ایلنا   |  فرهنگی  |  

جزئیات کلان پروژه «کاربست الگوی حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران»

عضو گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به اهداف، ضرورت، نقشه و گسترده و پیشینه این کلان پروژه کاربست الگوی حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

جزئیات کلان پروژه «کاربست الگوی حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران»

عضو گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به اهداف، ضرورت، نقشه و گسترده و پیشینه این کلان پروژه کاربست الگوی حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی، یکی از کلان پروژه‌هایی که اخیرا در گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است، کلان پروژه «کاربست الگوی حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران» است. علیرضا زهیری (عضو گروه این پژوهشگاه) درباره این پروژه توضیحاتی را ارایه داده و معتقد است: الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید داشت و بخشی از حکمرانی را برعهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می‌گذاشت؛ بدین ترتیب، الگوی حکمرانی خوب به عنوان الگوی مطلوب مدیریتی در چنین شرایطی شکل گرفت و امروزه این الگو در سطح جهانی معیار ارزیابی حکومت‌ها بشمار می‌آید.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 هدف و ضرورت از این کلان پروژه چیست؟

مطالعات بی‌شماری درباره مشکلات ساختاری و کارکردی کشورهایی که نتوانستند به پیشرفت قابل قبولی دست یابند، صورت گرفته و روشن می‌سازد که حکمرانی یک مسأله اساسی در راهبرد توسعه این دسته از کشورهاست؛ این مطالعات به روشنی آشکار ساخت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در اواخر قرن گذشته با چالش‌های فزاینده‌ای ناشی از افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و بی‌قاعدگی سیاسی، ازدیاد شکاف‌های درآمدی و فرهنگی، گسترش آلودگی‌های زیست محیطی و در مجموع کاهش کیفیت زندگی، روبرو شدند؛ اتخاذ الگوهای ناپایدار توسعه‌ای در اثر ضعف یاعدم بهره‌گیری از انگاره‌های مشارکتی و سیستم‌های مطلوب حکمرانی، مسائل ایجاد شده را دو چندان کرده است.

در حال حاضر، مسأله دولت و حکومتداری در جمهوری اسلامی ایران بر کامیابی یا ناکامی نظام سیاسی سایه افکنده است؛ اگر جست‌وجوی الگوی تازه‌ای از دولت که با دگردیسی در ساختار و کارویژه‌های آن، به توانمندسازی دولت و بهبود حکمرانی بیانجامد، می‌تواند به اداره امور عمومی کشور یاری رساند.

در پاسخ به اوضاع نامطلوب این جوامع، بسیاری از صاحبنظران توسعه در جستجوی الگوهای تازه‌ای بودند که بیشتر بر مهندسی اجتماعی تکیه داشت تا بر مهندسی فنی. الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید داشت و بخشی از حکمرانی را برعهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می‌گذاشت؛ بدین ترتیب، الگوی حکمرانی خوب به عنوان الگوی مطلوب مدیریتی در چنین شرایطی شکل گرفت و امروزه این الگو در سطح جهانی معیار ارزیابی حکومت‌ها به شمار می‌آید.

توضیح بیشتری از اصطلاح حکمرانی بیان نمایید و اینکه محققان علوم سیاسی چگونه به آن می‌نگرند؟

حکمرانی اصطلاحی است که بر اعمال قدرت در مجموعه‌ای از زمینه‌های نهادی دلالت دارد و در آن مفاهیم هدایت و کنترل و تنظیم فعالیت‌ها، در جهت منافع مردم یا همه شهروندان، مستتر است؛ در نظر دانشمندان علوم سیاسی، حکمرانی بر فراگرد مدیریت سیاسی اشاره دارد که مبانی هنجاری اقتدار سیاسی، سبک هدایت امور عمومی و به‌کارگیری منابع عمومی را دربرمی‌گیرد.

