سلبریتی هایی که بیشترین حضور را در توئیتر و اینستاگرام دارند

اقتصاد نیوز:بسیاری از ما ساعت ها وقت خود را در روز بی هدف در حال بالا و پایین کردن پست ها در رسانه های اجتماعی هستیم اما ما تنها کسانی نیستیم که مرتکب چنین عمل اعتیاد آور و تقریباً بیفایده شده ایم زیرا سلبریتی های مشهور نیز شرایط مشابهی داشته و دستکم در این عرصه مانند ما هستند.

سلبریتی هایی که بیشترین حضور را در توئیتر و اینستاگرام دارند

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از روزیاتو، سلبریتی ها معمولاً تعداد بسیار زیادی فالوور دارند و به همین دلیل باید همواره اطلاعات روزآمد شده در مورد زندگی روزانه خود را در این پلتفرم های اجتماعی قرار داده و از آن ها برای به اشتراک گذاشتن اخبار در مورد پروژه ها و محصولات جدید خود استفاده نمایند. برای بسیاری از سلبریتی ها، رسانه های اجتماعی بهترین و راحت ترین ابزار برای تعامل با طرفداران است. در ادامه این مطلب قصد داریم که شما را با سلبریتی هایی که بیش از دیگران به رسانه های اجتماعی اعتیاد داشته و حضور فعال تری در این عرصه دارند آشنا کنیم.

25- کانر مک گرگور

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 102 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 31 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 25 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 8 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 77 پست

24- کریس براون

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 105 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 54 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 67 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 30 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 37 پست

23- کارا دلوین

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 113 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 42 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 38 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 10 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 75 پست

22- کندال جنر

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 114 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 110 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 31 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 28 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 83 پست

21- ریحانا

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 134 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 71 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 50 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 91 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 84 پست

بیشتر بخوانید: سلاطین شبکه های اجتماعی؛ با پردرآمدترین سلبریتی های اینستاگرام آشنا شوید

20- مایلی سایروس

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 136 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 94 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 42 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 43 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 94 پست

19- کورتنی کارداشیان

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 142 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 79 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 42 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 24 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 100 پست

18- جنیفر لوپز

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 152 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 94 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 36 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 44 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 117 پست

17- کامیلا کابیو

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 172 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 33 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 23 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 8 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 149 پست

16- جی جی حدید

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 174 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 48 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 30 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 9 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 144 پست

15- شان مندز

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 176 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 44 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 24 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 22 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 152 پست

14- لیلی پونز

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 185 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 35 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 27 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 2 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 158 پست

13- کایلی جنر

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 190 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 135 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 66 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 27 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 124 پست

12- پریانکا چوپرا

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 191 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 40 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 31 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 25 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 160 پست

11- دواین راک جانسون

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 270 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 143 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 13 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 13 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 218 پست

10- کیم کارداشیان

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 275 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 139 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 52 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 61 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 223 پست

9- جاستین بیبر

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 281 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 113 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 45 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 106 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 237 پست

8- کاردی بی

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 293 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 45 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 60 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 6 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 233 پست

7- کوین هارت

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 358 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 75 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 62 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 35 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 296 پست

6- آریانا گرانده

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 383 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 155 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 42 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 63 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 342 پست

5- نیکی میناژ

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 408 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 102 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 80 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 21 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 327 پست

4- نیمار جونیور

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 416 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 117 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 49 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 43 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 368 پست

3- کلویی کارداشیان

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 510 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 94 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 41 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 27 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 468 پست

2- زندایا

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 566 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 56 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 35 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 15 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 531 پست

1- اسنوپ داگ

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 647 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 32 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 382 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 18 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 265 پست

این مطلب برایم مفید است 0

اینستاگرام توئیتر نیمار جونیور   اخبار برگزیده
  

ایرنا- وزیر امور خارجه پیشین انگلیس معتقد است که آمریکا بدون پشتوانه منطقی از برجام خارج شد و لازم است که اولاً به این توافق بازگردد و ثانیاً متوجه اشتباه خود شود.
نامه نیوز ایران ایران و آمریکا حسن روحانی 

  

توضیحاتی در مورد رفع فیلتر تلگرامرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص احتمال رفع فیلتر تلگرام توضیحاتی ارائه داد.
مستقل‌آنلاین تلگرام وزارت کشور کارت ملی هوشمند 

  

خط قرمز وزارت کشور در انتخابات/رایزنی با شورای نگهبان نتیجه دادرئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه تاکنون کار سازماندهی شده در داخل کشور برای تحریم انتخابات نداشته‌ایم، گفت: همه گروه‌های سیاسی کشور، مشارکت در انتخابات را ترجیح خواهند داد.
مثلث وزارت کشور ستاد انتخابات کشور انتخابات مجلس 

  

پیش فروش بزرگ ایران خودرو با عرضه 9 مدل (قیمت)مرحله سوم پیش فروش محصولات ایران خودرو از امروز (30 مهرماه جاری) آغاز می شود.
خودروتک ایران خودرو ایران خودرو 

  

رمزگشایی از 2 مدل کاندیدای توقف تولید پراید و 405داستان حذف پراید و یک خودرو دیگر که احتمالا پژو 405 است اکنون به اینجا رسیده است که نه به طور کامل بلکه مدل هایی از این 2 خودرو از چرخه تولید خودرو کشور حذف می شوند. با توجه به شواهد موجود می توان پی برد که کدام مدل از این دو خودرو برای سال آینده خط تولید را ترک خواهند کرد.
خودروتک خودروسازان تولید ایران خودرو 

