بیکاری واقعی در ایران 2/5 برابر آمار رسمی است!

اقتصادنیوز: روزنامه شرق در گزارشی آمار بیکاری ایران را مورد مداقه قرار داده است.

بیکاری واقعی در ایران 2/5 برابر آمار رسمی است!

به گزارش اقتصادنیوز  این روزنامه نوشته است:بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار 1399 نشان‌دهنده کاهش 1/1درصدی نرخ بی‌کاری نسبت به بهار 1398 است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل‌توجهی داشته است، بنابراین کاهش نرخ بی‌کاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ درواقع در چنین شرایطی نرخ بی‌کاری شاخصی کاملا گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد از آنجایی که در ایران شاغلان مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلان را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلان به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بی‌کاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در‌صورتی‌که افراد شاغل و بی‌کار اضافه‌شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌‌ماندند، نرخ بی‌کاری در بهار 1399 به جای 9.8درصد اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می‌رسید. در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بی‌کاری را جهت مقابله با بحران بی‌کاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا کرده است. بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد این دو سیاست نشان می‌دهد که:

1- از سیاست پرداخت بیمه بی‌کاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری شده است، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلان برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بی‌کاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به‌جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده‌اند.

2- همچنین با وجود هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان‌های محروم به نسبت سایر استان‌ها، بهره‌مندی کمتری داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر بالابودن سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه‌مدت این بازار می‌تواند حاوی مطالعات ارزشمند و حتی رفع‌کننده ابهامات و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد. درخواست‌های مکرر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تحولات بازار کار تهیه این گزارش‌ها را ضروری کرده است و انتظار می‌رود این گزارش‌ها بتواند از طریق ارائه به‌روزترین تحلیل‌ها و اطلاعات بازار کار برای سطوح مختلف قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مفید باشد. در این مطالعه تغییرات مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار در بهار 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل ارائه شده است. برای این منظور از نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار 1399 استفاده شده است. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا در این فصل و تأثیر آن بر بازار کار، در ادامه گزارش، برخی سیاست‌های حمایتی دولت درخصوص مقابله با آثار منفی شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفته است و براساس مستندات به‌دست‌آمده، عملکرد این سیاست‌ها ارزیابی شده است.

جمعیت در سن کار: بررسی روند جمعیت در سن کار نشان می‌دهد که این رقم در بهار 1399 حدود 767 هزار نفر و کمی بیش از رقم متوسط افزایش آن در چهار سال منتهی به بهار 1398( در حدود 660 هزار نفر( افزایش داشته است.

جمعیت فعال: دهد که در بهار 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال 1990 هزار نفر کاهش داشته است که جمعیت فعال مرد 972 هزار نفر و جمعیت فعال زن 1020 هزار نفر کاهش داشته است. این در حالی است که به‌طور متوسط جمعیت فعال بالای 15 سال در چهار سال منتهی به بهار 1398 در حدود 750 هزار نفر افزایش داشته است.

جمعیت غیرفعال: در فصل بهار 1399، جمعیت غیرفعال 2760 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است و در این میان، 1460 هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان و 1300 هزار نفر به جمعیت غیرفعال مردان اضافه شده است. این در حالی است که در بهار سال 1398 نیز حدود 830 هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده بود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از 2760 هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در بهار 1399، در حدود دو میلیون نفر از جمعیت فعال بهار 1398، در بهار 1399 غیرفعال شده‌اند که 2 1500 هزار نفر از آنها شاغل و 500 هزار نفر بی‌کار بوده‌اند و هر دو گروه از بازار کار خارج شده‌اند.