جالب توجه است که مفهوم حکمرانی (Governance) وسیعتر از حکومت (Government) است؛ حکومت به طور مشخص با نقش مقامات سیاسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمین معین، و اعمال قدرت اجرایی در محدوده آن سروکار دارد؛ بدین ترتیب، حکمرانی خوب علاوه بر دارا بودن حکومت خوب، نهادهای خارج از حکومت را نیز در حکمرانی مشارکت می‌دهد. از آنجا که نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که مفاهیم و ارزش‌های این الگو بر زیست‌بوم جوامع مختلف مبتنی است؛ بنابراین، بررسی و امکان‌سنجی بوم‌شناسانه الگوی حکمرانی خوب در ایران و تطبیق آن با ارزش‌های دینی جنبه‌های نظری و اهداف علمی این کلان پروژه را دربرمی‌گیرد و بررسی‌های ساختاری و کارکردی و امکان تحقق حکمرانی خوب ذیل اهداف کاربردی این کلان پروژه قرار می‌گیرد.

 نقشه و گستره کلان پروژه را بیشتر تبیین نمایید؟

 این کلان پروژه دو سویه بنیادهای نظری (زمینه‌های شکل‌گیری الگوی حکمرانی خوب، بنیادهای نظری الگوی حکمرانی خوب، نسبت سنجی این الگو با زیست‌بوم ایران و نسبت‌سنجی این الگو با مبانی و ارزش‌های دینی) و مبانی جامعه‌شناختی (ویژگی‌های ساختاری الگوی جکمرانی خوب، عناصر و مؤلفه‌های کارکردی الگوی حکمرانی خوب(عدالت و فراگیری، پیروی از حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اجماع محوری، کارایی و اثربخشی و مشارکت) ) را مدنظر دارد.

 این کلان پروژه در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی چه پیشینه‌ای دارد؟

از آنجا که این کلان پروژه در ابتدای راه خود می‌باشد، اجرای آن مستلزم تصویب موضوعات پژوهشی در پژوهشکده و میز تخصصی مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ در حال حاضر، موضوع حکمرانی خوب برای اولین بار در پژوهشکده در ضمن پروژه «جمهوری اسلامی و مسئله کارآمدی» تألیف علیرضا زهیری، مورد بحث قرار گرفته است؛ پس از آن، اولین پروژه مصوب میز مربوطه با عنوان «حکمرانی خوب و مسئله شفافیت و پاسخگویی در ایران» توسط علیرضا زهیری در دست انجام است.

از سوی دیگر، مباحث نظری مربوط به «حکمرانی در قرآن» طی سلسله نشست‌هایی با ارائه علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در جریان است که تاکنون بیش از 50 جلسه آن برگزار شده است و به عنوان پشتوانه نظری مباحث مربوط به حکمرانی مطلوب می‌باشد. مشارکت در کنفرانس علمی «سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی» عهده‌دارشدن کمیسیون حکمرانی سیاسی اسلامی این کنفرانس، از جمله فعالیت‌های این پژوهشکده ذیل این کلان‌پروژه به شمار می‌آید.

جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران   اخبار برگزیده
  

آخرین بررسی ها درباره پالرمو و CFT از زبان محسن رضاییدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایان کار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو و CFT خبر داد و گفت: پیشنهادات کمیسیون برای طرح در صحن مجمع تشخیص آماده شد.
فردا گروه ویژه اقدام مالی دولت محسن رضایی 

  

سود بانک‌های آمریکا 36.5 درصد کاهش یافتبانک‌های امریکا مقادیر عظیمی را برای پشتیبانی در برابر ضرر و زیان‌های احتمالی طی بحران کرونا کنار گذاشته بودند که باعث کاهش 36.5درصدی سوددهی آنها در 2020 شد، کاهش نرخ بهره هم بر سود این بانک‌ها تأثیر گذاشته است.
گسترش سود بانک مرکزی بانک 

  

کاهش قیمت نفت در پی افزایش ذخیره‌سازی‌های آمریکاقیمت شاخص نفت خام برنت ساعت 5 و 6 دقیقه امروز (چهارشنبه، ششم اسفندماه) با 38 سنت کاهش به 64 دلار و 99 سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا با 55 سنت کاهش به 61 دلار و 12 سنت برای هر بشکه رسید.
ایلنا قیمت قیمت نفت نفت 

  

