سلبریتی هایی که بیشترین حضور را در توئیتر و اینستاگرام دارند

اقتصاد نیوز:بسیاری از ما ساعت ها وقت خود را در روز بی هدف در حال بالا و پایین کردن پست ها در رسانه های اجتماعی هستیم اما ما تنها کسانی نیستیم که مرتکب چنین عمل اعتیاد آور و تقریباً بیفایده شده ایم زیرا سلبریتی های مشهور نیز شرایط مشابهی داشته و دستکم در این عرصه مانند ما هستند.

سلبریتی هایی که بیشترین حضور را در توئیتر و اینستاگرام دارند

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از روزیاتو، سلبریتی ها معمولاً تعداد بسیار زیادی فالوور دارند و به همین دلیل باید همواره اطلاعات روزآمد شده در مورد زندگی روزانه خود را در این پلتفرم های اجتماعی قرار داده و از آن ها برای به اشتراک گذاشتن اخبار در مورد پروژه ها و محصولات جدید خود استفاده نمایند. برای بسیاری از سلبریتی ها، رسانه های اجتماعی بهترین و راحت ترین ابزار برای تعامل با طرفداران است. در ادامه این مطلب قصد داریم که شما را با سلبریتی هایی که بیش از دیگران به رسانه های اجتماعی اعتیاد داشته و حضور فعال تری در این عرصه دارند آشنا کنیم.

25- کانر مک گرگور

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 102 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 31 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 25 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 8 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 77 پست

24- کریس براون

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 105 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 54 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 67 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 30 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 37 پست

23- کارا دلوین

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 113 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 42 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 38 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 10 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 75 پست

22- کندال جنر

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 114 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 110 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 31 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 28 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 83 پست

21- ریحانا

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 134 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 71 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 50 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 91 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 84 پست

بیشتر بخوانید: سلاطین شبکه های اجتماعی؛ با پردرآمدترین سلبریتی های اینستاگرام آشنا شوید

20- مایلی سایروس

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 136 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 94 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 42 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 43 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 94 پست

19- کورتنی کارداشیان

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 142 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 79 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 42 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 24 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 100 پست

18- جنیفر لوپز

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 152 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 94 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 36 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 44 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 117 پست

17- کامیلا کابیو

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 172 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 33 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 23 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 8 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 149 پست

16- جی جی حدید

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 174 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 48 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 30 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 9 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 144 پست

15- شان مندز

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 176 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 44 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 24 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 22 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 152 پست

14- لیلی پونز

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 185 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 35 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 27 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 2 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 158 پست

13- کایلی جنر

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 190 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 135 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 66 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 27 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 124 پست

12- پریانکا چوپرا

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 191 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 40 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 31 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 25 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 160 پست

11- دواین راک جانسون

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 270 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 143 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 13 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 13 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 218 پست

10- کیم کارداشیان

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 275 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 139 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 52 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 61 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 223 پست

9- جاستین بیبر

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 281 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 113 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 45 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 106 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 237 پست

8- کاردی بی

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 293 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 45 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 60 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 6 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 233 پست

7- کوین هارت

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 358 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 75 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 62 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 35 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 296 پست

6- آریانا گرانده

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 383 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 155 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 42 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 63 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 342 پست

5- نیکی میناژ

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 408 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 102 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 80 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 21 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 327 پست

4- نیمار جونیور

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 416 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 117 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 49 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 43 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 368 پست

3- کلویی کارداشیان

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 510 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 94 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 41 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 27 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 468 پست

2- زندایا

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 566 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 56 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 35 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 15 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 531 پست

1- اسنوپ داگ

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: 647 پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: 32 میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: 382 پست

تعداد فالوورهای توئیتر: 18 میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: 265 پست

این مطلب برایم مفید است 0

اینستاگرام توئیتر نیمار جونیور   اخبار برگزیده
  

یارانه دهک‌های پایین افزایش می‌یابد؟اقتصاد نیوز: یکی از اهرم‌های قوی برای خروج سرمایه‌داران از لیست یارانه‌بگیران بهره‌گیری از لایحه اصلاح ساختار بودجه برای ساماندهی یارانه‌بگیران است.
اقتصادنیوز حذف یارانه یارانه مجلس شورای اسلامی 

  

دبیر کل سازمان ملل روز شنبه با ابراز نگرانی از رویدادهای اخیر در تنگه هرمز خواستار خویشتنداری تمامی طرف‌ها شد.
نامه نیوز سازمان ملل سازمان بنادر و دریانوردی تنگه هرمز 

  

المیادین: این نتانیاهو بود که ترامپ را از درگیری با ایران برحذر داشته استشبکه المیادین مدعی شد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی رئیس جمهور آمریکا را از درگیری با ایران به دلیل سرنگونی پهپاد آمریکایی در تنگه هرمز برحذر داشته است.
مثلث دونالد ترامپ ترامپ ایران 

  

رسانه های غربی به نقل از وزیر خارجه ایران از پیشنهاد لغو تحریم های جمهوری اسلامی در قبال مذاکره در خصوص بند غروب برجام، خبر داده اند.
نامه نیوز رسانه کنگره آمریکا مصاحبه 

  

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: آماده ایم با مقامات کشورهای خلیج فارس در هر زمانی دیدار و گفت وگو کنیم.
نامه نیوز کنگره آمریکا جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی 

