ایلنا   |  اقتصادی  |  

عمده شکایت خودرویی در زمینه افزایش قیمت و تاخیر در تحویل است/ تخلفات نانوایی‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است/ آخرین نرخ انواع نان در تهران و شهرستان‌ها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به بازرسی از واحدهای آرد و نان گفت: در شش ماهه سال 97، 8260 مورد و در شش ماهه سال 98 ، 8386 مورد بازرسی صورت گرفته است تا واحدها در خصوص قیمت و کیفیت تخلف نداشته باشند.

عمده شکایت خودرویی در زمینه افزایش قیمت و تاخیر در تحویل است/ تخلفات نانوایی‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است/ آخرین نرخ انواع نان در تهران و شهرستان‌ها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به بازرسی از واحدهای آرد و نان گفت: در شش ماهه سال 97، 8260 مورد و در شش ماهه سال 98 ، 8386 مورد بازرسی صورت گرفته است تا واحدها در خصوص قیمت و کیفیت تخلف نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صادقی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص عملکرد 6 ماهه این سازمان گفت: خوشبختانه زمان صدور مجوز تاسیس صنایع با کمتر از یک هفته کاهش یافته است و در این راستا تنها از سازمان محیط زیست استعلام گرفته می‌شود.

وی ادامه داد:‌ در 6 ماهه سال 97، 361 مورد و در 6 ماهه سال جاری 427 مورد جواز تاسیس برای صنایع صادر شده است که این تعداد رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: هر سال تنها یک چهارم جوازها عرض یک سال به کارخانه تبدیل می‌شوند و مابقی بیش‌تر از یک سال طول می‌کشد و یا در ادامه راه صاحبان آن منصرف می‌شوند.

وی با اشاره به جواز تاسیس صنایع نوین و دانش بنیان گفت:‌ در 6 ماهه سال 97، 16 مورد و 6 ماهه سال جاری 17 مورد مجوز تاسیس صنایع نوین و دانش بنیان صادر شده است که این امر نشان از پیشرفت در این حوزه است.

صادقی اظهار کرد: جوازهای صادر شده به صورت انباشت 1932 مورد است که از این تعداد 1067 مورد بدون طرح و 900 مورد نیز 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: حدود 260 مورد  بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با فعال شدند آنها حدود 35 هزار شغل ایجاد خواهد شد. در حال حاضر برای تکمیل آن به 1600 میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این ستاد در جهت شناسایی مشکلات امور تولید تشکیل شده است که یا با مراجعه بازرسان این سازمان به واحدهای تولیدی یا مراجعه تولیدکنندگان به این سازمان، این مشکلات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در شش ماه امسال 95 جلسه در این ستاد با حضور سازمان‌های تامین اجتماعی، بانک‌ها، سازمان مالیاتی، دستگاه‌های خدماتی تشکیل شده که حاصل آن 1917 مصوبه در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.

صادقی اظهار کرد: 50 درصد از موارد که در ستاد تسهیل مطرح شده است مربوط به تامین مالی، 20 درصد مربوط به سازمان مالیاتی، 20 درصد مربوط به سازمان تامین اجتماعی و 10 درصد آن متفرقه بوده است.

وی با اشاره به محدودیت در صدور مجوز معدن در استان تهران گفت: در شش ماهه سال 97، هفت مورد، در شش ماهه سال 98 ، 24 مورد پروانه بهره‌برداری صادر شده است که این تعداد 406 مورد اشتغال ایجاد کرده است.

صادقی همچنین افزود: در سال جاری 25 درصد در صدور مجوز برداشت و 100 در صد در گواهی کشف رشد داشته‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به پروانه ثبت سفارش گفت: 74 هزار و 401 مورد پروانه ثبت سفارش دریافت کرده‌ایم که از این تعداد 71 هزار مورد بررسی شده و دو تا سه هزار پرونده در حال رسیدگی است. به طور معمول برای مجوز واردات مواد اولیه دو روز کاری، برای تجار 10 تا 15 روز، برای واحدهای کوچک تا یک هفته زمان لازم است.