نرخ مشارکت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در بهار 1399 ،41 درصد بوده است. این متغیر در بهار 1398 ،43.7 درصد بوده و در این بازه زمانی 3.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

جمعیت شاغلان: در بهار 1399 نسبت به بهار 1398‌، 1499 هزار نفر از جمعیت شاغلان کاسته شده است که در این میان 815 هزار نفر از جمعیت مردان شاغل و 685 هزار نفر شاغلان زن کاهش داشته است. این در حالی است که به‌طور متوسط در چهار سال 1395 تا 1398، جمعیت شاغل در فصل بهار 660 هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد و در این میان سهم مردان و زنان از افزایش اشتغال به‌ترتیب در حدود 405 و 255 هزار نفر بوده است. همچنین بررسی روند اشتغال مردان و زنان نشان می‌دهد که تغییرات اشتغال مردان در بهار سال‌های 1395 تا 1397 روندی افزایشی داشته است. رشد اشتغال زنان نیز در بهار سال‌های 1395 تا 1398 روندی کاهشی داشته است.

اشتغال ناقص: افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرارداشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده‌اند، ولی خواهان و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. براساس اعلام مرکز آمار در بهار 1399 حدود 1818 هزار نفر از شاغلان دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده‌اند. البته نرخ اشتغال ناقص در بهار 1399 نسبت به بهار 1398‌،2.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد و از رقم 10 به 7.9 درصد رسیده است.

ترکیب بخشی اشتغال: از رقم نزدیک به 1499 هزار نفر کاهش اشتغال رخ‌داده در بهار 1399، حدود 365 هزار نفر در بخش کشاورزی، 402 هزار نفر در بخش صنعت و 732 هزار نفر در بخش خدمات قرار داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که در حدود 49 درصد از کاهش اشتغال در حوزه بخش خدمات بوده است و 27 درصد آن در حوزه بخش صنعت و مابقی در بخش کشاورزی بوده است. ترکیب منطقه‌ای اشتغال: بررسی ترکیب شهری و روستایی کاهش اشتغال در بهار 1399 نشان می‌دهد که 884 هزار نفر در مناطق شهری و 615 هزار نفر در مناطق روستایی کاهش اشتغال رخ داده است.

 

این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند

بیکاری ایران مرکز آمار ایران   اخبار برگزیده
  

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : وزیر بهداشت طی نامه ای از رییس مجلس خواسته بود که با توجه به وضعیت قرمز شهر تهران و مصوبه ستاد ملی کرونا از برگزاری جلسات با حضور بیش از 15 نفر خودداری شود مدتی قبل رهبر انقلاب به تمامی مسوولین دستور داده بودند به طور کامل از تصمیمات ستاد کرونا پیروی کنند لینک کوتاه کپی لینک
نامه نیوز تهران رهبر انقلاب 

  

جهانگیری: مجلس در مسائل اجرایی دخالت نکندمعاون اول رئیس‌جمهوری گفت: یک نامه به آقای جنتی در مورد مصوبه روز گذشته مجلس داشتیم با تدبیر رهبر انقلاب مدیریت هسته‌ای به شورای‌عالی امنیت ملی سپرده شده است.
گسترش اسحاق جهانگیری رهبر انقلاب هسته ای 

  

افشای پشت پرده مصوبه جدید مجلس/ خروج از پروتکل الحاقی چاره کار نیست/ از چاله به چاه می‌افتیمنماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: ما نیز از اینکه به تعهدات برجام عمل نشده ناخرسندیم اما نباید کاری کنیم که از چاله به چاه بیفتیم.
ایلنا کار دیپلماسی ماه 

  

مجلس برای بهبود زندگی مردم با دولت همکاری کند/ با اجرای مصوبه مجلس چین و روسیه هم به تحریم می‌پیوندندعضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این طرح به معنای ادامه تحریم‌ها خواهد بود که مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آورد، شاید با اجرایی شدن این طرح وضعیت حادتر هم شود. احتمالا چین و روسیه هم با این تحریم‌ها همراهی خواهند کرد.
ایلنا مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی دولت 

  

جدال عرضه و تقاضا در بورس/ ریزش 3 هزار واحدی شاخص در ابتدای معاملاتبورس امروزدر اکثر نمادها منفی و متعادل آغاز به کار کرد.
اقتصادنیوز خودرو بورس تهران وزن 

