خبرفوری   |  سیاسی  |  

سیاست خارجی فراتر از اختیارات رئیس جمهور است/ برجام باید احیاء شود

کاندیدای اقتصاددان انتخابات گفت: امروز امنیت ملی در امنیت اقتصادی نهفته است. همانطور که می دانید کشو

سیاست خارجی فراتر از اختیارات رئیس جمهور است/ برجام باید احیاء شود

کاندیدای اقتصاددان انتخابات گفت: امروز امنیت ملی در امنیت اقتصادی نهفته است. همانطور که می دانید کشورهای بزرگ هم با اقتصاد خودشان، امنیت خودشان را تامین می‌کنند بنابراین توسعه اقتصادی باید برای ما هدف باشد.

حسن سبحانی در پاسخ به سوالی درباره آنکه تحریم ها و رابطه با آمریکا چقدر می تواند در بحث اقتصاد ایران کمک کند یا به آن ضربه بزند؛ گفت: مسائل سیاست خارجی فراتر از اختیاراتی است که رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی دارد بنابراین رئیس جمهور باید با هماهنگی با دیگران مسائل سیاست خارجی را پیش ببرد.

رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی درمورد سیاست خارجی متعهد شود ولی...

 وی درباره آنکه منظورش از دیگران چه کسانی هستند، گفت: خیلی ها هستند. اصل 113 قانون اساسی برای رئیس جمهور دو وظیفه تعیین کرده است؛ نخست، مسئولیت اجرای قانون اساسی و دوم، ریاست قوه مجریه. حتی رئیس قوه مجریه بودن را بعد از مورد اول گفته است .چون معمولا فرض را بر این می‌گیرند که قانون گذار، حکیم است بنابراین استنتاج می شود که مسئولیت اجرای قانون اساسی از ریاست قوه مجریه هم در باب رئیس جمهور مهم تر است؛ اینکه  177 اصل قانون اساسی چگونه اجرا شود،  پروژه بسیار مهمی است و نیازمند ساز و کاری است که به موجب آن استقلال قوا حفظ شود و در عینِ استقلال قوا و بحث‌های مربوط به رهبری، اصول 177 گانه هماهنگ پیش برود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 بیان کرد: حوزه سیاست خارجی بیشتر در حیطه نحوه اجرای قانون اساسی است که بازیگران آن مجلس، رهبری، و دولت می باشند. بنابراین رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی درمورد سیاست خارجی متعهد شود ولی اینکه امور چگونه پیش برود که منطبق با قانون اساسی باشد مسئولیت آن به عهده رئیس‌جمهور است، توفیق درآن هم بستگی به این دارد که ایفای این مسئولیت را چگونه به خوبی ساماندهی کند.

برای برجام زحمات زیادی کشیده شد و باید احیا شود

 وی ادامه داد: الان ما به هر دلیلی آنقدر گرفتار هستیم که از هر عاملی که روابط ما را با دیگران بدتر کند باید پرهیز کنیم . برجام  هم از جمله مقولاتی است که برای آن زحمت کشیده شده و حداقل تا آن زمانی که برقرار بود اوضاع اقتصادی ما را بدتر نکرد یعنی این حداقل چیزی است که درباره برجام می‌توان گفت و اگر چنین گفته نشود بی انصافی است. بنابراین برای احیاء برجام باید تلاش شود.

سبحانی با بیان آنکه نگاه کشور به منافع ملی باید مشمول باز تعریف‌های متوالی قرار داشته باشد یعنی ما هر سال و هر نوبت باید بگوییم منافع ملی ما چیست و  در آن کنکاش و عنداللزوم تجدیدنظر کنیم، گفت: اگر در بررسی ها دیدیم همچنان منافع ما همان است که در آن هستیم ادامه می‌دهیم ولی خاطرمان آسوده است که بررسی کرده ایم اما اگر دیدیم تغییراتی رخ داده که ما هم باید تغییراتی بدهیم باید آن کار را انجام دهیم. منافع ملی یا امنیت ملی عبارت از جریانی است که منجر به تامین رضایت مردم در داخل کشور و امکان تاثیرگذاری بر کشورهای دیگر در صحنه بین الملل باشد یعنی اگر شما بتوانید بر دیگران تاثیر بگذارید و در داخل هم مردم از کارهایی که  در حال انجام است راضی باشند یعنی امنیت ملی‌تان تامین است و این جز از طریق توسعه یافتگی و پیشرفت کشور حاصل نمی‌شود.