  

ارائه گزارش حمله به نفتکش ایران به سازمان ملل/ تکذیب ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری/ برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زادهخودکفایی ایران در تولید جنگنده‌ها، رایزنی وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ارائه گزارش حمله به نفتکش ایران به سازمان ملل، تکذیب اعطای وام 18 میلیارد و 400 میلیون دلاری به ایران توسط ژاپن، تکذیب ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری، برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، ادعای آژانس امنیت ملی آمریکا درباره استفاده روسیه از زیرساخت‌ها...
ایلنا ایران خودرو ایران ایران و روسیه 

  

ترامپ: به وعده انتخاباتی‌ام عمل می‌کنماقتصادنیوز : رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که طبق وعده‌ای که در جریان انتخابات سال 2016 به حامیان خود داده است، سربازان آمریکایی را به کشورشان بازخواهد گرداند.
اقتصادنیوز دونالد ترامپ ترامپ رئیس جمهور 

  

ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و از همین رو قاچاق بنزین از این کشور همواره جذابیت بالایی برای قاچاقچیان داشته است اما آیا بنزین در ایران در مقایسه با درآمد سرانه،‌ در واقعیت نیز ارزان‌ترین بنزین در خاورمیانه به شمار می‌آید.
نامه نیوز بنزین درآمد ایران 

  

کاخ سفید به دنبال درگیری مستقیم و نظامی با تهران نخواهد بودمحمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگو با شبکه المسیره گفت: اگر شرایط مناسب فراهم شود، من آماده سفر به ریاض برای حل اختلافات خواهم بود.
مستقل‌آنلاین کاخ سفید دونالد ترامپ جمهوری اسلامی ایران 

  

دکتر ظریف: من آماده سفر به عربستان هستموزیر خارجه کشورمان گفت که آماده سفر به عربستان برای حل اختلافات است.
مثلث یمن سفر عربستان 

  اخبار داغ
  

دلار آمریکا در یک ماه اول پاییز، صرفا بین 11 هزار و 420 تا 11 هزار و 650 تومان نوسان داشته. نوسان 200 تومانی در یک ماه نشان می‌دهد دلار دیگر توانایی تغییرات آنچنانی ندارد و با بازدهی منفی به استقبال سرمایه‌گذارانش آمده است
صراط ارز دلار دلار آمریکا 

  

پشت پرده قاچاق داروی ایرانی/رانت و فساد ارز 4200 تومانی به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور در این سال ها توانسته اند به رغم محدودیت ها و موانعی که در مسیر تولید دارو در داخل ایجاد شده است، بیش از 97 درصد نیاز بازار دارویی کشور را تامن کنند. این در حالی است که صنعت دارو در ایران، با مشکلات و چالش های زیادی در مسیر توسعه و ارتقای این صنعت مواجه است. در چنین شرایطی که تحریم ها باعث شده صنعت داروسازی با موانع و محدودیت…
مهر قاچاق قاچاق دارو داروخانه 

  

فیلم زندگی طاهره صفارزاده ساخته می شودمعصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده قول ساخت فیلمی از زندگی طاهره صفارزاده با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی داد.
ایبنا معصومه ابتکار رئیس جمهور زنان 

  

بانک ملت با صدور اطلاعیه ای در سامانه کدال اعلام کرد: به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تصویب هیات مدیره این بانک رسیده و در دستور کار قرار گرفته است.
نامه نیوز سرمایه بانک ملت بانک 

  

ارزش 80 میلیارد دلاری تولیدات کشاورزی ایرانهفتمین نشست از نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.
ایلنا وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی کشاورزی 

  

گزارش «اقتصادنیوز» از بازار طلا و ارز پایتخت؛ ثبت رکورد 9 ماهه سکهاقتصادنیوز: امروز سه‌شنبه و در آخرین روز مهر 1398 ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز تهران در حالی شدت گرفت که دلار کم‌نوسان‌ترین ماه خود را از ابتدای سال 98 تجربه کرده بود و قیمت طلا و سکه نیز روزهای اخیر در مقابل نوسانات مقاومت نشان می‌داد. امروز 30 مهرماه 1398 دلار سطح حمایتی 11300 تومانی را شکست و به 11290 تومان نیز رسید تا پایین‌ترین نرخ یک ماه اخیر را به ثبت برساند...
اقتصادنیوز بازار طلا و ارز سوئیس یورو 

  

تحقق نیاز ارزی کشور از مسیر صادرات غیر نفتیمدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: همزمان با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی این باور وجود داشت که صادرات غیرنفتی ظرفیت تامین نیاز ارزی کشور را دارد و خوشبختانه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور این امر تا حد قابل توجهی محقق شده است.
شما‌نیوز اتاق بازرگانی صادرات غیرنفتی بانک 

  

پتروشیمی اروند بزرگترین تولید کننده پی وی سی بعد از عربستان/جلوگیری از خروج ارز با تولید استراتژیک ”ای پی وی سی“حسن نشان زاده مقدم نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند در بازدید از غرفه این شرکت در ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته در تهران در خصوص حضور این شرکت در نمایشگاه اظهار کرد: فرصت این نمایشگاه باعث شد که از نزدیک با مشتریان و مصرف کنندگان نهایی محصولاتمان تعامل و مذاکره داشته باشیم و مشکلات را بشناسیم و وفاداری و رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگ...
شما‌نیوز پتروشیمی تولید سیمان