ایلنا   |  اجتماعی  |  

درباره منکران تغییرات اقلیمی

سه گروه از منکران تغییرات اقلیمی وجود دارد که اغلب ما حداقل در یکی از آنها جای می‌گیریم.

درباره منکران تغییرات اقلیمی

سه گروه از منکران تغییرات اقلیمی وجود دارد که اغلب ما حداقل در یکی از آنها جای می‌گیریم.

 در میان واکنش‌های نابه‌هنجار به حضور گرتا تونبرگ در اجلاس اقدام اقلیمی سازمان ملل United Nation Climate Action Summit، گروهی از دانشمندان که خود را «دانشمندان برجسته» لقب داده بودند، نامه‌ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش ارسال کردند که این گونه تیتر خورده بود: «اینجا اضطراری برای اقلیم نیست.» نویسندگان از گوترش می‌خواستند تا پیگیر سیاستی جدید باشد: «... یک سیاست اقلیمی بر پایه دانش، واقع بین از نظر اقتصادی، و نشانگر دغدغه واقعی به نفع کسانی که به‌خاطر تلاش‌های پر هزینه امّا غیرضروری که در جهت فرونشاندن تغییرات اقلیمی خرج کرده‌اند و از این بابت آسیب دیده‌اند.»

گروه فوق که به‌وسیله 75 کسب و کار بزرگ در استرالیا حمایت می‌شوند به همراه سایرینی که از سراسر جهان، اجماع علمی دانشمندان را درباره بدیهیات تغییر اقلیم انکار می‌کنند، این بار تاکتیک دیگری بکار گرفته‌اند که مستقیما اقدامات منجر به فرونشاندن تغییرات اقلیمی را هدف گرفته‌است.

زبان منکران تغییر اقلیم و بهانه‌ها برای انفعال در فرونشاندن آن تفاوت کرده است. در حالت جدید انکار تغییر اقلیم بطور کلّی جایگزین شده است با این قاب جدید که تغییرات اقلیمی فرایندی طبیعی است پس هر اقدامی جهت فرونشاندن آن غیرضروری خواهد بود.

به هر حال این تنها یک راه دیگر برای نادیده گرفتن حقایق و پیامدهای آن برای ماست. انکار می‌تواند شکل‌های مختلفی بگیرد.

سایبان انکار

پدیده دوقلوی انکار و انفعال به یکدیگر نسبت داده می‌شوند، حداقل در محدوده تغییر اقلیم این گونه است. آن دو همچنین درهم‌تنیده و عقده شده هستند. هم در معنای کلّی‌اش، بغرنج و پیچیده و هم در معنای روانشناختی و فنّی‌اش «عقده» که به گروهی از احساسات و اضطراب‌های سرکوب‌شده اطلاق می‌شوند که در کنار هم منجر به رفتار غیرطبیعی می‌شوند. 

 در کتاب "پایگاه‌های انکار" استنلی کوهن روانکاو و جامعه‌شناس فقید سه نوع انکار را توصیف می‌کند. اگر چه چارچوب تجزیه و تحلیل او از نسل‌کشی و سایر قساوت‌ها ساخته شده‌است، اما دقیقا در مورد بی‌تحرّکی فردی و جمعی ما در برابر شواهد علمی تغییرات‌اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان، نیز صدق می‌کند.

اولین شکل از انکار، «انکار لفظی» است. به سادگی نادیده گرفتن، امّا ملتفت و آگاهانه. با اینکه آشکار است اتفاقی افتاده و یا اتفاق می‌افتد. انکار به معنای دروغ گفتن. مانند سناتورهای استرالیایی پایولین هانسون و مالکوم رابرتز، و دیگرانی از آن دست که در یک بازه زمانی خاص این موقعیت را حفظ کرده‌اند که تغییرات اقلیمی در حال وقوع نیست. اگرچه سناتور هانسون اکنون ممکن است تغییرات را بپذیرد اما هرگونه دخالت انسانی را انکار می‌کند.