وی در پایان گفت: امروز امنیت ملی در امنیت اقتصادی نهفته است. همانطور که می دانید کشورهای بزرگ هم با اقتصاد خودشان، امنیت خودشان را تامین می‌کنند بنابراین توسعه اقتصادی باید برای ما هدف باشد، توسعه اقتصادی در درون کشور مردم را راضی نگه می‌دارد و قدرت ما را برای تاثیرگذاری بر بیرون تقویت می‌کند. هر عاملی که باعث تقویت توسعه و پیشرفت ایران شود به نظر من یک عامل امنیت ملی است.

کاندیدای اقتصاددان انتخابات گفت: امروز امنیت ملی در امنیت اقتصادی نهفته است. همانطور که می دانید کشورهای بزرگ هم با اقتصاد خودشان، امنیت خودشان را تامین می‌کنند بنابراین توسعه اقتصادی باید برای ما هدف باشد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) سیاسی/ انتخابات 14 اردیبهشت 1400 - 08:40

حسن سبحانی در پاسخ به سوالی درباره آنکه تحریم ها و رابطه با آمریکا چقدر می تواند در بحث اقتصاد ایران کمک کند یا به آن ضربه بزند؛ گفت: مسائل سیاست خارجی فراتر از اختیاراتی است که رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی دارد بنابراین رئیس جمهور باید با هماهنگی با دیگران مسائل سیاست خارجی را پیش ببرد.

رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی درمورد سیاست خارجی متعهد شود ولی...

 وی درباره آنکه منظورش از دیگران چه کسانی هستند، گفت: خیلی ها هستند. اصل 113 قانون اساسی برای رئیس جمهور دو وظیفه تعیین کرده است؛ نخست، مسئولیت اجرای قانون اساسی و دوم، ریاست قوه مجریه. حتی رئیس قوه مجریه بودن را بعد از مورد اول گفته است .چون معمولا فرض را بر این می‌گیرند که قانون گذار، حکیم است بنابراین استنتاج می شود که مسئولیت اجرای قانون اساسی از ریاست قوه مجریه هم در باب رئیس جمهور مهم تر است؛ اینکه  177 اصل قانون اساسی چگونه اجرا شود،  پروژه بسیار مهمی است و نیازمند ساز و کاری است که به موجب آن استقلال قوا حفظ شود و در عینِ استقلال قوا و بحث‌های مربوط به رهبری، اصول 177 گانه هماهنگ پیش برود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 بیان کرد: حوزه سیاست خارجی بیشتر در حیطه نحوه اجرای قانون اساسی است که بازیگران آن مجلس، رهبری، و دولت می باشند. بنابراین رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی درمورد سیاست خارجی متعهد شود ولی اینکه امور چگونه پیش برود که منطبق با قانون اساسی باشد مسئولیت آن به عهده رئیس‌جمهور است، توفیق درآن هم بستگی به این دارد که ایفای این مسئولیت را چگونه به خوبی ساماندهی کند.

برای برجام زحمات زیادی کشیده شد و باید احیا شود

 وی ادامه داد: الان ما به هر دلیلی آنقدر گرفتار هستیم که از هر عاملی که روابط ما را با دیگران بدتر کند باید پرهیز کنیم . برجام  هم از جمله مقولاتی است که برای آن زحمت کشیده شده و حداقل تا آن زمانی که برقرار بود اوضاع اقتصادی ما را بدتر نکرد یعنی این حداقل چیزی است که درباره برجام می‌توان گفت و اگر چنین گفته نشود بی انصافی است. بنابراین برای احیاء برجام باید تلاش شود.

سبحانی با بیان آنکه نگاه کشور به منافع ملی باید مشمول باز تعریف‌های متوالی قرار داشته باشد یعنی ما هر سال و هر نوبت باید بگوییم منافع ملی ما چیست و  در آن کنکاش و عنداللزوم تجدیدنظر کنیم، گفت: اگر در بررسی ها دیدیم همچنان منافع ما همان است که در آن هستیم ادامه می‌دهیم ولی خاطرمان آسوده است که بررسی کرده ایم اما اگر دیدیم تغییراتی رخ داده که ما هم باید تغییراتی بدهیم باید آن کار را انجام دهیم. منافع ملی یا امنیت ملی عبارت از جریانی است که منجر به تامین رضایت مردم در داخل کشور و امکان تاثیرگذاری بر کشورهای دیگر در صحنه بین الملل باشد یعنی اگر شما بتوانید بر دیگران تاثیر بگذارید و در داخل هم مردم از کارهایی که  در حال انجام است راضی باشند یعنی امنیت ملی‌تان تامین است و این جز از طریق توسعه یافتگی و پیشرفت کشور حاصل نمی‌شود.

