مهر   |  علمی  |  

اعلام رتبه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در رتبه بندی «نیچر ایندکس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس ISC گفت: در نسخه جاری رتبه بندی نیچر ایندکس که تاریخ یک دسامبر 2021 تا 30 نوامبر 2022 را در بر می گیرد، کشور ایران در میان کشورهای جهان حائز رتبه 30 شده است. در این رتبه بندی کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند. وی گفت: بر اساس چهار حوزه…

اعلام رتبه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در رتبه بندی «نیچر ایندکس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس ISC گفت: در نسخه جاری رتبه بندی نیچر ایندکس که تاریخ یک دسامبر 2021 تا 30 نوامبر 2022 را در بر می گیرد، کشور ایران در میان کشورهای جهان حائز رتبه 30 شده است. در این رتبه بندی کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند.

وی گفت: بر اساس چهار حوزه موضوعی کلی فیزیک، شیمی، زمین و علوم محیطی و علوم زیستی بهترین رتبه جمهوری اسلامی ایران در حوزه موضوعی فیزیک با رتبه جهانی 27 بوده است. عملکرد ایران در چهار حوزه موضوعی بر اساس تعداد و سهم مقالات در جدول زیر نشان داده شده است.

رئیس ISC گفت: در این رتبه بندی، 95 سازمان ایرانی حضور دارند که 78 سازمان ماهیت دانشگاهی دارند. در بین کلیه سازمان ها دانشگاه شیراز با کسب رتبه 921 جهانی در بین سازمان ها و نیز کسب رتبه 754 جهانی در بین دانشگاه ها، رتبه اول کشور را در هر دو بخش به دست آورده است.

رتبه سایر سازمان های کشور در جدول زیر نشان داده شده است.

93 مؤسسه ایرانی حاضر در فهرست شاخص نیچر بازه زمانی 2021 تا 2022

ردیف نام مؤسسه رتبه تعداد سهم ردیف نام مؤسسه رتبه تعداد سهم 1 دانشگاه شیراز 1 16 9.365 48 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 41 2 0.333 2 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی 2 70 9.191 49 دانشگاه ملایر 41 1 0.333 3 دانشگاه تهران 3 26 9.025 50 پژوهشگاه علوم و فناوری هسته‌ای 41 1 0.333 4 دانشگاه تربیت مدرس 4 17 8.177 51 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 41 1 0.333 5 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 5 19 7.714 52 دانشگاه شاهد 42 2 0.292 6 دانشگاه فردوسی مشهد 6 11 6.253 53 دانشگاه علم و صنعت ایران 43 1 0.250 7 دانشگاه شهید بهشتی 7 10 5.618 54 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 43 1 0.250 8 دانشگاه صنعتی شریف 8 41 4.514 55 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 43 1 0.250 9 دانشگاه دامغان 9 8 3.310 56 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44 1 0.200 10 دانشگاه مازندران 10 5 3.089 57 دانشگاه الزهرا 44 1 0.200 11 دانشگاه کردستان 11 5 2.603 58 دانشگاه ایلام 44 1 0.200 12 دانشگاه صنعتی شاهرود 12 3 2.250 59 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران 45 2 0.184 13 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 13 3 2.200 60 دانشگاه پیام نور 46 1 0.167 14 دانشگاه بوعلی سینا 14 4 2.029 61 دانشگاه شهید چمران اهواز 46 1 0.167 15 دانشگاه رازی 15 2 2.000 62 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 46 1 0.167 16 دانشگاه بیرجند 16 3 1.800 63 دانشگاه فرهنگیان 47 1 0.143 17 دانشگاه آزاد اسلامی 17 4 1.733 64 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 47 1 0.143 18 دانشگاه مراغه 18 5 1.617 65 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 48 2 0.137 19 دانشگاه زنجان 19 3 1.369 66 پژوهشگاه نیرو 49 1 0.125 20 دانشگاه جهرم 20 2 1.250 67 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 49 1 0.125 21 دانشگاه تبریز 21 2 1.167 68 دانشگاه آیت الله بروجردی 50 1 0.100 22 دانشگاه کاشان 21 2 1.167 69 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 51 1 0.071 23 دانشگاه یزد 21 2 1.167 70 دانشگاه بین المللی D-8 52 1 0.063 24 دانشگاه صنعتی اصفهان 22 46 1.025 71 دانشگاه شهید باهنر کرمان 52 1 0.063 25 دانشگاه علوم پزشکی همدان 23 1 1 72 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 53 2 0.060 26 دانشگاه ولی عصر رفسنجان 23 1 1 73 آزمایشگاه تخصصی ایمونولوژی بخش خصوصی 54 3 0.054 27 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 23 1 1 74 مرکز ژنتیک پزشکی بخش خصوصی 55 1 0.043 28 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 23 1 1 75 دانشگاه علوم پزشکی ایران 56 1 0.036 29 دانشگاه صنعتی سهند 23 1 1 76 مرکز پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی 57 1 0.031 30 دانشگاه لرستان 23 1 1 77 شرکت تحقیقاتی بخش خصوصی 58 1 0.024 31 جهاددانشگاهی 24 5 0.997 78 شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی یوسرن 59 2 0.023 32 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی 25 2 0.967 79 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 60 1 0.021 33 دانشگاه یاسوج 26 3 0.921 80 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 61 1 0.020 34 دانشگاه علوم پزشکی تهران 27 7 0.823 81 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 62 1 0.016 35 دانشگاه زابل 28 2 0.750 82 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63 1 0.016 36 سازمان هواشناسی ایران 29 2 0.700 83 آزمایشگاه بخش خصوصی 64 1 0.011 37 دانشگاه حکیم سبزواری 30 4 0.647 84 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 65 1 0.009 38 دانشگاه گیلان 31 4 0.641 85 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 65 1 0.009 39 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 32 1 0.625 86 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 65 1 0.009 40 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 33 7 0.618 87 دانشگاه علوم پزشکی بابل 65 1 0.009 41 دانشگاه محقق اردبیلی 34 2 0.542 88 دانشگاه علوم پزشکی مراغه 65 1 0.009 42 دانشگاه اصفهان 35 3 0.511 89 دانشگاه علوم پزشکی آبادان 65 1 0.009 43 دانشگاه قم 36 1 0.500 90 موزه ملی ایران 66 1 0.007 44 دانشگاه خوارزمی 37 3 0.486 91 دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) 67 25 0.005 45 پژوهشگاه مواد و انرژی 38 2 0.444 92 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 68 1 0.004 46 دانشگاه ارومیه 39 1 0.400 93 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 68 1 0.004 47 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 40 2 0.354 94 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 69 1 0.003 95 دانشگاه علوم و فنون مازندران (بابل) 70 9 0.002

