این مرکز درمانی مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است؟!

بنابر اخبار رسیده کلینیک سینا مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است.

این مرکز درمانی مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است؟!

بنابر اخبار رسیده کلینیک سینا مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است.

11 تیر ماه ساعت 20:56، صدای یک انفجار بزرگ در خیابان شریعتی گوش‌ها را کر کرد، حادثه‌ای که نه تنها اهالی منطقه و شهر، بلکه توجه سراسر کشور را به خود جلب کرد.

انفجار در این مرکز درمانی خاطره پلاسکو را دوباره در ذهن‌ها زنده کرد، حادثه تلخی که 8 مصدوم و 19 فوتی داشت. متاسفانه انفجار مهیب در کلینیک درمانی سینا داغی بر دل پایتخت‌نشینان و جامعه پزشکی گذاشت چراکه 17 تن از کادر درمانی این مرکز نیز بر اثر دود ناشی از آتش‌سوزی خفه شدند و جان باختند.

واکاوی علت انفجار در کلینیک سینا

یک روز پس از وقوع انفجار در کلینیک سینا مسئولان شهری علت حادثه را عنوان کردند. بر اساس گزارش کارشناسان، در کنار درب ساختمان اتاقکی ساخته شده بود که در آن کپسول‌های اکسیژن نگهداری می‌شد و به دلیل نقص در سیستم برق و گرما حریق رخ داده است. پس از شروع آتش سوزی دود به سرعت به طبقه چهارم این ساختمان که اتاق جراحی بود منتقل و متاسفانه موجب خفگی افراد می‌شود.

پس از وقوع حادثه در کلینیک سینا مسئولان سازمان آتش نشانی اعلام کردند که ساختمان این مرکز درمانی استاندارد‌های لازم را از نظر ایمنی نداشته و کلینیک سینا 4 بار اخطار دریافت کرده است. پس از این حادثه برخی وزارت بهداشت را مورد اتهام قرار دادند که چرا نظارت دقیقی بر مراکز درمانی و ایمن بودن آن‌ها ندارد.

وزیر بهداشت هم پس از وقوع انفجار در خیابان شریعتی به معاونت‌های توسعه و درمان این وزارتخانه دستور داد با همراهی حراست و اداره کل بازرسی گزارشی از جوانب آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر با هدف پیشگیری از بروز موارد مشابه ارائه کنند.

قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم به پرونده انفجار کلینیک سینا ورود کردند؛ چند نفری هم بازداشت شدند تا پرونده در مراجع قضایی پیگیری و به تخلف متخلفان رسیدگی شود.

وقتی ناظران توپ را به زمین همدیگر می اندازند

چند روز بعد معاون درمان وزارت بهداشت در واکنش به طرح موضوع ایمن نبودن برخی مراکز درمانی گفت: ایرادی که یکی از مسئولان شهری از بیمارستان‌های فاقد ایمنی در تهران گرفته را نمی‌دانیم ایراد به خودش است یا به وزارت بهداشت؟ وزارت بهداشت برای ساختمانی که ساخته می‌شود از اداره استاندارد، شهرداری، سازمان انرژی، وزارت راه و کار استعلام می‌کند.

او بیان کرد: اگر مسئولان شهری در تهران موارد فاقد ایمنی را در بیمارستان‌های تهران دیده‌اند، چرا تاکنون رسما و به صورت مکتوب به ما گزارش نداده‌اند؟ می‌گویند که آتش نشانی مواردی را بررسی کرده، چرا به وزارت بهداشت این موارد، اعلام نشده است؟ اگر اعلام شده به کدام حوزه معرفی شده است؟

کلینیک سینا مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است؟!

حالا 20 روز از حادثه انفجار کلینیک سینا گذشته و اطلاعات رسیده حاکی از آن است که تخلف دیگری هم علاوه بر مسائل ایمنی ساختمان در کلینیک سینا رخ داده و آن اینکه این مرکز درمانی مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است.

این در حالی است که بنابر تبصره 3 ماده 13 آخرین ویرایش آیین‌نامه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، حضور مسئول فنی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی الزامی است.

خبرنگار برای پیگیری ماجرا سراغ مسئولان مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفت چرا که کلینیک سینا تحت پوشش این دانشگاه قرار دارد، اما مسئولان حاضر به پاسخگویی نشدند و اعلام کردند مسئولان علوم پزشکی شهید بهشتی فعلا درباره این کلینیک مصاحبه نمی‌کنند.

بنابر اخبار رسیده کلینیک سینا مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) حوادث/ آتش سوزی 2 مرداد 1399 - 08:26

11 تیر ماه ساعت 20:56، صدای یک انفجار بزرگ در خیابان شریعتی گوش‌ها را کر کرد، حادثه‌ای که نه تنها اهالی منطقه و شهر، بلکه توجه سراسر کشور را به خود جلب کرد.