وی در پایان گفت: امروز امنیت ملی در امنیت اقتصادی نهفته است. همانطور که می دانید کشورهای بزرگ هم با اقتصاد خودشان، امنیت خودشان را تامین می‌کنند بنابراین توسعه اقتصادی باید برای ما هدف باشد، توسعه اقتصادی در درون کشور مردم را راضی نگه می‌دارد و قدرت ما را برای تاثیرگذاری بر بیرون تقویت می‌کند. هر عاملی که باعث تقویت توسعه و پیشرفت ایران شود به نظر من یک عامل امنیت ملی است.

سیاست خارجی رئیس جمهور انتخابات ریاست جمهوری   اخبار برگزیده
  

ویدئو| مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به کجا رسید؟مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین اکنون به کجا رسیده است؟
مثلث ایران ایران و آمریکا وین 

  

کاندیداهایی که برنامه‌های خود را به جبهه اصلاحات ایران ارائه دادند/ جلسه گفت‌و‌گو و ارائه برنامه کاندیداها ادامه داردسخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت: تاکنون آقایان مصطفی تاجزاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محمد صدر، محسن هاشمی، صادق خرازی، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و همچنین خانم‌ها شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی برنامه‌های خود را ارائه و به پرسش‌های اعضای مجمع عمومی پاسخ دادند.
ایلنا ایران صادق خرازی عباس آخوندی 

  

مصوبه جدید شورای نگهبان ، نه شرعی است نه حقوقی و سیاسیعباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ 42 سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به هیچ‌وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند.
۵۵ آنلاین شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  

بررسی تاثیر ردصلاحیت‌های گسترده داوطلبان شوراها بر رفتار انتخاباتی شهروندانعضو شورای عالی استان‌ها معتقد است با ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای شوراها و خالی ماندن برخی صندلی‌ها در برخی از شهرها، متاسفانه بخشی از مردم عملا در انتخابات شرکت نمی‌کنند و انگیزه مشارکت شهروندان به طور حتم کاهش خواهد یافت.
ایلنا شوراهای شهر خبرنگار شورای نگهبان 

  

اصرار خودروسازان به افزایش بیشتر قیمت خودروبا وجود تصویب افزایش 10 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزایش 9 درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامه نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.
خودروتک خودروسازان بهره وری افزایش قیمت 

  

احمدی‌نژاد: مسئولین خودشان واکسن زده‌اند خیالشان راحت استمن احتمال می‌دهم مسئولین کشور خودشان واکسن زده‌اند. خیالشان راحت است. خیلی نگران مردم نیستند. سوز و گدازی نمی‌بینیم. آدم بگوید روزی 450 نفر فوت می‌کنند، خیلی راحت. هیچ تغییری در روش‌ها و منش‌ها داده نمی‌شود. این امر فضای ذهنی و روحی مردم را سخت می‌کند.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد دولت دهم مترو 

  

جزئیات جدید از ترور سردار سلیمانی/ چه کسانی تلفن حاج قاسم را ردیابی کردند؟سه تیم تک‌تیرانداز خود را در فاصله 500 تا 800 متر دورتر از "منطقه ترور" مستقر کرده بودند، که همان جاده ورودی به فرودگاه بود، و به نحوی قرار گرفته بودند تا هدف خود را هنگام خروج از فرودگاه در یک مثلث احاطه کنند.
اقتصادنیوز سردار سلیمانی تلفن جاده 

  

افشاگری سنگین پرسپولیسی ها علیه زردها+جزئیات بیشترتیم سپاهان در سال 1350 با هدایت محمود یاوری در برابر پرسپولیس قدرتمند آن زمان با نتیجه تحقیرآمیز 6 بر صفر شکست خورد.
خانه فوتبال بهاره رهنما فوتبال بازی 

  

توئیت جدید ظریف: بایدن باید تصمیم بگیردوزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: رئیس جمهور بایدن باید تصمیم بگیرد که آیا ایالات متحده به بی‌قانونی ادامه خواهد داد و یا به قانون پایبند می‌شود.
فردا رئیس جمهور وین قانون 

  

اعلام پیش فروش سایپا با شاهین و 4 خودرو دیگر + مبالغ پیش پرداختسایپا برنامه پیش فروش خود به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد. در این پیش فروش خودرو شاهین و 4 محصول دیگر سایپا عرضه شده است.
خودروتک سایپا خودرو خودروسازان 

  

ظریف روی مین رفتبه جهت بررسی دو مشکل عمده انتخابات یعنی رد صلاحیت‌ها و میزان مشارکت گفتگو کردیم با منصور حقیقت پور فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس نهم که مشروح آن را می‌خوانیم:
مستقل‌آنلاین دولت سردار سلیمانی رئیس جمهور 

  