وی با بیان اینکه چهار هزار واحد صنفی در استان تهران وجود دارد گفت: از این تعداد 88 هزار واحد تولیدی صنفی، 320 هزار واحد خدمات فنی و توزیع وجود دارد. در سال 98 ، 22 هزار پروانه کسب برای واحدهای صنفی صادر شده که این تعداد بیش از 50 هزار اشتغال ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تعداد بازرسی‌های این سازمان گفت: در شش ماهه سال 97 ، 308 هزار مورد و در شش ماهه سال 98، بیش از 330 هزار مورد بازرسی صورت گرفته است.

صادقی میزان ارزش تخلفات بازرسی‌های سال 98 را 246 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 124 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به بازرسی از واحدهای آرد و نان گفت: در شش ماهه سال 97، 8260 مورد و در شش ماهه سال 98 ، 8386 مورد بازرسی صورت گرفته است تا واحدها در خصوص قیمت و کیفیت تخلف نداشته باشند.

وی افزود: در شش ما هه سال 97 ، 2267 برگه تخلف و در شش ماهه امسال 3211 برگه صادر شده؛ ارزش ریالی آن در سال 98 نسبت به 97 ، 58 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص کشف موارد قاچاق گفت: در شش ماهه سال 97 ، 2691 مورد بازرسی برای کشف موارد قاچاق و 747 مورد برگه گزارش صادر شده است. این در حالی است که در شش ماهه سال 98 ، 3333 مورد بازرسی برای کشف موارد قاچاق، 699 برگه گزارش صادر شده است. همچنین ارزش ریالی قاچاق امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

صادقی عمده‌ترین محصولات قاچاق را مربوط به پوشاک، کود شیمایی، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی دانست.

وی بیان داشت: امسال 9463 شکایت خودرویی دریافت شده است که بیشترین آ‌نها یعنی 66 درصد مربوط به خودروسازهای بزرگ بوده است.

وی عمده شکایت خودرویی را در زمینه افزایش قیمت و تاخیر در تحویل عنوان کرد و افزود: 4947 مورد شکایت در خصوص تاخیر در تحویل، 1636 مورد در خصوص افزایش قمیت، 1320 مورد در خصوص نقص فنی، رنگ و ... بوده است.

وی در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد یارانه‌ای 665 تومان در تهران گفت: نان بربری با وزن چانه 510 گرم 1000 تومان، نان سنگک با وزن چانه 560 گرم 1200 تومان، نان تافتون با وزن چانه 230 گرم با قیمت 550 تومان، نان لواش با وزن چانه 140 گرم با قیمت 300 تومان به فروش می‌رسد.

صادقی در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد نمیه‌یارانه‌ای 900 تومان در تهران گفت: نان بربری با وزن چانه 580 گرم 1500 تومان، نان سنگک با وزن چانه 650 گرم 1800 تومان، نان تافتون با وزن چانه 280 گرم با قیمت 850 تومان، نان لواش با وزن چانه 170 گرم با قیمت 450 تومان به فروش می‌رسد در صورت افزودن کنجد و سبزیجات بر این مبلغ 500 تومان اضافه می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد یارانه‌ای 665 تومان در شهرستان‌ها گفت: نان بربری با وزن چانه 550 گرم 1000 تومان، نان سنگک با وزن چانه 560 گرم 1100 تومان، نان تافتون با وزن چانه 230 گرم با قیمت 500 تومان، نان لواش با وزن چانه 150 گرم با قیمت 300 تومان به فروش می‌رسد.

صادقی در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد یارانه‌ای 900 تومان در شهرستان‌ها گفت: نان بربری با وزن چانه 580 گرم 1300 تومان، نان سنگک با وزن چانه 650 گرم 1600 تومان، نان تافتون با وزن چانه 280 گرم با قیمت 800 تومان، نان لواش با وزن چانه 170 گرم با قیمت 400 تومان به فروش می‌رسد در صورت افزودن کنجد و سبزیجات بر این مبلغ 500 تومان اضافه می‌شود.