تکذیب تغییر دبیرکل و مسئولین واحدها در حزب جمهوریتبا توجه به انتشار برخی خبرهای کذب در تعدادی از رسانه های مغرض، درباره تغییر دبیرکل و مسئولین برخی واحدهای حزب جمهوریت، پایگاه رسمی اطلاع رسانی این حزب، اطلاعیه ای را صادر کرد.
مستقل‌آنلاین کمیسیون ماده 10 احزاب قانون رسانه 

  

شهر‌های ممنوعه اعلام شدن | ورود به استان‌های شمالی و 8 شهر دیگر ممنوع استرئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا جزئیات ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به شهرهای ممنوعه را تشریح کرد.
۵۵ آنلاین استان خوزستان هواشناسی خودرو 

  

آماده‌باش پلیس از 20 اسفند تا 19 فروردین 1400/ منتظر تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا برای ایام نوروز هستیمفرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس بیشترین سهم را در پیشگیری از ویروس کرونا داشته است، گفت: پلیس از 20 اسفند تا 19 فرودین آماده باش هستم؛ ما آماده ارائه خدمات به مردم هستیم و باید دید ستاد ملی مقابله با کرونا چه تصمیمی برای عید خواهد گرفت.
ایلنا پلیس ساخت و ساز استان خوزستان 

  

کنایه های تند روحانی به مجلس: حق نداریم با اعضاب مردم بازی کنیم/ هیچ قوه‌ای نمی تواند در کار قوه مجریه دخالت کندرئیس جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ قوه ای نمی‌تواند در امر قوای دیگر دخالت کند، گفت: اصل 113 کامل روشن و از بدیهیات است واضحات تفسیر ندارد کاملا روشن است که رییس جمهور مسئول اجرای قانون است نه ناظر.
اقتصادنیوز بازی کار قانون 

  

گروهی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور، خواستار تجدید نظر در لغو احتمالی تحریم‌های ایران شدند.
نامه نیوز جمهوری خواه سهام عدالت سهام 

  

توییت قالیباف: اتحاد مردم، قفل تحریم را خواهدشکسترییس مجلس در توییتی نوشت: قفل تحریم‌ها هم با اتحاد مردم ایران شکسته خواهد شد.
مملکت‌آنلاین ایران مجلس شورای اسلامی قانون 

  

آمار کرونای انگلیسی در این شهر ایران شدت گرفت + جزئیاتآمار کرونای انگلیسی در هرمزگانی به 9 تن رسید سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :
مستقل‌آنلاین ایران مصاحبه خبرنگار 

  

عادل فردوسی پور- علی کریمی؛ پای چه کسی در میان است؟بعد از آنکه حسین شریعتمداری، علی کریمی را به‌دلیل بستن مچ‌بند سبز، شایسته احراز صلاحیت ندانست، جریانی همسو با این تفکرات، با مطرح‌کردن مسائلی غیرواقع، سعی در برهم‌زدن شرایط به ضرر کریمی کردند.
خانه فوتبال علی کریمی فدراسیون فوتبال ازدواج 

  

کاهش قیمت خودرو با اهرم دلار / افت یک تا 4 میلیون تومانیپس از یک روند افزایشی تقریبا 10 روزه اما آرام، قیمت خودرو از یکی دو روز پیش روند کاهشی را در پیش گرفت.
خودروتک کاهش قیمت ها قیمت ارز قیمت 

  

پنتاگون: دفاع موشکی ما بر کره شمالی متمرکز است نه چین، روسیه و ایرانمعاون رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده گفت: توانایی دفاع موشکی آمریکا به وضوح بر کره شمالی متمرکز است، نه چین، روسیه و ایران و باید برای مقابله با تهدیدات این کشور به پیشرفت خود ادامه دهیم.
مثلث صدا و سیما کره شمالی ماه 

  

فرمول دریافت مالیات از خودروهای لوکس / 2 مثال از میزان مالیات خودرو لوکسدر جریان بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی، دریافت مالیات از خودروهای لوکس برای سال آینده تصویب شد. همچنین در این مصوبه فرمول دریافت مالیات از خودروهای لوکس نیز آمده است. با این مصوبه همچنین ملاک لوکس بودن خودرو که آن را مشمول دریافت مالیات می کند نیز مشخص شد.
خودروتک مالیات خودرو لایحه بودجه 