تذکر رهبری به معنای نادیده گرفتن ظرفیت ظریف نیست/ پشت پرده افشای فایل صوتی باید مشخص شود/ جریان رقیب بدنبال ناامیدی اصلاح‌طلبان استیک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: سخنان رهبری درباره برخی از گفته‌های وزیر امورخارجه به معنای این نیست که آقای ظریف مهره سوخته است.
ایلنا محمدجواد ظریف اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی 

  

ظریف شناخته‌شده ترین رقیب جدی جریان اصولگرا است/ اصولگرایان به اجماع نخواهند رسید/ عملکرد شورای نگهبان مشخص می‌کند مشارکت چگونه باشدیک کنشگر سیاسی اصوگرا فضای انتخاباتی جریان‌‌های سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داد و میزان مشارکت را وابسته به عملکر شورای نگهبان دانست.
ایلنا اصولگرایان انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  

آغاز فروش اقساطی محصولات MVM با پیش پرداخت 30 درصدطرح جدید فروش اقساطی محصولات ام وی ام شرکت مدیران خودرو ویژه ماه اردیبهشت ماه آغاز شد.
خودروتک خودرو ماه ایران 

  

متن عجیب ارسالی به واتس آپ استقلالی‌ها+جزئیات بیشتر را بخوانیداستقلال نماینده پرقدرت کشورمان با اقتدار صدرنشین گروه خود در آسیا شد اما باز هم کادرفنی این تیم، آبی پوشان را ممنوع المصاحبه کرد!
خانه فوتبال مصاحبه کعبه فرهاد مجیدی 

  اخبار داغ
  

راهکار خروج بازار خودرو از رکود + جدول قیمت خودرو 22 اردیبهشتاقتصادنیوز: امروز 22 اردیبهشت 1400 پرونده بازار محصولات پرطرفدار ایران خودرو در هفته جاری بدون تغییر قیمت در بازار بسته شد.
اقتصادنیوز بازار خودرو ایران خودرو خودرو 

  

فرهاد مجیدی اعلام کرد یک دستیار ایتالیایی را به زودی به کادرفنی اش اضافه می کند.
ورزش۳ فرهاد مجیدی ایتالیا 

  

چهارشنبه ها چه اتفاقی برای بورس می افتد؟ + نمودارامروز 22اردیبهشت 1400در آخرین روز کاری هفته شاخص کل بورس به روند صعودی دو روز اخیر ادامه داد.
گسترش اصفهان سهام امیرکبیر 

  

اثر منفی کاهش قیمت دلار بر بورسکارشناس بازار سرمایه گفت: در اقتصاد با پدیده‌ای به نام چسبندگی قیمت‌ها مواجه هستیم و کاهش قیمت دلار اثر خوبی بر سودآوری برخی از صنایع دارد.
گسترش قیمت ارز قیمت افزایش قیمت 

  

آیا واقعا داروهای ویژه روماتیسم میزان اثرگذاری واکسن کرونا را کاهش می‌دهند؟پزشک متخصص با اشاره به اینکه برخی از داروها و آمپول‌های اصلی بیماری‌های روماتیسمی با واکسن کرونا تداخل دارویی ایجاد می‌کند و ممکن است تأثیر واکسن را کاهش دهد، یادآور شد: بیمارانی که از داروهای روماتیسم استفاده می‌کنند قبل از زدن واکسن کرونا با پزشک در تماس باشند تا در این خصوص مشورت‌های لازم به آنها داده شود.
برنا پزشک 

  

این صنایع با کاهش قیمت دلار سود آور می‌شونداقتصادنیوز : کارشناس بازار سرمایه گفت: در اقتصاد با پدیده‌ای به نام چسبندگی قیمت‌ها مواجه هستیم و کاهش قیمت دلار اثر خوبی بر سودآوری برخی از صنایع دارد.
اقتصادنیوز قیمت دلار سود 

  

پاسخ وزارت بهداشت به ادعای گم شدن 200هزار دُز واکسن وارداتی کرونااقتصادنیوز :سخنگوی سازمان غذا و دارو به اظهارات برخی افراد از جمله برخی نمایندگان مجلس مبنی بر گم شدن 200هزار دز واکسن وارداتی کرونا پاسخ داد.
اقتصادنیوز وزارت بهداشت دارو 

  

نمکی در شگفت زار | درباره سعید نمکی که هم به کرونا باخت و هم به افکار عمومیسعید نمکی وزیر بهداشت ایران در نیمه دوم فروردین 1400 روزهای سخت و تلخی را سپری کرد. روزهای تلخی که به نظر می رسد به اردیبهشت هم رسیده است و احتمالا تا پایان دوره صدارتش در مرداد امسال گریبانش را رها نمی کند...
۵۵ آنلاین مواد مخدر درمان وزارت بهداشت