  

قیمت خودرو بر می گردد؟ / واکنش بازار خودرو به قیمت ارزقیمت خودرو در بازار خودروهای داخلی از روزهای اوج خود تا 30 درصد هم کاهش داشته است. اما برخی سیگنال ها اکنون این سوال را ایجاد کرده است که آیا قیمت خودرو به روزهای اوج خود باز می گردد یا خیر؟
خودروتک قیمت ارز قیمت افزایش قیمت 

  

صدرو مجوز شماره گذاری 30 خودرو برقی/ تولید خودرو 40 تا 70 میلیون تومانیمعاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌تازگی سازمان ملی استاندارد ایران مجوز شماره‌گذاری 30 دستگاه خودروی برقی تولید داخل را به پلیس راهور ارسال کرد.
خودروتک خودرو خودروسازان تولید 

  

فوری / جزئیات ثبت نام و پرداخت وام 50 میلیونی بازنشستگانمعاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام جزییات ثبت نام و پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان تامین اجتماعی گفت:
مستقل‌آنلاین وام ازدواج وام ازدواج 

  

فریب دانشمندان برای ساخت ویروس!تیمی از دانشمندان شکل جدیدی از حمله سایبری را به نمایش گذاشته‌اند که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای تحقیقات بیولوژیکی داشته باشد. در این حمله مهاجمان می‌توانند از راه دور دانشمندان را برای تولید مواد سمی و ویروس‌ها فریب دهند.
مملکت‌آنلاین ویروس وزارت بهداشت مواد سمی 

  

حق شناس: مصوبه ضدبرجامی مجلس پاس گل به آمریکاستانتخاب/ من فکر نمی‌کنم که این طرح متکی بر نظرات و بررسی‌های کارشناسانه و مبتنی بر قاعده‌ها و اصول مشخص و دقیقی باشد تا ما را به همان هدف ادعا شده از سوی طراحان این طرح یعنی خنثی سازی اثرات تحریم و تقویت منافع ملی برساند. من تصور می‌کنم که اتفاقا این طرح از آنچه که هدف آن مطرح شده با توجه به محتوا و اقدامات پیشنهادی آن بسیار فاصله دارد.
مثلث شورای شهر تهران اصولگرایان روسیه 

  

رونمایی از سه پروژه مهم وزارت اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیکامروز 3 سامانه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی سامانه خزانه داری الکترونیک، سامانه برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت ها و سامانه پرداخت سود سهام شرکت ها در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک رونمایی و به بهره برداری رسید.
مستقل‌آنلاین سهام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد 

  

شاخص بورس، باز هم دو میلیونی می‌شود؟شاخص کل بازار سهام از حدود چند هفته قبل حدود 250 هزار واحد رشد کرده و به نظر می‌رسد رشد بازار سهام شروع شده است. اما بورس تا پایان سال چه می‌شود؟
گسترش شاخص سهام قیمت 

  

تذکر جدی به دولت داده شود تا وظایفشان را بدانندیک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با اعطای کارت معیشت به مردم مخالف بوده است و هر کاری هم که مجلس می‌کند با مخالفت دولت مواجه می‌شود، لذا به نظر می‌رسد تذکر جدی به دولت داده شود تا آنها وظایفشان را بدانند و نمی‌توانند هم در جایگاه دولت باشند و هم در جایگاه شورای نگهبان و قوه قضائیه.
ایلنا دولت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان 

  

واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل به تیتر شرم‌آور «وال استریت ژورنال»سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به «وال استریت ژورنال» یکی از روزنامه‌های سیاسی - اقتصادی رژیم آمریکا گفت: مداخله رژیم اسرائیل در اقدام جنایتکارانۀ ترور شهید «محسن فخری‌زاده» به منظور برهم زدن بیشتر وضعیت آشفته در منطقه و از بین بردن مسیر دیپلماسی طراحی شده است.
اقتصادنیوز ایران سازمان ملل وال استریت 