امّا جالب است که نخست وزیر پیشین استرالیا، مالکوم تورنبل، اخیرا منکران تغییرات اقلیمی در دولت خود را مقصر دانسته است، چرا که مانع هر گونه تلاش برای رویارویی با تغییرات اقلیمی شدند و در نتیجه امروز عملکردشان به طور متناقضی منجر به افزایش قیمت انرژی شده است.

سوق دادن و یا متمایل شدن به انکار ممکن است بخاطر کینه توزی، بدخواهی و یا حماقت فردی وسوسه انگیز شود و گاهی ممکن است این گونه شده باشد. با این حال وقتی نگران کننده‌تر و ترسناک‌تر است که سازمانی اجتماعی برای دروغ‌پراکنی و نفی لفظی در علم تغییرات اقلیمی وجود دارد. شواهد زیادی در مورد تبلیغات دروغین و مخفیانه از طرف صنایع منسوخ(فسیلی) وجود دارد. اگر کسی به دنبال توطئه در تغییرات اقلیمی است، این نه از بابت ساخت و پاخت هزاران دانشمند و سازمان های بزرگ علمی است.

شکل دوم انکار، «انکار تفسیری» است. در اینجا مردم شواهد را به چالش نمی‌کشند بلکه آنها را به روش‌هایی تفسیر می‌کنند که معنا یا اهمیت آنها را تحریف می‌کند. به عنوان مثال می‌توان گفت تغییرات اقلیمی فقط نوسان‌های طبیعی هستند یا تجمع گازهای‌گلخانه‌ای یک پیامد و نه یک دلیل برای افزایش دماست. این همان چیزی است که ما در نامه به سازمان ملل دیدیم.

موذیانه ترین شکل از انکار

سومین و موذیانه ترین شکل از انکار، از جنس مشمول شدن است. شواهد تغییرات اقلیمی نه انکار می شوند، و نه به عنوان چیز دیگری تفسیر می‌شوند. آن چیزی که انکار می‌شود و یا کوچک شمرده می‌شود، پیامدهایی روانشناختی، سیاسی و اخلاقی برای ما دارد. ما در واکنش از پذیرفتن مسوولیت کوتاهی می‌کنیم؛ ما وا مانده‌ایم، وقتی اطلاعات و داده‌ها به ما می‌گویند باید عمل کنیم. 

البته بعضی از ما قادر به پاسخ‌گویی نیستیم، از نظر مالی یا چیزهای دیگر، اما برای بسیاری «انکار تلویحی» نوعی واکنش جدایی‌طلبانه است. نادیده‌گرفتن ضرورت اخلاقی جهت اقدام، به اندازه هر شکلی از انواع انکار، نفرت‌انگیز و ناپسند خواهد بود و چه‌بسا ناپسندتر و نفرت‌انگیز‌تر باشد.

رفتار با گرتا تونبرگ یادآور قدرتی‌ست که از آن مردمی‌ست که ترجیح آنها آن است که با مساله روبرو نشوند. این مورد با مثال برای ما «انکار تلویحی» را توضیح می‌دهد. اغلب ما گناه‌کاریم و درگیر تکذیب انکارمان هستیم. در موضوع تغییرات‌اقلیمی، انکار محرمانه این امکان را به ما می‌دهد تا از فنجان قهوه قابل استفاده‌ی مجدد (به جای یک بار مصرف) استفاده کنیم، پلاستیک خود را بازیافت کنیم و یا گاهی اوقات اتوبوس سوار شویم و به این ترتیب وانمود می‌کنیم که بخش خودمان را انجام می‌دهیم.

تقریبا هیچ‌کدام از اعمال فردی ما آن چیزی نیست که دانش تغییرات اقلیمی می‌گوید باید باشد. امّا این به آن معنی نیست که ما نمی‌توانیم در آینده اعمالمان را تغییر دهیم. در واقع مطالعات اخیر نشان می‌دهد، «انکار تلویحی» بطور فزاینده‌ای موقعیت روانشناختی ناپایداری می‌سازد.

