ایبنا   |  فرهنگی  |  

ورود کاغذ با ارز دولتی به بازار در کاهش قیمت نهایی کاغذ موثر است

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، ورود کاغذ با ارز دولتی به کشور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز، در قیمت نهایی و تامین کاغذ مورد نیاز ناشران تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است قیمت‌ها شکسته شود.