فاضل زاده ادامه داد: نیچر ایندکس یک پایگاه اطلاعاتی متشکل از وابستگی سازمانی نویسندگانی است که در 82 نشریه برتر علوم طبیعی (Natural-Science) مقاله چاپ کرده اند. نیچر ایندکس تعداد مطلق و تعداد سهم کسری از انتشار مقاله در سطح سازمانی و ملی را ارائه می دهد و به این ترتیب، شاخصی از خروجی و همکاری پژوهشی با کیفیت در سطح جهانی است. نیچر ایندکس به صورت ماهانه روزآمد شده و اطلاعات یک دوره 12 ماهه را بر روی وبگاه خود نمایش می دهد.

خروجی مقاله برای یک موسسه، کشور، منطقه یا شهر به دو صورت محاسبه می شود:

تعداد: در صورتی که یک یا چند نویسنده مقاله پژوهشی از آن موسسه یا مکان باشند، بدون توجه به اینکه چه تعداد از نویسندگان همکار از خارج از آن موسسه یا مکان وجود دارد، امتیاز یک به موسسه یا مکان اختصاص داده می شود.

سهم: یک شمارش کسری است که نسبت نویسندگان یک موسسه یا کشور/ منطقه و تعداد مؤسسات وابسته در هر مقاله را در نظر می‌گیرد برای محاسبه سهم، مشارکت همه نویسندگان به طور مساوی در مقاله در نظر گرفته می شود.

