ایرنا   |  اجتماعی  |  

فرماندار قم: شکوه انتخابات، دشمنان را ناامید خواهد کرد