انفجار در این مرکز درمانی خاطره پلاسکو را دوباره در ذهن‌ها زنده کرد، حادثه تلخی که 8 مصدوم و 19 فوتی داشت. متاسفانه انفجار مهیب در کلینیک درمانی سینا داغی بر دل پایتخت‌نشینان و جامعه پزشکی گذاشت چراکه 17 تن از کادر درمانی این مرکز نیز بر اثر دود ناشی از آتش‌سوزی خفه شدند و جان باختند.

واکاوی علت انفجار در کلینیک سینا

یک روز پس از وقوع انفجار در کلینیک سینا مسئولان شهری علت حادثه را عنوان کردند. بر اساس گزارش کارشناسان، در کنار درب ساختمان اتاقکی ساخته شده بود که در آن کپسول‌های اکسیژن نگهداری می‌شد و به دلیل نقص در سیستم برق و گرما حریق رخ داده است. پس از شروع آتش سوزی دود به سرعت به طبقه چهارم این ساختمان که اتاق جراحی بود منتقل و متاسفانه موجب خفگی افراد می‌شود.

پس از وقوع حادثه در کلینیک سینا مسئولان سازمان آتش نشانی اعلام کردند که ساختمان این مرکز درمانی استاندارد‌های لازم را از نظر ایمنی نداشته و کلینیک سینا 4 بار اخطار دریافت کرده است. پس از این حادثه برخی وزارت بهداشت را مورد اتهام قرار دادند که چرا نظارت دقیقی بر مراکز درمانی و ایمن بودن آن‌ها ندارد.

وزیر بهداشت هم پس از وقوع انفجار در خیابان شریعتی به معاونت‌های توسعه و درمان این وزارتخانه دستور داد با همراهی حراست و اداره کل بازرسی گزارشی از جوانب آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر با هدف پیشگیری از بروز موارد مشابه ارائه کنند.

قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم به پرونده انفجار کلینیک سینا ورود کردند؛ چند نفری هم بازداشت شدند تا پرونده در مراجع قضایی پیگیری و به تخلف متخلفان رسیدگی شود.

وقتی ناظران توپ را به زمین همدیگر می اندازند

چند روز بعد معاون درمان وزارت بهداشت در واکنش به طرح موضوع ایمن نبودن برخی مراکز درمانی گفت: ایرادی که یکی از مسئولان شهری از بیمارستان‌های فاقد ایمنی در تهران گرفته را نمی‌دانیم ایراد به خودش است یا به وزارت بهداشت؟ وزارت بهداشت برای ساختمانی که ساخته می‌شود از اداره استاندارد، شهرداری، سازمان انرژی، وزارت راه و کار استعلام می‌کند.

او بیان کرد: اگر مسئولان شهری در تهران موارد فاقد ایمنی را در بیمارستان‌های تهران دیده‌اند، چرا تاکنون رسما و به صورت مکتوب به ما گزارش نداده‌اند؟ می‌گویند که آتش نشانی مواردی را بررسی کرده، چرا به وزارت بهداشت این موارد، اعلام نشده است؟ اگر اعلام شده به کدام حوزه معرفی شده است؟

کلینیک سینا مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است؟!

حالا 20 روز از حادثه انفجار کلینیک سینا گذشته و اطلاعات رسیده حاکی از آن است که تخلف دیگری هم علاوه بر مسائل ایمنی ساختمان در کلینیک سینا رخ داده و آن اینکه این مرکز درمانی مسئول فنی تجهیزات پزشکی نداشته است.

این در حالی است که بنابر تبصره 3 ماده 13 آخرین ویرایش آیین‌نامه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، حضور مسئول فنی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی الزامی است.

خبرنگار برای پیگیری ماجرا سراغ مسئولان مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفت چرا که کلینیک سینا تحت پوشش این دانشگاه قرار دارد، اما مسئولان حاضر به پاسخگویی نشدند و اعلام کردند مسئولان علوم پزشکی شهید بهشتی فعلا درباره این کلینیک مصاحبه نمی‌کنند.

تجهیزات پزشکی جامعه پزشکی استاندارد   اخبار برگزیده
  

چرا میرحسین موسوی کاندیدای انتخابات 88 شد؟/ کدام یک از اصلاح‌طلبان با کاندیداتوری میرحسین موسوی مخالفت کردند؟محمدرضا تاجیک، تئوریسین اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه، گفت: وقتی آقای خاتمی گفت، آقای میرحسین اعلام کرده می‌آید تقریباً تمام اصلاح‌طلبانی که در جلسه بودند در نفی کاندیداتوری میرحسین صحبت کردند. به گفته او کسانی که مخالف کاندیداتوری میرحسین موسوی بودند، سر از ستادهای انتخاباتی مهندس موسوی درآوردند.
اعتماد میرحسین موسوی اصلاح طلبان دولت 

  

پنتاگون از بیم وارد شدن آمریکا به جنگ با ایران گزینه نظامی به ترامپ ندادسی‌ان‌ان| خودداری مشاوران ترامپ از ارائه گزینه نظامی به وی از بیم وارد شدن آمریکا به جنگ
مثلث پنتاگون مهناز افشار جنگ 

  

