مثلث   |  سیاسی  |  

آغاز فعالیت‌های انتخاباتی جمعیت آبادگران در 12 استان

تصمیم گرفتیم که فعالیت مستقلی نداشته باشیم، بلکه در ائتلاف جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت وارد انتخابات شویم.