی از وضعیت شیوع در پیک سومفرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کلانشهر تهران اعلام کرد: متاسفانه برای پنجمین روز متوالی، عدد بستری شدگان کرونایی از 6000 نفر پایین‌تر نیامده، و بیش از 700 نفر نیز با حال عمومی وخیم در بخش های مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.
اقتصادنیوز درمان تهران علیرضا زالی 

  

نمکی گفت: دو مشکل عمده ما در دوران مقابله با کرونا، جیب خالی و زور کم است.
صراط وزارت بهداشت درمان درآمد