فیلم| وعده روحانی به مردم درباره گشایش اقتصادی طی هفته آیندهرئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت گفت: اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند هفته آینده یک گشایشی در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.
اقتصادنیوز اقتصاد دولت 

  

فقط 6 درصد از درآمد نفتی مورد انتظار محقق شده/ هیچ استقراضی از بانک مرکزی نکردیم/ رشد 20 درصدی درآمدهای مالیاتیرئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی، ادعایی باطل و نوعی توهم است؛ گفت: اگرچه فقط 6 درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال 99 محقق شده، اما 75 درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تا کنون محقق شده که 20 درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است.
ایلنا سازمان برنامه و بودجه درآمد بانک مرکزی 

  

ویدئویی تکان دهنده از یک دوربین مداربسته هنگام انفجار بیروت را در ادامه میبینید.
رویداد۲۴ دوربین انفجار 

  

گشایش دراقتصاد کشور تا4 روزدیگرهفته آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ایران تنها چهار روز باگشایش اقتصادی فاصله دارد؟ خبرهای خوش اقتصادی چیست؟
۵۵ آنلاین ایران اقتصاد ایران ایران و کره جنوبی 

  

فعال سیاسی اصولگرا و رئیس ستاد تهران سعید جلیلی در سال 92 گفت:ما با دوستان مختلف ارتباط داریم و همین الان شاهدیم حداقل 15 شخصیت اصولگرا برای انتخابات ریاست جمهوری در حال کار و فعالیت هستند، آن‌ها ستاد تشکیل دادند، دفتر زدند، افراد را دعوت و برنامه تنظیم می‌کنند. البته سطح فعالیت‌های شان با هم تفاوت دارد.
نامه نیوز اصولگرایان انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس 

  

خداحافظی رسمی با پرایدطی مراسمی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری توقف تولید پراید به طور رسمی اعلام شد.
خودروتک تولید خودرو محمود واعظی 

  

زمان آزادسازی قسمت دوم سهام عدالتابهام و سردرگمی سهامداران عدالت همچنان ادامه دارد و این سردرگمی با بلاتکلیفی صدور کارت اعتباری برای این سهام بیش تر نیز می شود.
مستقل‌آنلاین سهام عدالت سهام جمهوری اسلامی ایران 

  

ویدیو | آتش سوزی مرکز خرید سالم در عجمانمرکز خرید «سالم» در عجمان در امارات متحده در آتش سوخت.نیروهای آتش نشانی هنوز قادر به مهار آتش نبوده و دلیل آتش سوزی و زخمی‌ها اعلام نشده است.
مملکت‌آنلاین آتش سوزی 

  اخبار داغ
  

گذر بورس و ارز به کمیسیون امنیت ملی افتادایرنا/ اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این هفته ضمن استماع گزارش کمیته‌های امنیت، مرز و روابط خارجی کمیسیون، وضعیت بازار بورس، ارز و تهدیدات احتمالی را با حضور مسوولان مربوطه بررسی می‌کنند.
مثلث سازمان بورس و اوراق بهادار مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران 

  

سکسکه جدید ترین علامت کرونامتخصصان آمریکایی پس از بررسی وضعیت یک بیمار 62 ساله، سکسکه را به عنوان علامت جدید ویروس کرونا اعلام کردند.
۵۵ آنلاین بیمارستان ویروس وزن 

  

تازه‌ترین وضعیت تولید واکسن‌ کرونا در جهانمسابقه برای یافتن واکسن کرونا بین تعدادی از کشورها همچنان ادامه دارد و تاکنون تحقیقات با سرعت چشمگیری انجام شده است و به گفته سازمان جهانی بهداشت (WHO) در مجموع 26 واکسن در حال حاضر در مرحله ارزیابی بالینی قرار دارند.
رویداد۲۴ تولید روزنامه آفریقای جنوبی 

  

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از روز گذشته تا کنون، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 125 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که 1049 نفر از آنها بستری شدند.
صراط مرگ وزارت بهداشت قزوین 

  

کاهش بیماران و فوتی‌ها ادامه دارد؛/ آمار کرونا در ایران؛ شناسایی 2125 بیمار جدیدسخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جان‌باختگان ویروس کرونا را در ایران اعلام کرد.
ورزش۳ ورزش وزارت بهداشت ویروس 

  

درگذشت امام جمعه موقت کیش بر اثر ابتلا به کروناحجت الاسلام و المسلمین سید علی سیدین شب گذشته بر اثر ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفت. وی از مدرسین حوزه علمیه و دانشگاه و مسئول کمیته فرهنگی و عضو هیات رئیسه جودوی استان تهران نیز بوده است. با درگذشت وی، تعداد فوتی های ناشی از ویروس کرونا در جزیره کیش به 7 نفر رسید.
۵۵ آنلاین جزیره کیش حوزه ویروس 

  

سکسکه علامت جدید ابتلا به کرونامتخصصان آمریکایی پس از بررسی وضعیت یک بیمار 62 ساله، سکسکه را به عنوان علامت جدید ویروس کرونا اعلام کردند.
اقتصادنیوز بیمارستان ویروس وزن