در عین آنکه وسوسه‌انگیز و آرامش‌بخش خواهد بود تمسخر واکنش‌های «منکران لفظی» و «منکران تفسیری» تغییرات اقلیمی به گرتا تونبرگ، امّا ما به همان اندازه بر روی نقش ذاتی و اصلی خود در واکنش به تغییرات اقلیمی تعمّق خواهیم کرد.

به عنوان مثال ما مایل هستم فکر کنیم ما بیشتر برای سیاره‌مان نسبت به اطرافیانمان کارهایی انجام می‌دهیم. و ما در این باره نمی‌توانیم تماما محقّ باشیم. همچنین ما مایل هستیم گمان کنیم منکران تغییر اقلیم بسیار بیشتر از آن هستند که در واقع وجود دارند.

اینها تنها دو مثال از استراتژی‌های متداولی هستند که ما برای انکار مسوولیت و البته مشمولیت‌مان در مجازات بر‌می‌گزینیم. اینها به ما احساس بهتری می‌دهند وقتی که در واقع کارهای خیلی کوچکی برگزیده‌ایم. و یا به خود تبریک می‌گوییم که علم را پذیرفته‌ایم. امّا در نهایت این توهّمات خود به خود فرو می‌ریزند. به جای اینکه به خودمان تبریک بگوییم که با واقعیت‌های اساسی دانش تغییرات‌اقلیمی موافق هستیم، باید خود را به سمت عمل و اقدام سوق دهیم.

*این مقاله در نشریه The Conversation به قلم Iain Walker & Zoe Leviston و در تاریخ October 15, 2019 منتشر شده است و در دنباله ضمیمه‌ای هم برای انواع اقدامات و عمل دارد.

مترجم: امید رستمیان مقدم

سازمان ملل استرالیا افزایش قیمت   اخبار برگزیده
  

دستور روحانی به سه وزیر در مورد کروناایرنا- رییس جمهوری در تماس‌های جداگانه با وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشک، کشور و نفت با تاکید بر پاسخگویی به هنگام، رفع شبهه ها و مقابله با شایعه ها در فضای عمومی کشور گفت: در روند اجرای طرح فاصله‌گذاری باید از هرگونه اقدام سهل‌گیرانه یا سخت‌گیرانه پرهیز شود.
مثلث حسن روحانی درمان محمدرضا گلزار 

  

بازگشت مسافران نوروزی باید به گونه‌ای باشد که در مبادی ورودی و خروجی شهرها ازدحام ایجاد نکند/ تاکید بر پاسخگویی بهنگام، رفع شبهه‌ها و مقابله با شایعات در فضای عمومی کشوررئیس جمهور روز جمعه در تماس‌های جداگانه با وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و نفت، ضمن گفت‌وگو در خصوص روند اجرای دقیق طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، دستورات لازم را در حوزه وظایف هر یک از این وزارتخانه‌ها صادر کرد.
ایلنا درمان حسن روحانی رئیس جمهور 

  

آخرین مصوبات شورای فرماندهی ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران به منظور کنترل بیماری کرونا در استان تهران، اعلام شد.
نامه نیوز خودرو درمان شهرداری تهران 

  

احتمال ادامه تعطیلی‌ها تا پایان فروردین با استمرار بیماری کروناشورای فرماندهی ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران از احتمال ادامه تعطیلی ها در صورت استمرار بیماری کرونا تا آخر فروردین خبر داد.
۵۵ آنلاین خودرو شهرداری تهران تهران 

  

پرداخت حقوق کارمندان دولت مشروط می‌شوداز ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام خواهد شد.
اقتصادنیوز دولت جمهوری اسلامی شرکت ملی گاز 

  

جریمه نیم میلیون تومانی رانندگان متخلف طرح فاصله اجتماعیرئیس پلیس راه ناجا از جریمه نیم میلیونی و توقیف یک ماهه خودروهای متخلفان طرح فاصله اجتماعی خبر داد.
خودروتک پلیس پلیس راه خودرو 

  