دانشگاه آزاد دانشگاه علم و صنعت دانشگاه صنعتی شریف   اخبار برگزیده
  

شنانی: نفت مسجد سلیمان را به امان خدا رها کرده‌اند!بازیکن تیم نفت مسجد سلیمان درمورد اتفاقات پس از رویارویی با گل گهر در سیرجان صحبت کرد.
ایلنا نفت مسجد تهران 

  

کنعانی: گفتگوها و مذاکرات از طریق واسطه‌ها ادامه داردهم در خصوص زندانیان و دیگر مسائل گفتگوها و مذاکرات از طریق واسطه‌ها ادامه دارد.
فردا وزارت خارجه دولت دیپلماسی 

  

تداوم تنفس هوای «قابل قبول» در تهرانبراساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم‌اکنون (22 اسفند) میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» قرار دارد.
ایلنا تنفس تهران پایتخت 

  

زمان و جزئیات قرارداد قلعه نویی با فدراسیون فوتبالاعلام مدت قرارداد سرمربی جدید تیم ملی/ قلعه نویی به دنبال طلسم شکنی
خانه فوتبال وام فوتبال فدراسیون فوتبال 

  

نیکزاد: تامین اجتماعی ملک خصوصی دولت نیستنایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حقوق کسانی که حق بیمه به تامین اجتماعی می‌پردازند باید رعایت شود گفت: تامین اجتماعی ملک خصوصی هیچ کس نیست. ملک خصوصی دولت هم نیست. باید تلاش کنیم کسانی که حق بیمه می‌پردازند برای دریافت خدمات درمانی به مرکز استان و شهرستان نروند و صاحب مرکز درمانی در منطقه خودشان باشند.
فردا علی نیکزاد سازمان تامین اجتماعی تامین اجتماعی 

  

سازوکار تأمین کسری منابع یارانه نقدی مشخص شدنمایندگان مجلس، سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور را مکلف کردند در‌صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ایلنا وزارت نفت نفت یارانه 

  

باید گام جدی‌تری برای توسعه روابط ایران و آفریقا برداشته شودوزیر راه و شهرسازی گفت: ایران و آفریقا باید با ارائه خدمات و شناسایی نیازمندی‌های مقابل، گام جدی‌تری در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت بردارند.
ایلنا ایران ایران و آفریقا فرودگاه 

  

آغاز نشست مهم در AFC برای گرفتن طلب سرخابی هااستارت تاج برای گرفتن طلب ایرانی‌ها از AFC
خانه فوتبال ایران خودرو خودرو فدراسیون فوتبال 

  

بررسی علت تلف شدن «پیروز» در فراکسیون محیط‌زیست مجلسجلسه فراکسیون محیط زیست مجلس برای مرگ یوز ایرانی امروز برگزار می‌شود.
ایلنا فراکسیون محیط زیست محیط زیست مجلس شورای اسلامی 

  

مجوز مجلس به دولت برای تامین مالی طرح های نیروگاه های برق اتمی از طریق فاینانسنمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند از طریق فاینانس طرح های نیروگاه های برق اتمی را تامین مالی کند.
ایلنا مجلس شورای اسلامی دولت مالیات 

  

قالیباف: تنها دو شهر درگیر مسمومیت دانش‌آموزی هستند /جلسه ویژه ظهر امروز با وزیر بهداشترئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که دو شهر قم و بروجرد درگیر مسمومیت دانش‌آموزی شدند تاکید کرد که امروز جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت و کمیسیون در خصوص این موضوع در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
فردا مسمومیت مجلس شورای اسلامی قم 

  

هر کشوری علیه امنیت ما با رژیم صهیونیستی همکاری کند، هزینه‌اش را خواهد پرداختفرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) تاکید کرد: هر کشوری که با رژیم صهیونیستی برای تهدید امنیت ملی ایران همکاری کند، هزینه اقدامات خود را خواهد پرداخت.
مثلث رزمایش بازی بانک 

  

فیلم گل سوم پرسپولیس به نفت با بازگشت مهدی عبدیگل سوم پرسپولیس به نفت مسجدسلیمان توسط عبدی در دقیقه 89
خانه فوتبال پرسپولیس نفت 

  

سرلشکر سلامی: صهیونیست‌ها در پی ناامنی در عراق و ایران هستنددر دیدار فرمانده کل سپاه پاسداران و وزیر دفاع عراق بر توسعه همکاری‌های دفاعی، نظامی و امنیتی دو کشور و تبادل تجارب و دستاوردها برای ادامه مبارزه با تروریسم و تهدیدات قدرت‌های فرامنطقه‌ای تاکید شد.
فردا جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی حسین سلامی 

  اخبار داغ
  

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 24 نفر از بیماران کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 145 هزار و 196 رسید.
اقتصادنیوز 

  

زمان اعلام جدید قیمت خودروها در سال 1402نایب رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها در نیمه دوم فروردین سال آینده خبر داد و تاکید کرد که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل می‌رسد.
خودروتک قیمت افزایش قیمت واردات خودرو 