افزایش قیمت قیمت واردات   اخبار برگزیده
  

ایرنا- وزیر امور خارجه پیشین انگلیس معتقد است که آمریکا بدون پشتوانه منطقی از برجام خارج شد و لازم است که اولاً به این توافق بازگردد و ثانیاً متوجه اشتباه خود شود.
نامه نیوز ایران ایران و آمریکا حسن روحانی 

  

توضیحاتی در مورد رفع فیلتر تلگرامرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص احتمال رفع فیلتر تلگرام توضیحاتی ارائه داد.
مستقل‌آنلاین تلگرام وزارت کشور کارت ملی هوشمند 

  

خط قرمز وزارت کشور در انتخابات/رایزنی با شورای نگهبان نتیجه دادرئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه تاکنون کار سازماندهی شده در داخل کشور برای تحریم انتخابات نداشته‌ایم، گفت: همه گروه‌های سیاسی کشور، مشارکت در انتخابات را ترجیح خواهند داد.
مثلث وزارت کشور ستاد انتخابات کشور انتخابات مجلس 

  

پیش فروش بزرگ ایران خودرو با عرضه 9 مدل (قیمت)مرحله سوم پیش فروش محصولات ایران خودرو از امروز (30 مهرماه جاری) آغاز می شود.
خودروتک ایران خودرو ایران خودرو 

  

رمزگشایی از 2 مدل کاندیدای توقف تولید پراید و 405داستان حذف پراید و یک خودرو دیگر که احتمالا پژو 405 است اکنون به اینجا رسیده است که نه به طور کامل بلکه مدل هایی از این 2 خودرو از چرخه تولید خودرو کشور حذف می شوند. با توجه به شواهد موجود می توان پی برد که کدام مدل از این دو خودرو برای سال آینده خط تولید را ترک خواهند کرد.
خودروتک خودروسازان تولید ایران خودرو 

  

ارائه گزارش حمله به نفتکش ایران به سازمان ملل/ تکذیب ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری/ برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زادهخودکفایی ایران در تولید جنگنده‌ها، رایزنی وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ارائه گزارش حمله به نفتکش ایران به سازمان ملل، تکذیب اعطای وام 18 میلیارد و 400 میلیون دلاری به ایران توسط ژاپن، تکذیب ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری، برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، ادعای آژانس امنیت ملی آمریکا درباره استفاده روسیه از زیرساخت‌ها...
ایلنا ایران خودرو ایران ایران و روسیه 

  

ترامپ: به وعده انتخاباتی‌ام عمل می‌کنماقتصادنیوز : رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که طبق وعده‌ای که در جریان انتخابات سال 2016 به حامیان خود داده است، سربازان آمریکایی را به کشورشان بازخواهد گرداند.
اقتصادنیوز دونالد ترامپ ترامپ رئیس جمهور 

  

ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و از همین رو قاچاق بنزین از این کشور همواره جذابیت بالایی برای قاچاقچیان داشته است اما آیا بنزین در ایران در مقایسه با درآمد سرانه،‌ در واقعیت نیز ارزان‌ترین بنزین در خاورمیانه به شمار می‌آید.
نامه نیوز بنزین درآمد ایران 

  

کاخ سفید به دنبال درگیری مستقیم و نظامی با تهران نخواهد بودمحمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگو با شبکه المسیره گفت: اگر شرایط مناسب فراهم شود، من آماده سفر به ریاض برای حل اختلافات خواهم بود.
مستقل‌آنلاین کاخ سفید دونالد ترامپ جمهوری اسلامی ایران 

  

دکتر ظریف: من آماده سفر به عربستان هستموزیر خارجه کشورمان گفت که آماده سفر به عربستان برای حل اختلافات است.
مثلث یمن سفر عربستان 

