ایرنا   |  سیاسی  |  

مرکز پژوهش‌ها تصدی‌گری دولت در معادن ایران را بررسی کرد