ورزش۳   |  ورزشی  |  

دوری شش هفته ای از میادین/ رسمی؛ لوئیس سوارز زیر تیغ جراحی

ستاره اروگوئه ای بارسلونا فردا زیر تیغ جراحی خواهد رفت و بین 5 تا 6 هفته به دور از میادین خواهد ماند.