  

جدی گرفتن صادرات یک واجب سیاسی استنماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: بازرگانی باید صادرات محور باشد و باید با برنامه‌ریزی بازار صادرات را جدی بگیریم چراکه این یک واجب سیاسی است.
۵۵ آنلاین صادرات غیرنفتی استان مرکزی تولید 

  اخبار داغ
  

وزارت بهداشت: شناسایی 112 نفر مبتلای به کرونای جهش یافته انگلیسی در کشور/ فوت 8 نفرسخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون 112 نفر مبتلای قطعی به کرونای انگلیسی در کشور شن
خبرفوری وزارت بهداشت درمان آموزش 

  

انتقاد سندرز از تل‌آویو به دلیل عدم ارسال واکسن کرونا برای فلسطینی‌هاسناتور برنی سندرز از دولت تل‌آویو به خاطر ارسال واکسن‌های کووید- 19 برای متحدان خارجی پیش از ارسال واکسن برای فلسطینی‌ها انتقاد کرد.
اعتماد برنی سندرز دولت تندرستی 

  

هشدار درباره ورود ویروس کرونای نیویورکینوع جدیدی از کروناویروس جهش یافته شناسایی شد.
اقتصادنیوز ویروس 

  

مرگ یکی از کوچکترین مبتلایان کرونا در ایران؛ یک نوزاد دو روزهیک نوزاد دو روزه در گناباد، قربانی کروناویروس شده است.
۵۵ آنلاین مرگ ایران نوزاد 

  

4 دست‌انداز کاهش قیمت سکه و دلاراقتصادنیوز: قیمت دلار در حال هفته را به پایان برد که قیمت روز چهارشنبه از قیمت ابتدای هفته فقط 100 تومان کمتر بود. قیمت سکه هم 180 هزار تومان پایین‌تر از ابتدای هفته بسته شد. دست اندازهای کاهش قیمت دلار و سکه چیست؟
اقتصادنیوز قیمت دلار 

  

افزایش مبتلایان به کرونا در شهرضا/ هیچ رسته شغلی تعطیل نیست حجت الله تنهایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش آمار مبتلایان در شهرضا اظهار داشت: بعد از پیک سوم کرونا در آبان ماه سیر نزولی بیماری را تا اواسط بهمن ماه در شهرستان تجربه کردیم اما اخیراً افزایش بیماران سرپایی به مرکز منتخب را داریم. وی با بیان اینکه در دی ماه متوسط مراجعان سرپایی روزانه 25 نفر و در حال حاضر به 60 نفر رسیده است، افزود: متوسط تعداد بیماران بستری در…
مهر وزارت بهداشت درمان خبرنگار 

  

واکسیناسیون کرونا هنوز در بهشت زهرا آغاز نشده است/کارگران جمع آوری پسماندهای عفونی هم باید در اولویت قرار بگیرندمدیر عامل شرکت شهر سالم با تاکید بر واکسیناسیون پرسنل بهشت زهرا(س) همگام با کادر درمان گفت: خواسته ما این است که نیروهای حوزه پسماند و کارگرانی که به جمع آوری زباله‌های عفونی اقدام می‌کنند، رانندگان اتوبوس‌، مترو و رانندگان تاکسی نیز در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند.
ایلنا واکسیناسیون درمان بهشت زهرا 

  

پژوهشگران ژاپنی: ویروس کرونا با صحبت کردن هم منتقل می‌شودنتایج یک مطالعه که به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد افراد مبتلا به کووید-19 به ویژه زمانی که از م
خبرفوری ویروس زمین سلامت 

  

روش جدید تشخیص سریع کرونا با پادتن شتر+فیلممحققان فرانسوی از ذرات ریز پادتن استخراج شده از حیواناتی مانند شتر و لاما برای انجام آزمایشی استفاده می‌کنند که به گفته آنها می‌تواند ویروس «کووید-19» را نسبت به روش‌های موجود، سریع‌تر و دقیق‌تر تشخیص دهد.
اقتصادنیوز ویروس