  اخبار داغ
  

آیا واکسن کرونا برای کودکان حیاتی است؟با کشف واکسن کرونا این سوال به وجود آمده است که آیا واکسن کرونا برای کودکان حیاتی است که در کنار واکسن‌های آبله و سرخک در دستور کار پزشکان قرار می‌گیرد یا خیر؟
برنا کودکان کار 

  

دولت ژاپن قوانین مربوط به واکسیناسیون مردم در این کشور برای مقابله با ویروس کرونا را تصویب کرد.
صراط واکسیناسیون ژاپن دولت 

  

امروز لایحه بودجه سال 1400 از طرف دولت به مجلس داده شد. لایحه‌ای که نشان می‌دهد دولت سال آینده هم حساب ویژه‌ای روی بورس باز کرده و می‌خواهد 95 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد داشته باشد. اما آیا مردم مجددا وارد بورس می‌شوند و ETF دولتی می‌خرند؟
صراط درآمد لایحه بودجه بودجه 

  

دو مکمل غذایی برای مقابله با کرونای بلند مدتمتخصصان انگلیسی می‌گویند مصرف دو مکمل غذایی می‌تواند عوارض کرونای بلند مدت را تسهیل کند.
برنا 

  

اسحاق جهانگیری وزیر صنایع: قیمت خودرو را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند /60 درصد اقتصاد خارج از چتر مالیاتی​​اقتصادنیوز : مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات13 آذر در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است: مجلس با افزایش قیمت بنزین موافقت می‌کند/ ایران آپارتمان 45 هزار دلاری در سوریه می‌سازد
اقتصادنیوز اسحاق جهانگیری وزارت صنایع و معادن قیمت 

  

آخرین وضعیت تعطیلی در شهرهای قرمز کرونایی/ فیلممحدودیت های 2 هفته ای کرونا همچنان رو به پایان است اما تعطیلی ادامه دارد را در فیلم زیر مشاهده کنید.
گسترش 

  

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | پیک چهارم کرونا بدتر خواهد بودرییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پیش بینی این است که اگر پیک چهارم کرونا در زمستان اتفاق بیفتد، قطعا از پیک‌های قبلی بدتر خواهد بود.
۵۵ آنلاین استان خراسان جنوبی خودرو زمستان 

  

مدت قرنطینه کرونا را می‌توان از 14 روز به 7 یا 10 روز کاهش دادمرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا (CDC) گزینه‌های کوتاه‌مدت‌تری را برای قرنطینه شدن افراد قرارگرفته در معرض ویروس کرونا اعلام کرده است.
اقتصادنیوز ویروس اقتصاد 

  

ادامه تعطیلی کرونایی اصناف گروه‌های شغلی 3 و 4 در هفته آینده+جدولاز روز شنبه هفته آینده گروه‌های شغلی 1 و 2 اجازه فعالیت و بازگشایی واحد‌های خود را دارند.
برنا جدول 

  

شش پرده از نقشه‌راه بایدن برای احیای اقتصاد کرونا‌زدهجو بایدن شب گذشته در مراسمی عمومی گزینه‌های خود را برای هدایت کشتی اقتصادی آمریکا که در طوفان شیوع کرونا وارد رکود عمیقی شده است، معرفی کرد. این رونمایی حاوی پیام‌ها و حامل نشانه‌هایی از برنامه‌های احتمالی دولت وی برای مدیریت اقتصادی است که "احیای بازار کار کرونا‌زده" و "فرار از تله رکود" در اولویت آن قرار دارد.
اقتصادنیوز بازار کار اقتصاد رشد اقتصادی 

  

خونریزی معده از علائم کرونا است؟متخصص گوش و حلق و بینی با اشاره به نکاتی کاربردی برای رفع اختلالات بویایی کرونا، هشدار داد: خونریزی معده نیز از علائم ابتلا به کروناست؛ در افرادی که خونریزی معده دارند، مدفوع، قیری‌‌رنگ می‌‌شود.
برنا رنگ