  

احتمال توقیف دومین کشتی انگلیسی توسط ایرانیک نفتکش دیگر، متعلق به کشور لیبریا در شرق آفریقا که به مقصد عربستان در حال حرکت بوده ناگهان به سمت سواحل ایران تغییر مسیر داده است.
مثلث ایران عربستان مالکیت 

  

استقلال در جایگاه سوم پر در آمد ترین باشگاه آسیا در فیفاتیم فوتبال استقلال تهران در جام جهانی روسیه 2018 سومین تیم پردرآمد آسیا در فیفا بوده است.
مستقل‌آنلاین استقلال فدراسیون فوتبال درآمد 

  

ترامپ: شکی نیست ، پهپاد ایران را زدیم!!رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی بعد از انتشار فیلم رصد ناو «باکسر» توسط پهپاد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته اطمینان دارد آمریکا پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.
مثلث دونالد ترامپ ترامپ ایران 

  

پیغام ترامپ به FIFA علیه ایرانترامپ، رئیس جمهور آمریکا به اینفانتینو، رئیس FIFA اعلام کرده این نهاد فوتبالی اجازه ندارد حتی یک دلار از پول‌های بلوکه شده فدارسیون فوتبال ایران را که معادل 9 میلیون دلار می‌شود را آزاد کند و در اختیار کشورمان قرار دهد.
مستقل‌آنلاین ترامپ ایران رئیس جمهور 

  اخبار داغ
  

باند واردکنندگان و اصناف، زیر بار ارزانی نمی رود!اقتصادنیوز: با وجود کاهش قیمت ارز و انتظار جامعه برای ارزان شدن کالاها، اخیرا شماری از دست اندرکاران امر واردات کالا و نیز بخشی از تصمیم گیران اصناف کشور با این بهانه که نرخ ارز نیمایی بالا رفته، تاکید کرده اند که قیمت کالاها نه تنها پایین نخواهد آمد بلکه ممکن است بالاتر نیز برود.
اقتصادنیوز واردات قیمت ارز قیمت 

  

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:به دنبال سیر نزولی نرخ ارز روند روتین نظارتی ما شدت گرفته است تا قیمت‌ها کاهش یابد.
صراط کاهش قیمت ها قیمت ارز 

  

گزارش «اقتصادنیوز» از بازار طلا و ارز پایتخت؛ آرامش در میانه تنش‌های منطقه‌ایاقتصادنیوز: امروز شنبه 29 تیرماه 1398 بازار طلا و ارز پایتخت بدون توجه به تنش‌های سیاسی روز آرامی را سپری کرد. امروز بازار با ریزش نرخ‌ها در معاملات اولیه مواجه شد اما بعدازظهر قیمت‌ها روی مدار صعودی قرار گرفتند و از محدوده نرخ‌های بازگشایی نیز عبور کردند. امروز دلار در بازار آزاد ابتدا تا محدوده 11600 تومانی عقب‌نشینی کرد و عصر در محدوده 11900 تومانی قرار گرفت...
اقتصادنیوز بازار طلا و ارز یورو سود 

  

پایان کارزار در حضور معاون رئیس جمهورتولید مستند-مسابقه‌ی تلویزیونی «کارساز» با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به پایان رسید.
برنا رئیس جمهور تولید تبریز 

  

مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان مدعی است، رقم قرارداد مهاجم برزیلی این تیم در فصل جاری پایین‌تر از فصل گذشته است.
نود قرارداد باشگاه سپاهان 

  

بازار طلا و ارز نخستین روز کاری هفته جاری را در شرایط متفاوتی آغاز کردند. درحالی که در بازار طلا و سکه، قیمت هر سکه نسبت به شنبه هفته گذشته نزدیک به 250 هزار تومان کاهش داشته است، امروز نرخ دلار در مقایسه با آخرین قیمت‌ها در هفته گذشته افزایش یافت.
نامه نیوز قیمت ارز قیمت بازار طلا و ارز 

  

پاسخگویی نماینده فیس‌بوک در کنگره آمریکا درباره ارز «لیبرا»نماینده فیس بوک در کنگره آمریکا حاضر شده است تا در برابر سناتورهای کنگره به پاسخگویی در مورد «لیبرا» بپردازد.
ایلنا فیس بوک کنگره آمریکا ارز مجازی 

  

تابش: سقوط 2 باشگاه بهتر از تأخیر 3 ماهه در آغاز مسابقات است/ قرارداد کی‌روش را نسبت به فصل گذشته ارزان‌تر بستیم!مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان مدعی است، رقم قرارداد مهاجم برزیلی این تیم در فصل جاری پایین‌تر از فصل گذشته است.
تسنیم باشگاه تراکتورسازی باشگاه سپاهان تراکتورسازی 

  

ابهام در ارزیابی‌های قیمتیطی ماه‌های گذشته دولت برای ایجاد تعادل و ساماندهی در بخش مسکن طرح‌های مختلفی را پیشنهاد و ارائه کرده است. تورم یک‌سال گذشته در این بخش موجب شده تا پیشنهادهای مختلفی از طرح اقدام ملی و اخذ مالیات بر املاک تا تعیین سقف اجاره‌بها و ورود شرکت‌های اجاره‌داری به بازار از سوی متولی بخش مسکن مطرح شود...
اقتصادنیوز ماه دولت وام مسکن