ایرنا   |  گوناگون  |  

مطالعات اولیه ژئو پارک‌های محور خور و انارک استان اصفهان انجام شد