  اخبار داغ
  

پشت پرده قاچاق داروی ایرانی/رانت و فساد ارز 4200 تومانی به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور در این سال ها توانسته اند به رغم محدودیت ها و موانعی که در مسیر تولید دارو در داخل ایجاد شده است، بیش از 97 درصد نیاز بازار دارویی کشور را تامن کنند. این در حالی است که صنعت دارو در ایران، با مشکلات و چالش های زیادی در مسیر توسعه و ارتقای این صنعت مواجه است. در چنین شرایطی که تحریم ها باعث شده صنعت داروسازی با موانع و محدودیت…
مهر قاچاق قاچاق دارو داروخانه 

  

فیلم زندگی طاهره صفارزاده ساخته می شودمعصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده قول ساخت فیلمی از زندگی طاهره صفارزاده با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی داد.
ایبنا معصومه ابتکار رئیس جمهور زنان 

  

بانک ملت با صدور اطلاعیه ای در سامانه کدال اعلام کرد: به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تصویب هیات مدیره این بانک رسیده و در دستور کار قرار گرفته است.
نامه نیوز سرمایه بانک ملت بانک 

  

ارزش 80 میلیارد دلاری تولیدات کشاورزی ایرانهفتمین نشست از نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.
ایلنا وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی کشاورزی 

  

گزارش «اقتصادنیوز» از بازار طلا و ارز پایتخت؛ ثبت رکورد 9 ماهه سکهاقتصادنیوز: امروز سه‌شنبه و در آخرین روز مهر 1398 ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز تهران در حالی شدت گرفت که دلار کم‌نوسان‌ترین ماه خود را از ابتدای سال 98 تجربه کرده بود و قیمت طلا و سکه نیز روزهای اخیر در مقابل نوسانات مقاومت نشان می‌داد. امروز 30 مهرماه 1398 دلار سطح حمایتی 11300 تومانی را شکست و به 11290 تومان نیز رسید تا پایین‌ترین نرخ یک ماه اخیر را به ثبت برساند...
اقتصادنیوز بازار طلا و ارز سوئیس یورو 

  

تحقق نیاز ارزی کشور از مسیر صادرات غیر نفتیمدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: همزمان با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی این باور وجود داشت که صادرات غیرنفتی ظرفیت تامین نیاز ارزی کشور را دارد و خوشبختانه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور این امر تا حد قابل توجهی محقق شده است.
شما‌نیوز اتاق بازرگانی صادرات غیرنفتی بانک 

  

پتروشیمی اروند بزرگترین تولید کننده پی وی سی بعد از عربستان/جلوگیری از خروج ارز با تولید استراتژیک ”ای پی وی سی“حسن نشان زاده مقدم نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند در بازدید از غرفه این شرکت در ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته در تهران در خصوص حضور این شرکت در نمایشگاه اظهار کرد: فرصت این نمایشگاه باعث شد که از نزدیک با مشتریان و مصرف کنندگان نهایی محصولاتمان تعامل و مذاکره داشته باشیم و مشکلات را بشناسیم و وفاداری و رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگ...
شما‌نیوز پتروشیمی تولید سیمان 

  

غفلت از ارزآوری گردشگری تاریخی و مذهبی/میراثی که نباید فراموش شود خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم ساحلی: ایران سرزمین گنجینه‌های ازیادرفته است. هر گوشه از این سرا حکایتی شگفت در خود نهفته دارد که چشم‌ها را به تماشا فرامی‌خواند. دریا و رودخانه‌ها، کوه‌ها و آبشارها، جنگل‌های انبوه و چشمه‌های آب‌معدنی، غارها و دیوارنوشته‌ها، دشت و کویر، بناهای کهن و اماکن مقدس چون جامه‌ای سرشار از نقش و نگار این مرزوبوم کهن را در برگرفته است. بی‌تردید این نعمات…
مهر فضای مجازی گردشگری گردشگری مذهبی