  

برخی از افراد عنوان کرده اند که در روز ابتدایی سال جدید، قیمت فروش سکه در بازار آزاد بالای 31 میلیون تومان بود.
اقتصادنیوز قیمت دلار 

  

اقتصادنیوز: در اولین روز معاملاتی بورس تهران در سال 1402 شاخص کل تا یک قدمی سطح 2 میلیون واحد صعود کرد.
اقتصادنیوز بورس تهران فولاد تهران 

  

شاخص کل بورس در یک قدمی 2 میلیون واحد قرار گرفتامروز شاخص کل بورس با رشد 37 هزار و 870 واحدی در تراز یک میلیون و 998 هزار و 326 واحدی ایستاد.
صراط شاخص بورس تهران خودرو 

  

افزایش 58 درصدی مراجعات اورژانسی به مراکز درمانی/ شاهد موج هشتم کرونا در کشور هستیموزیر بهداشت با بیان این که از ابتدای سال تاکنون مراجعه به اورژانس مراکز درمانی 58 درصد و اعمال جراحی اورژانسی 8 درصد افزایش داشته است؛ در عین حال گفت: موج هشتم ویروس کرونا باعث افزایش مراجعه به مراکز درمانی شده است و مهمترین مسأله برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری تزریق واکسن است.
صراط استان مازندران درمان بالگرد 

  

نماد آسیاتک در اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته عرضه اولیه شد و توانست بازدهی بیش از 130 درصدی را به سهامداران بدهد.
اقتصادنیوز ماه 

  

موج هشتم کرونا جان دوباره گرفتبرای اطلاع از جزئیات موج هشتم کرونا با ما در ادامه همراه باشید.
۵۵ آنلاین ویروس اورژانس جراحی 

  

8 شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونا در کشور شهرهای اهواز، کارون، رامهرمز، امیدیه، لالی، اندیکا، باغملک و بهبهان در وضعیت زرد کرونایی هستند. همچنین افراد دارای علائمی نظیر سرفه، گلودرد و آبریزش بینی باید از حضور در جمع خودداری کنند و به مدت پنج روز از منزل خارج نشوند تا بیماری کرونا به دیگران سرایت نکند. استفاده از ماسک در اماکن عمومی و سربسته و دید و بازدیدهای…
مهر خبرنگار رنگ اهواز 

  

2 شهرستان خراسان رضوی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفتند به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان کاشی اظهار کرد: براساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2 شهرستان خراسان رضوی شامل قوچان و کوهسرخ در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفته است. رئیس کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در 26 اسفندماه امسال هیچیک از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار نداشتند که با…
مهر استان خراسان رضوی درمان وزارت بهداشت 

  

قیمت دلار در بازار مبادله ارز 5 فروردین 1402 + جدولبر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز شنبه 5 فروردین 1402 قیمت هر دلار 40 هزار و 200 تومان و قیمت حواله دلار 36 هزار و 600 تومان کشف شد.
نامه نیوز قیمت دلار ارز 

  

قیمت دلار در بازار مبادله ارز، امروز 5 فروردین 1402 + جدولبر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز شنبه 5 فروردین 1402 قیمت هر دلار 40 هزار و 200 تومان و قیمت حواله دلار 36 هزار و 600 تومان کشف شد.
فردا قیمت دلار ایران خودرو 

  

موج هشتم کرونا هم آمد / علامت های جدید چیست؟​وزیر بهداشت با بیان این که از ابتدای سال تاکنون مراجعه به اورژانس مراکز درمانی 58 درصد و اعمال جراحی اورژانسی 8 درصد افزایش داشته است؛ در عین حال گفت: موج هشتم ویروس کرونا باعث افزایش مراجعه به مراکز درمانی شده است و مهمترین مسأله برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری تزریق واکسن است.
گسترش بالگرد بانک استان مازندران 

  

خبر مهم از آینده دلار / پیش بینی عجیب قیمت دلارحسین عبده تبریزی در گفتگویی با ویژه‌نامه 1402به پشت پرده افزایش قیمت دلار اشاره کرده و می‌گوید: در 15 سال‌ اخیر، تحریم و«سیاست»، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمدهای ارزی و تورم و قیمت ارز داشته است.
نامه نیوز دلار قیمت ارز قیمت