اگر میخواهید سهام بخرید، به این چند نکته توجه کنیداحمد اشتیاقی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در ویدئویی، می گوید که معتقد است بازار سرمایه فرصت بزرگی برای کسانی است که در سال 99 نقدینگی دارند. کسانی که میخواهند در سال 99 سهام بخرند، حتما این فیلم را ببینند.
مستقل‌آنلاین سهام بانک سرمایه 

  

قیمت خودرو بعد از تعطیلات به کدام سمت می رود؟فعلا در ایام نوروز نیز به مانند روزهای اسفند 98 تقاضایی برای خرید خودرو وجود ندارد، احتمالا نبود تقاضا در بازار خودرو تا پس از تعطیلات نوروز ادامه داشته باشد، همین عدم تقاضا قیمت خودروها را در بازار کاهش خواهد داد.
خودروتک قیمت افزایش قیمت کاهش قیمت ها 

  

جدیدترین روش درمان قطعی کرونا در ایراناطلاعات مهم درباره شیوه پلاسما درمانی کرونا که شیوه جدید درمان در چین و آمریکاست را از زبان دکتر طبرسی، معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری، بشنویم.
مستقل‌آنلاین درمان ایران چین 

  

جزئیات جدید از قرنطینه ایران/هیچکس حق خروج از شهر را نداردسردار سرتیپ «حسین اشتری» فرمانده ناجا در این باره گفت: طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، قرار شد افرادی که در سفر هستند سریعا به شهر‌های خود باز گردند و سفر بعدی انجام نشود. همکاران من و دستگاه‌های ذیربط جاده‌ها را کنترل خواهند کرد. افرادی مجاز هستند که به شهرهای خود بازگردند اما هیچ شخصی اجازه خروج از شهر خود را نخواهد داشت.
مستقل‌آنلاین ایران حسین اشتری خودرو 

  اخبار داغ
  

ارزیابی دلایل اعتراضات مردم عراققاسم محبعلی - مدیرکل پیشین امور خاورمیانه وزارت امور خارجه
برنا عراق خاورمیانه 

  

صحبت‌های صادق درودگر بعد از مبارزه با کرونا (ویدیو)رییس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال از شرایط خودش و مبارزه با بیماری کرونا می‌گوید.
ایلنا فوتبال فدراسیون فوتبال 

  

کرونا برای پرسپولیس و استقلال میلیاردی ارزش داشت!یکی از بحث‌هایی که در این هیاهوی شیوع ویروس کرونا در جهان بین فوتبالی‌ها مطرح شده کم کردن دستمزد بازیکنان برای جلوگیری از ضرر و زیان باشگاه‌ها است.
خودروتک پرسپولیس فولاد ویروس 

  

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به ادعای رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیصمرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، پیرو ادعاهای رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نقش صندوق بین‌المللی پول در تدوین "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه"، ادعای وی کذب محض بوده است.
ایلنا سازمان برنامه و بودجه بودجه پول 

  

لوئیس سوارز مهاجم اروگوئه ای بارسلونا معتقد است که برای مردم، اینکه بتوانند بدون ترس از منزل خارج شوند، مهمترین مساله ممکن محسوب می شود.
ورزش۳ فوتبال اروگوئه بارسلونا 

  

کره جنوبی چه روشی برای مبارزه با کرونا در پیش گرفت که باعث شد ترامپ هم از سئول کمک بخواهد؟ای تامی کیم، خبرنگار نیویورک تایمز در مقاله‌ای با محوریت شیوع کرونا در کره جنوبی و روش‌های مهار آن به گفتگو با دکتر مین پوک کی پرداخته است. در بخش مقدمه این مقاله می‌خوانیم: با نزدیک شدن به اولین هفته برقراری فاصله اجتماعی در آمریکا، من با دکتر مین پوک کی تماس گرفتم که پاسخ دولت کره جنوبی به کرونا را بررسی کنم. وی رهبر مبارزه با کرونا در دائگو، شهری در کره جنوبی بود...
۵۵ آنلاین کره جنوبی دونالد ترامپ ترامپ